Електродъгово заваряване с обмазани електроди


Ефект на тока и полярносттастраница3/21
Дата17.03.2023
Размер0.57 Mb.
#116934
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
1.9
Свързани:
Тема 1, 13. ISO TR 15608, 29. DEFEKTNI ZAVARKI
Ефект на тока и полярността
В зависимост от вида на заваръчния ток има постояннотокова и променливотокова дъга. При постоянен ток когато електродът е свързан с отрицателния полюс, а заваряваното изделие с положителния полюс се заварява на права полярност. Ако електродът е свързан с положителния полюс, тогава полярността е обратна. При променлив ток полярността се мени в зависимост от честотата на тока.
Тъй като температурата на катода и на анода е различна и в катодната и анодната области се отделя различно количество топлина вида на тока и полярността спадат към параметрите на заваръчния процес защото чрез тях може да си решават технологични проблеми. Например при заваряване на съединения, където се изисква вкарване на по-голямо количество топлина са прилага заваряване с постоянен ток – права полярност.
Обратно при заваряване на тънкостенни изделия се използва постоянен ток – обратна полярност. Променливият ток дава еднакво нагряване и на електрода, и на изделието.
Магнитно духане
От вида и големината на заваръчния ток зависи т.н. магнитно духане, т.е. отклонението на заваръчната дъга встрани. Влияние оказват също така формата на изделието, дебелината на заваряваните части, вида на метала и др.
Препоръчва се “масата” да бъде разположена под дъгата. Когато това е невъзможна или нецелесъобразно се препоръчва “масата” да бъде на линията на заваръчния шев. Тогава магнитното духане е в рамките на заваръчния шев и може да се компенсира чрез отклоняване на посоката на дъгата. Особено силно се проявява магнитното духане при заваряване на ъглови шевове.
1.3. Източници на ток за заваряването с обмазани електроди. Характеристики
Източници на заваръчен ток са заваръчните трансформатори, токоизправители и генератори. Заваръчните трансформатори са източник на променлив ток, а останалите - на постоянен ток. Сега най-масово се използват токоизправителите и инверторите.
Пригодността на един източник на заваръчен ток за даден заваръчен процес зависи от неговите характеристики: статична и динамична. Статичната външна волтамперна характеристика представлява зависимост между напрежението на токоизточника, измервано на неговия изход, и заваръчния ток. Външните характеристики са различни (фиг. 3), защото няма универсална характеристика, подходяща за всички заваръчни процеси. За ръчно заваряване с обмазани електроди е подходящ източник на заваръчен ток със стръмно падаща външна характеристика. Такъв източник осигурява устойчиво горене на дъгата при колебания в нейната дължина, типични за ръчното заваряване.
Обикновено напрежението на празен ход на заваръчните токоизточници е между 50 и 90 волта. По-високото напрежение улеснява възбуждането на дъгата, но е по-опасно.
Късото съединение се характеризира с голям заваръчен ток и минимално напрежение. Вземат се мерки за ограничаване на големината на тока при късо съединение за да не се повреди токоизточника.Устойчивостта на заваръчния процес е важно условие за получаване на качествен заваръчен шев. Тя зависи не само от статичната външна характеристика на заваръчния токоизточник, но и от неговите динамични свойства. Динамичните характеристики на източника се оценяват чрез времето за за нарастване на напрежението от нула (при късо съединение) до напрежение на празен ход, т.е. до напрежението при прекъсната заваръчна верига.

Фиг. 3 Външни волт-амперни характе-ристики на източници на заваръчен токСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница