Директива / /ес на комисията от […] година


Радиокомуникационно оборудванестраница6/6
Дата22.12.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. Радиокомуникационно оборудване

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Авариен радиобуй (EPIRB), указващ местоположението, работещ в метровия обхват

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).Прав. IV/8,

-ММО Рез. A.662(16),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.805(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ITU-R M.489-2 (10/95),

-ITU-R M.693 (06/90).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.
A.2/5.2

Резервен източник на енергия за радиооборудване

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. IV/13,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО COMSAR Цирк.16,

-ММО COMSAR Цирк.32.-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
A.2/5.3

Корабна земна станция "Inmarsat–F"

Преместен в А.1/5.19

A.2/5.4

Пулт за управление на бедствия

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. IV/6,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО MSC/Цирк. 862,

-ММО COMSAR Цирк.32.-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,
A.2/5.5

Табло за сигнализация при бедствие

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. IV/6,

-ММО Рез. А.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32.-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.
A.2/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „INMARSAT“

Умишлено е оставено празно

A.2/5.7

Алармена система за сигурност на кораба
-Прав. XI-2/6,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.147(77),

-ММО MSC/Цирк.1072.-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.
A.2/5.8

Предишен А.1/5.16Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/7,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.80(70),

-ММО COMSAR Цирк.32,

-Конвенция ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване), приложение 10, Радио – правила.


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).
6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на COLREG 72, когато се изисква „типово одобрение“

Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Навигационни светлини

Преместен в А.1/6.1

A.2/6.2

Средства за звукова сигнализация

-COLREG 72 Приложение III/3.

-COLREG 72 Приложение III/3,

-ММО Рез. A.694(17).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие),

-Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие),

-Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).

7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Инструмент за товарене на кораб

-Прав. XII/11,

-Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.-Прав. XII/11,

-Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.-ММО MSC.1/Цирк. 1229.
A.2/7.2

Датчици за нивото на водата на кораби за насипни товари ММО

Елементът е заличен.

8. Оборудване по глава ІІ-1 на SOLAS

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

-Прав. II-1/44,

-Прав. X/3.-Прав. II-1/44,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 12,-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 12."

1ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.

2OВ L 113, 6.5.2009 г., стр.1.

3ОВ L305, 20.11.2010 г., стр.1.

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница