Доклад от извършена проверка по изпълнение на условията поставени с Разрешително за експлоатация №98/2008г издадено на предприятие с висок рисков потенциал „Камибо еоод-тп „Хименерго””, гр. Враца На 28Дата23.10.2018
Размер17.17 Kb.
#94725
ТипДоклад
ДОКЛАД
от
извършена проверка по изпълнение на условията поставени с Разрешително за експлоатация

№98/2008г. издадено на предприятие с висок рисков потенциал „Камибо ЕООД-ТП „Хименерго””, гр. Враца


На 28.05.2015г. беше извършена проверка по изпълнение на условията, поставени с разрешително №98/2008г., издадено по реда на чл.104, ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал „Камибо ЕООД-ТП „Хименерго””, гр. Враца, с оператор „Камибо” ЕООД и адрес на управление ж.к. „Надежда”, бл.155, гр.София 1220. Проверката се извърши от комисия, определена със Заповед на Министъра на околната среда и водите и годишен план за контролна дейност на обекти с висок рисков потенциал на територията на РИОСВ -Враца.

Съгласно изискването на чл.19, т.3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр.76/05.10.2012г.) на 05.05.2015г. в информационния център на РИОСВ – Враца се проведе предварителна среща на Комисията. На срещата членовете й бяха запознати с характеристиката на обекта и обхвата на проверката. Беше определена дата за нейното провеждане. Всички писмено декларираха, че не са лично заинтересовани от дейността на „Камибо ЕООД-ТП „Хименерго””, гр. Враца. Попълнените декларации се съхраняват в досието на обекта.

Последната проверка на оператора е от 10.06.2014г. Дадените предписания от РДПБЗН –Враца и Д”ИТ”–Враца, които се отнасят до: преразглеждане на оценката на риска; актуализация на заповед за работните места и видовете работа, за които се осигурява работно облекло; осигуряване на служителите на топла храна, ободряващи напитки други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощен труд, са изпълнени.

С писмо изх.№ И-255/12.05.2015г. операторът е уведомен за предстоящата проверка. От страна на „Камибо ЕООД-ТП „Хименерго””, гр. Враца присъства инж. Петко Нейков – инженер поддръжка, упълномощен представител на оператора.

Обект на разрешителното е на дейност по производство и продажба на въглероден дисулфид и амониев полисулфид. По време на проверката беше извършен преглед на всички условия поставени с разрешително №98/2008г. Членове на комисията в рамките на своята компетентност отразиха констатациите по изпълнението на условията. На оператора беше дадено предписание, свързано с актуализация на аварийния план на дружеството.

Не беше констатирано неизпълнение на условията, поставени с разрешително №98/2008г.За извършената проверка е съставен констативен протокол.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница