Екскурзоводско обслужване от „Основи на туризма, І частДата07.12.2017
Размер264.35 Kb.
#36268
ТипГлава
Изпитни въпроси върху глава 5. Екскурзоводско обслужване от „Основи на туризма”, І част

 1. Според образователното си равнище и професионално положение , най – големите привърженици на пътуванията са :

А/ ученици и студенти

Б/ чиновници и служители

В/ хора със свободни професии


 1. Кое от изброените не е материална основа за успеха на почивката :

А/ избор на оптимално пространство за провеждане

Б/ квалифицирано екскурзоводство

В/ оферта за удобните средства за подслон

Г/ потребност от рекреация 1. Кой според вас е най – честият проблем, поради който очакванията на клиентите не отговарят на резервираните услуги:

А/ неточно прочитане на резервационните материали пред клиентите

Б/ разлика между проспектно предлаганите услуги и фактически резервираните

В/ неясни или претрупани проспекти и рекламни материали 1. При пътуванията с цел почивка , доминира мотивът научаване на нова информация?

А/ правилно

Б/ неправилно 1. На колко типа подразделя почивките Хайнц Хаан :

А/ 7

Б/ 5


В/ 6

 1. Кое от подразделенията на типологизираните почивки е грешно?

А/ с интереси

Б/ рекреационни

В/ спонтанни

Г/ колекционери 1. Според туристите на първо място в екскурзоводството е:

А/ доброто обслужване и организация

Б/ професионалната квалификация на екскурзовода

В/ мястото на посещение


 1. Обективната област в екскурзоводството е свързана с:

А/ програмата на пътуването и нейното изготвяне

Б/ успешното и щастливо протичане на пътуването 1. В конфликтната фаза екскурзоводът :

А/ подпомага гостите в създаването на малки групи

Б/ създава в участниците чуство на сигурност и ценностна оценка 1. Колко на брой са ясните правила , който улесняват разбирателството в групата:

А/ 5

Б/ 3


В/ 2

 1. Правилото за дружелюбно и благонадеждно обслужване на всички гости се отнася за :

А/ ролята на екскурзоводите

Б/ фазата на ориентиране

В/ модел на поведение на екскурзовода


 1. Най – често при почиващите групи въвеждащото информационно представяне е под формата на:

А/ „информационен коктейл”

Б/ използването на медии

В/ печатни брошури


 1. За успешното информационно поведение на екскурзовода е необходимо:

А/ възможно най – кратко представяне , разбираемо за всеки

Б/ превод за международните групи

В/ информацията да е поднесена на подходящо място

Г/ възможно по – дълготрайно и обстойно представяне на информацията 1. Най – често настъпващият конфликт, по време на туристическото обслужване е :

А/ лошата подготовка на екскурзовода

Б/ рекламацията

В/ проблеми, свързани с транспорта


 1. Моделът „ SEVQUAL “ , служи за :

А/ измерване компетентността на екскурзоводите

Б/ оценка на поднесената информация

В/ измерване на удовлетворението на потребителя от туристическта услуга
16. Кое НЕ е сред петте критерия , чрез които потребителите измерват качеството на предоставения им туристически продукт?


 1. реалност

 2. надеждност

 3. увереност

 4. сигурност

17. Надеждността, като критерий чрез които потребителите измерват качеството на предоставения им туристически продукт, означава 1. физическо оборудване и външен вид на персонала

 2. желание да се помогне на потребителите

 3. възможност за предоставяне на обещаните услуги

 4. грижа и индивидуално внимание

18. Моделът SERVQUAL служи за: 1. измерване на удовлетвореността на потребителя от дадена услуга

 2. проучването на потребителското търсене

 3. моделиране на обслужването на клиентите

 4. санкциониране на персонала

19. Големината на сумата която клиента дължи при анулиране на пътуването, е толкова по-голяма колкото: 1. Е по-висока цената на пътуването

 2. Сумата на компенсацията е твърдо установена в договора

 3. Колкото по-близка е датата на анулиране, до датата на отпътуване

20. Туристическата агенция може да анулира пътуването (по вина на екскурзовода) в следните случаи: 1. При непреодолими пречки с цел да запази сигурността на клиента

 2. Поради недостатъчно участници в пътуването, но само в случай че оптималния брой на пътуващите е посочен в брошурата

 3. няма право да анулира пътуването

 4. по всякакъв повод, когато сметне за добре

21. При предварителна промяна на маршрута, колко дни се дават на клиента за размисъл, дали да приеме новото пътуване или да прекрати договора, срещу обезщетение 1. 3

 2. 4

 3. 7

 4. 10

22. Знанията за правата и задълженията трябва ад са основата на всяка дейност. Екскурзоводите трябва да се занимаят: 1. първо с правната страна на пътуването, после с обработката на информацията

 2. първо с обработка на информацията, после с правната страна на пътуването

 3. няма значение последователността на изпълняване на тези дейности

23. Моделът SERVQUAL е създаден от: 1. Парасурама, Цайтхаме и Бери

 2. Фибоначи и Бери

 3. Парасурама , Конте и Симон

 4. Конте , Симон и Блани

24. Емпатията като критерий чрез които потребителите измерват качеството на предоставения им туристически продукт, означава 1. съпричастност

 2. отзивчивост

 3. увереност

 4. надеждност

25. Правните отношения между туроператора и екскурзовода могат да бъдат: 1. Безсрочен трудов договор с всички полагащи се социални придобивки

 2. срочен договор със или без социални придобивки

 3. Специализиран договор отнасящ се само за екскурзовода и туроператора

 4. не е задължително подписването на договори

26. Реалност като критерий чрез които потребителите измерват качеството на предоставения им туристически продукт, означава: 1. възможност за предоставяне на обещаните услуги

 2. физическо оборудване и външен вид на персонала

 3. грижа и индивидуално внимание

 4. знание и вежливост на туристическите представители

27. Авторите на метода SERVQUAL , разбират качеството като резултат от: 1. сравнението между очакваното и полученото от клиента качество на туристическия продукт

 2. сравняване на цената с очакванията на клиентите

 3. сравнение между очакваното равнище на качеството и неговата цена

 4. няма верен отговорИзпитни въпроси върху учебника „Екскурзоводско обслужване”
Глава 1. Същност на екскурзоводската дейност 1. През коя година е покорен за първи път най-високият връх в Европа – Мон Блан?

А) 1787г.

Б) 1687г.

В) 1717г.

Г) 1616г.
 1. Още в Античността туризмът играе значима роля. Много разказвачи и придружаващи туристите водачи има на всички забележителности по продължението особено на:

А) Гърция

Б) Месопотамия

В) Средиземноморието

Г) Мала Азия

Д) Египет


 1. Основен мотив за пътуване през Средновековието става/т:

А) хуманистичното движение

Б) поклонническите пътувания

В) кръстоносните походи


 1. Хуманистичното движение в своята същност представлява:

А) вглъбяване в себе си

Б) провеждане на образователни турове из столиците на Европа

В) стремеж към пътуване


 1. Факторите, които допринасят за разцвета на туризма през втората половина на ХХ век са:

а) научно-техническият прогрес;

б) нарастващата индустриализация;

в) увеличаване значението на манифактурата;

г) Студената война.
 1. Най-общо приликата между щатните екскурзоводи и местните екскурзоводи е концентрацията и специализацията за дадено място, затова действително се очаква една много висока способност за пригаждане към най-различни, постоянно сменящи се групи в рамките на ...................................................... туризъм.

А) културния и развлекателен

Б) анимацията и развлекателния

В) рекреационния и спа

Г) морския и планинския
 1. За посещавана страна значението на екскурзоводството се реализира посредством:

А) изграждане на представа за посещаваната страна

Б) премахване на предразсъдъци

В) квалифицирано изпълнение на обявената програма

Г) посредник в комуникацията между посетители и домакини

Д) перфектен организатор и любезно, еднакво обслужване на всички гости

Е) представител на своя народ, “дипломат” на своята родина
 1. В технологичен аспект, организирането на туристическите пътувания се осъществява в ........ условно разграничени етапа:

А) 2

Б) 4


В) 5

Г) 3 1. Основни изисквания към брошурата са:

А) пълнота

Б) точност и обективност на информацията и рекламата

В) творческо виждане по отношение на информацията

Г) съчетание на максимум рекламни материали с минимум информация (текст)

Д) оптимално съчетание на информацията и на рекламните елементи.


 1. Основно място сред документите, изготвяни при оформяне на пласмента има:

А) ваучерът

Б) бланката за записване

В) псима-резервациите


 1. В зависимост от броя туристи групите, водени от екскурзовод биват:

А) единични

Б) двойни

В) групови


 1. При пътуванията на кратко разстяние и за кратко време екскурзоводското обслужване включва:

А) информационна дейност

Б) търговска дейност

В) оперативна дейност

Г) рекламна дейност

Д) пропагандна дейност

Е) организационна дейност
 1. При по-продължително пътуване екскурзоводското обслужване включва:

А) информационна дейност

Б) търговска дейност

В) оперативна дейност

Г) рекламна дейност

Д) пропагандна дейност

Е) организационна дейност
 1. Организирането на предварително платени екскурзии и мероприятия е характерна черта за:

А) индивидуалните туристи

Б) груповите туристи
 1. Основните етапи в екскурзоводското обслужване са:

а) методически етап и оперативна подготовка;

б) подготвителен етап, екскурзоводско обслужване и контролни функции;

в) производство и реализация на екскурзоводски услуги.


 1. Туристите, които изискват екскурзоводско обслужване, биват(Посочете грешните отговори):

а) организирани и неорганизирани;

б) местни и чуждестранни;

в) групови и с индивидуални ваучери.


 1. Според мястото на пребиваване групите се делят на:

а) обиколни;

б) комбинирани;

в) стационарни;


 1. Кои дейности не се включват в понятието „трансфер”?

а) настаняване на туристите във фоайето на хотела;

б) сваляне на багажа от автобуса;

в) освобождаване на излишни легла/стаи;

г) разпределяне номерата на стаите;

д) поставяне върху куфарите на картончета с номерата на стаите;

е) даване на поръчка за харана;

ж) презаверяване на билети;

з) оставяне на багажа пред стаята преди заминаване;
 1. Организаторските функции на мероприятията са основни:

а) при реализация на предплатени прояви;

б) когато мероприятията се продават по време на престоя в туристическото място.
 1. Мероприятията могат да бъдат:

а) атракционни;

б) културни;

в) развлекателни;

г) конгресни;

д) спортни;

е) тематични;

ж) бизнес-мероприятия.


 1. Кога най-късно би могло да се извърши проверката за наличието на закъснения на полетите?

а) 1 ден преди полета;

б) 3 часа преди полета;

в) най-късно 2 часа преди полета.


 1. Какво представлява “Чек-ин”?

а) посрещане на пътниците на летището;

б) проверка на багажа, бордната карта и билета за багажа;

в) проверка на бордната карта и багажа на пътниците;

г) настаняване на пътниците в самолета.
 1. Кои са общите отчетни документи, използвани по време на посрещането, настаняването и обслужването на туристите?

а) ваучер;

б) билет за екскурзията;

в) наряд с екскурзионна програма;

г) потвърдителна бележка;

д) разходен и приходен ордер и авансов отчет.


 1. Финансовият отчет се използва от екскурзоводите за:

а) отчитане направените разходи по време на пътуването или на мероприятието;

б) документ, идаван от екскурзовода за получени услуги от хотелиери, ресторантьори, транспортни и др. предприятия;

в) основание за плащане за предоставените на туристите основни и допълнителни услуги.


 1. Екскурзоводите получават книжки с потвърдителни бележки и изготвят финансов отчет при:

а) обслужването на индивидуални туристи;

б) при обслужването на групи от туристи;

в) и двата посочени по горе отговора са верни.


 1. Посочете по-важните видове формуляри и форми на докладване за процеса на пътуването и за протичането на обслужването в различните дестинации:

а) доклад за местното екскурзоводство;

б) отчет на излетите по програма;

в) отчет в края на пътуването;

г) съставяне на план-програма за пътуването;

д) съставяне на руминг лист за новопристигащите туристи и изискваните от тях основни и допълнителни услуги;

е) заключителен доклад за пътуването.
 1. Към предвидените разходи спадат:

а) поправки на автобуса;

б) входни такси;

в) разходи за хотел, храна и транспортни услуги;

г) сметки за посещения при лекар.

Глава 2. Персоналът в екскурзоводското обслужване.


 1. Посочете грешния отговор. При непридружения трансфер екскурзоводът извършва следните дейности:

А. Поздрав от името на туроператора

Б. Събиране на ваучерите

В. Придружаване на гостите до съответните хотели

Г. Покана за информационна среща на следващия ден
 1. На кой екскурзовод основните екскурзоводски функции включват придружаване при делови срещи и предоставяне на преводачески услуги:

А. Екскурзоводи при круизи

Б. Екскурзоводи в музеи

В. Екскурзоводи при конгреси

Г. Екскурзоводи при инфо-турове
 1. Коя от посочените дейности не е еленент на стационарния туризъм?

А. Посредничество

Б. Анимация

В.Придружаване

Г. Контрол и координация
 1. Кой от изброените екскурзоводи съотвества на главен екскурзовод при круизните пътувания?

А. Хостес

Б. Круизен директор

В. Аниматор

Г. Шоу-организационен мениджър
 1. Според вида на туристическата дейност, екскурзоводите биват:

А. Щатни екскурзоводи

Б. Екскурзоводи в музеи

В. Екскурзоводи при конгреси

Г. Екскурзоводи при инфо-турове

 1. Коя от посочените услуги не е елемент на екскурзоводството при организиране на мероприятия?

А. Оказване на помощ

Б. Информация

В. Анимация

Г. Придружаване
 1. Коя от функциите на екскурзовода се осъщестява чрез вербални и невербални средства?

А. Инфорнационна функция

Б. Комуникационна функция

В. Познавателна функция

Г. Търговско- посредническа функция
 1. На кои екскурзоводи се възлага представителна функция?

А. Представители

Б. Водачи

В. Щатни екскурзоводи


 1. Кой екскурзовод трябва да притежава лиценз от централен държавен орган?

А. Щатен екскурзовод

Б. Национален екскурзовод

В. Водач

Г. Представител
 1. При кой вид трансфер екскурзоводът дава информация за чекиране на багажа, паспортен и митнически контрол и безмитни магазини?

А. Непридружен трансфер

Б. Обратен трансфер

В. Придружен трансфер


 1. Инфорационните часове се провеждат:

А. Всеки ден

Б. Веднъж в седмицата

В. Няколко пъти в седмицата


 1. Кои от изброените сертификати се издават на екскурзоводи при подводни гмуркания?

А. IATA

Б. NAUI


В.PADI

Г. CMAS 1. Кои от дейностите са забранени на туристите при гмуркания?

А. Правене на фотографии

Б . Нарушаване на подводната флора и фауна

В. Вземане на предмети


 1. Какво е характерно за инфо-туровете?

А. Продължителността на тура трябва да бъде по-голям от 5 дни

Б. Обиконовено организаторите поемат всички разходи по настаняване, хранене, транспорт и предоставените допълнителни услуги на гостите

В. При журналистите оптимумът на групите е 4-5 човека

Г. Посочват се имената на местата за посещение, заедно с кратко описание
 1. Посочете грешния отговор. Какво е характерно за круизите?

А. Каютите имат различни размери

Б. Крайцерите са с различна класа

В. Развлеченията са разнообразни

Г. Корабът има малко на брой платформи
 1. Посочете грешния отговор. Информационната дъска в хотела съдържа:

А. Реклама на излетите

Б. Информационни часове на екскурзовода

В. Информация за богослуженията за различни вероизповедания

Г. Адресът на най-близкия лекар.

Д. Информация за обратния полет.
17. Посочете верния отговор. В беседата обикновено се прилагат следните методи:

a) екскурзионна справка

b) характеристика на обекта

c) напомняне за вече видяно или чуто

d) коментар

e) репортаж

f) цитиране

g) всички отговори са верни


18. Кога започва създаването на клубния туризъм?
a) през 1955 г. на остров Майорка

b) през 1950 г. на остров Майорка

c) през 1855 г. на остров Минорка

d) през 1987 г. на остров Минорка

19. Най-големият световен оферент и пазарен лидер в сферата на клубния туризъм е:
a) Клуб Робинзон

b) Клуб Мед

c) Клуб Алдиана

d) Клуб Калимера


20. Кой клуб е основан през декември 1970 г. като дъщерно дружество на Хотелското дружество Щайнберг KgaA в Франкфурт и TUI GmbH &KG, Хановър, със седалище във Франкфурт на Майн?
а) Клуб Робинзон

b) Клуб Аладина

c) Клуб Медитеран

d) Клуб Мед


21. Пирамидите ги има само в ?
 1. Маями

 2. Кипър

 3. Египет

 4. Дубай

22. Туристическият аниматор е една нова туристическа професия, появила се през ?
 1. последните години

 2. през 30-те години

 3. през 40-те години

 4. през 50-те години

23. Посочете верния отговор.Особено важно във всеки клуб е?
 1. Спорт

 2. Хранене

 3. Култура

 4. Изкуство

24. Аниматорите имат задачата да помагат на гостите при ? Посочете верните отговори.
 1. различните дейности

 2. да ги мотивират

 3. учат

 4. всички отговори са верни

25. Идеалният капацитет на клубното селище е ?
 1. 100-200 легла

 2. 200-300 легла

 3. 300-400 легла

 4. 400-500 легла

 5. 600-800 легла

26. Посочете верния отговор.Анимацията е?
 1. е едно от главните постижения на клубния туризъм

 2. е едно от главните постижения на спортния туризъм

 3. е едно от главните постижения на голф туризъмГлава 3. Организация на екскурзоводското обслужване


 1. Какво е характерно за обиколните пътувания?

А) по възможност се избягва прехода между два сезона в посетените градове

Б) пътуванията през почивните дни не са особено предпочитани

В) клиента се води от гледна точка на количеството (броя места за посещение)


 1. Какво се включва при калкулацията по пътуването?

А) нощувки, храна, пари за вход

Б) покриване на амортизации

В) транспорт, екскурзовод

Г) реклама
 1. Водачът на автобуса:

А) само отговаря за намирането на маршрута и пътя

Б) отговаря за транспортно-техническите съоръжения

В) разрешено му е да назовава на екскурзовода за природни забележителности, заведения, крепости и пр.


 1. Какво е редовното време за шофиране на водача на автобуса?

А) максимум 10 часа

Б) максимум 7 часа

В) максимум 9 часа


 1. При провал на договора от страна на фирмата, предоставяща услуги, и екскурзовода, последиците се поемат от:

А) фирмата

Б) екскурзовода

Г) никой от посочените


 1. С какво помага чеклистът на екскурзовода?

А) запознава го с програмата, която трябва да се следва

Б) запознава го с възможните проблеми, при взаимоотношения с ресторантьори

В) запознава го с възможните проблеми, при съвместната работа с хотелите


 1. Какво може да направи екскурзовода, в случай, че ресторантьора предложи на групата по-малко количество храна и с по- ниско качество?

А) да говори с готвача и с ръководството на хотела

Б) настанява групата в друг ресторант

В) обажда се на туроператора и се намалява заплащането


 1. Какво е включено във взаимоотношението между екскурзовода и локалния управител?

А) един ден преди термина, екскурзовода потвърждава за мястото и времето

Б) екскурзовода отправя съобщение за състава на групата

В) няма определени срокове за приключване на програмата

Г) локалните управители отправят своите критики за програмата пред групата
 1. Ако хотелът, където е настанена групата се намира в периферията на града и не предлага транспорт до центъра:

А) гостите сами намират начин и средства за пътуване

Б) на гостите се забранява да напускат хотела, поради риск да не се загубят

В) дава се визитна картичка на хотела за информация на таксиметровия шофьор


 1. Ако в програмата има точки които трябва да се посетят (музеи, гробници и пр.), но не могат да бъдат посетени поради ограниченото им работно време:

А) екскурзовода пропуска планираната точка и продължава по програма

Б) екскурзовода заобикаля програмата, като прави промени

В) екскурзовода търси аргументирано резервно решение и го предлага на групата


 1. Какви могат да бъдат бюрата за туристическа информация?

А) Национални туристически бюра в чужбина и регионални туристически бюра

Б) Общински туристически бюра и местни туристически бюра

В) Верни са отг. А) и отг. Б)

Г) Няма верен отговор

 1. Сред целите на Световната федерация на асоциациите на туристическите екскурзоводи (СФАЕ) са:

А) да осъществи контакт с асоциации на екскурзоводи по света и да засили професионалните им връзки

Б) да предостави професионални екскурзоводи по света и да пропагандира и защитава техните интереси

В) да осигури високи стандарти при обучение и етиката в професионалната подготовка на екскурзоводите, както и да подобри репутацията им

Г) няма верен отговор
 1. Колко асоциирани членове има СФАЕ в Европа?

А) 15

Б) 21


В) 22


 1. Кой е основният информационен бюлетин на СФАЕ?

А) “Как да организираме асоциация на екскурзоводите”

Б) “Guide-lines International”

В) “Наръчник за екскурзоводи”

Г) “Екскурзоводството по света”
 1. Стимулиране на здравето при екскурзоводската дейност означава:

А) квалификация и стимулиране на личните таланти, силни страни и способности на екскурзоводите

Б) изграждане на автономия и стимулиране на способността за общуване

В) методи за приятно и позитивно въздействие на тялото и целенасочено трениране на съзнанието

Г) уговорки за задълженията, отговорностите и компетенциите в сферата на работа

Д) разясняване на факторите, които въздействат върху здравето на човека и околната среда

Е) няма верен отговорГлава 4. Особености на екскурзоводската дейност


 1. Получените средства от туризма се използват за:

а) за инвестиционни стоки;

б) за въвеждането на стоки;

в) за издръжката на чуждестранен персонал на ръководни позиции;

г) за трансфера на чуждестранни инвеститори;

д) всички отговори са верни;

е) всички огговори са грешни.
 1. Най-силните социо-културните ефектите на туризма са в сферата на:

а) културата;

б) театъра;

в) изкуството, живопис;

г) проституцията.
 1. Проблемите в междукултурните отношения в туризма са най-вече забележими в:

а) развиващите се страни;

б) развити страни;

в) страните от ОНД;

г) страните от южна Европа.
 1. Туристът по време на пътуване обикновено е в:

а) ваканционно настроение;

б) бизнес-делово настроение.
 1. Предразсъдъците не рядко са свързани с един особен феномен:

а) неизпълнение на очакванията;

б) изпълнение на очакванията;

в) няма верен отговор.


 1. Кога се появява за пръв път понятието “интеркултурно обучение”?

а) в средата на 20-те години на миналия век;

б) в края на 50-то години миналия век;

в) в средата на 70-те години на миналия век;

г) в началото на 90-те години на миналия век.
 1. Понятието “емпатия” се свързва с:

а) усещането за това какво точно мислиш за себе си;

б) усещането за това, какво чувстват другите;

в) способността да се поставят туристите в положение на местното население и да се стремят към по-тесни контакти с различни хора.


 1. Коя учебна дисциплина присъства в много развити туристически страни в обучението и практика на екскурзоводите още от 1975 г.?

а) “Наука за география”;

б) “Наука за история”;

в) “Наука за страните”;

г) “Наука за социология”.
 1. “Посредничество” означава:

а) туристите да се отнасят по един и същ начин към няколко страни;

б) туристите да се отнасят различно към всяка една страна.
 1. От направления “околна среда” и социално-хуманистичните отношения се извежда еднозначно определение за “ съзнателен туризъм”, а именно:

а) “Щадящ туризъм”;

б) “социално и екологично поносим туризъм”.
 1. При коя група, според туристическата статистика на алтернативния туризъм, интензивността е най-силна?

а) между 40 и 55 години;

б) между 25 и 40 години;

в) между 19 и 25 години;

г) между 14 и 19 години.
 1. Информацията от пътуването накрая трябва да представлява:

а) една подредена система;

б) неподредени нахвърлени епизодично данни;

в) информацията от пътуването не е важна.


 1. Методите по реализиране на програма биват директни и индиректни.

а) това твърдение е вярно;

б) това твърдение не е вярно;

в) не може да се прецени.


 1. Екскурзоводът става педагог при:

а) директни методи;

б) индиректни методи.
 1. Шобер различава при ваканцията:

а) 4 основни области на преживяване;

б) 5 основни области на преживяване;

в) 6 основни области на преживяване.

Глава 5. Теми и беседи при екскурзоводското обслужване 1. Кой е основния мотиватор на повечето посетители при посещение на музеи:

а. Образователен

б. Ценови

в. Развлекателен
 1. В какво се състои дедуктивния метод:

а. необходимата информация се осигурява предимно от доклади

б. участникът е провокиран чрез целеви въпроси и импулси

в. изхожда се от общото и след това се разработват детайлите

 1. Кой е най-често използваният метод при беседи през музейни обекти.

а. дедуктивен

б. директен

в. индиректен

 1. Коя е първата фаза при разкриване на картините

а. изобретяване

б. мотивация/водене

в. представяне и оценяване

 1. В коя фаза от разкриването на картината екскурзоводът се опитва чрез въпроси да създаде връзка с видяното:

а. мотивация/водене

б. изобретяване

в.предаване и оценка
 1. Какво действа демотивиразщо на участниците в една група:

а. дълги разговори

б. продължително стояне пред един обект

в. поддържането на единна линия.
 1. Във фазата на обобщение и анализиране на обиколката какво е подходящо да се изясни и обясни:

а. актуалността на съответните исторически факти представени по време на обиколката

б. функциите на разгледания обект

в. красотата на съответната археологическа зони
 1. Какви теми е подходящо да се засегнат при беседи свързани със свободното време и ладшафта:

а. употреба на ладшафта

б. екологичен туризъм

в. напуснати селища и следи от минали култури.
 1. Какво не трябва да се засяга при излагане на кратката информация по време на пътуването:

а. запознанствос дневната програма

б. време за хранене по време на екскурзията

в. информация за обществения транспорт на посещаваното място

г. планове за бъдещето


 1. Какво е подходящо да се представи на гостите, за да се създадеде в тях усещане за доверие и сигурност:

а. предтсвяне на малко информация, за да се почувстват гостите гостите чрез собственият си опит културните различия.

б. ориентировъчна, ясни и приятна информация

в. запознанство на гостите с местната култура
 1. Каква музика е подходящо да се слуша в съответните туристически автобуси по време на посещение на съответен регион:

а. музика от страната, от която са туристите

б. музика от страната, която посещават туристите

в. музика обозначаваща определена епоха от историята на страната, която посещава туриста
 1. Как се нарича книгата, която се включва в цената на пътуването и е предоставена и издадена от туроператора.

а. „Корабен дневник”

б. „Дневен пътеводител

в. „Сборник с разкази и впечатление от различни екскурзии”
 1. Според критерия съдържание на какви групи се делят различните екскурзии

А) исторически, културно-исторически, литературни, природни, екологични

Б) обзорни, тематични, специализирани

В) градски, извънградски, маршрутно-информационни, в музеи


 1. Кои са основните емоционални акценти при екскурзиите

А) на професиите, съзнанието, на любовта и чувствата

Б) на разбирателството, уважението и социалното положение

В) на разума, националаната идентичност и традициите


 1. Какво включва областта на съзнанието

А) евентуалните заплахи, проблемите на безработицата, разделението на професиите

Б) запознаване с нощния живот, начина на прекарване на почивните дни, най-характерните и известни места за забавление в посещаваното място

В) религиозни и политически нагласи на жителите, информация за празници, за други религии, езически останки


 1. С какво е свързана историята на търговските градове

А) с функцията им на клерикални градове

Б) с търговските пътища

В) близостта до суровини и работна ръка


 1. Кои градове спадат към епископските

А) Аквилия, Градо, Торчело, Парма

Б) Генуа, Неапол, Амстердам, Любек

В) Потсдам, Нанс, Манхайм, Карлсруе


 1. Какво означава знака TB при провеждане на пътуване

А) среща с автобус

Б) пешеходен път

В) слизане (вътрешни посещения)


 1. При посещение на какъв вид забележителности, екскурзоводът трябва да наблегне на модерните урбанистични и исторически параметри на новата архитектура

А) кметства и градски дворци

Б) граждански сгради

В) светски сгради и съоръжения


 1. Кои са трите основни категории граждански сгради

А) частни граждански сгради, обществени сгради и дружествени сгради

Б) жилищни сгради, промишлени сгради и търговски предприятия

В) сгради за администрация, обществени сгради, дружествени сгради


 1. Какво е характерно за крепостите в Северна Европа, на което екскурзоводът трябва да обърне внимание

А) разпростират се ако територията позволява с равномерни акценти в точни граници

Б) отговарят на местността и са съобразени с условията на терена 1. На колко части се дели екскурзоводската беседа при пешеходна обиколка около свещени сгради

А) на две - беседа от западната и южната страна

Б) на две – беседа от източната и северната страна

В) на четири, включващи А) и Б)


 1. Каква информация се съдържа в беседата на екскурзовода от източната страна на сградата

А) история на сградата

Б) продължение на художествено-историческите обяснения за архитектурната естетика

В) изесняване на принципа на архитектоника

Г) иконите на църквата 1. От коя страна на църквата се започва вътрешното посещение.

А) източната фасада

Б) западната фасада

В) южната фасада


 1. Кой основен принцип доминира при описанието на вътрешността на сградата

А) нагледността

Б) описанието на историята

В) описание на философските идеи


 1. Кои са най-често използваните теми от екскурзовода при посещение на джамии

А) минарето и кладенците за миене в двора на джамията

Б) купола на джамията

В) проповедническият стол и нишата за молитви

Г) килимите 1. В коя популярна туристическа дестинация религиозните празници са смесица от народни празници и религиозни церемонии

А) Южна Франция

Б) Южна ИспанияВ) Южна Италия
Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> UNWE%20files
UNWE%20files -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
UNWE%20files -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
UNWE%20files -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
UNWE%20files -> Скалното катерене
UNWE%20files -> Професионална автобиография
UNWE%20files -> Сигурност във фирма за разработка на
UNWE%20files -> При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
UNWE%20files -> Спам и системи за защита от спам
UNWE%20files -> Експозе Русия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница