Европейска комисия — Съобщение за медиитеДата06.05.2017
Размер34.47 Kb.
#20702

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Данъчно облагане: разработване на обслужване „на едно гише“ за трансгранично съобразяване с правилата за ДДС

Брюксел, 13 януари 2012 г. — Развиването на бизнес в повече от една държава-членка често означава отношения с няколко данъчни администрации на различни езици. Спазването на множество задължения по ДДС може да бъде трудно и скъпо за дружествата. Одобреното днес предложение представлява първа стъпка към обслужването „на едно гише“ за всички услуги, предоставяни по електронен път, от което бизнесът ще може да се възползва от 1 януари 2015 г. Както се посочва в съобщението на Комисията относно бъдещето на ДДС от миналия декември (вж. IP/11/1508), подходът обслужване „на едно гише“ ще бъде приложен най-напред към електронната търговия, разпръсквателните и телекомуникационните услуги. В бъдеще Комисията ще работи за разширяване на обслужването „на едно гише“, така че да обхване и други стоки и услуги.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „Сложността на действащата система за ДДС в ЕС е пречка пред правенето на бизнес в Единния пазар. Обслужването „на едно гише“ ще улесни в голяма степен трансграничното разширяване на развиващите се дружества. Това от своя страна ще подпомогне растежа и трудовия пазар.

В приетото неотдавна съобщение на Комисията относно бъдещето на ДДС се подчертава, че приоритет е пълното обслужване на едно гише — мярка, предложена в плана на Комисията за намаляване на административната тежест.

Днешното предложение е свързано с различни аспекти — обхвата на схемата, задълженията за отчитане, възстановяването на ДДС, валути, плащания, извлечения и т.н, за които са необходими общи правила. Прилагането от 1 януари 2015 г. на обслужване „на едно гише“ за доставчиците на телекомуникационни, разпръсквателни и електронни услуги в ЕС за потребителите ще бъде голяма крачка към опростяване на правилата за ДДС в ЕС. Обслужването „на едно гише“ ще позволи на предприятията да декларират и плащат ДДС в държавата-членка, в която са установени, а не в държавата-членка, от която е техният клиент Системата за обслужване на едно гише, която понастоящем се прилага само за доставчици на електронни услуги, които не са от ЕС, е в процес на разширяване, за да обхване предприятия от ЕС и разпръсквателни и телекомуникационни услуги. Намерението в бъдеще е обслужването на едно гише да обхване още по-голям кръг от дейности, включително доставката на стоки. Одобреното днес от Комисията предложение е първа стъпка към мащабна работна програма, която ще доведе до навременно и успешно прилагане на новата схема. Комисията призова всички държави-членки да одобрят тези мерки през 2012 г. Общият подход е от ключово значение за разработването на системи в областта на информационните технологии, които ще осигурят необходимия обмен на информация между данъчните власти в 27-те държави-членки и ще осигурят пълното прилагане към 2015 г.

Контекст

От юли 2003 г. беше въведена системата за обслужване „на едно гише“, която има за цел да опрости задълженията по ДДС за доставчици на електронни услуги извън ЕС за потребители от ЕС (вж. IP-04/1331). Системата функционира добре и позволява на търговци извън ЕС, които трябва да плащат ДДС в ЕС, да избират едно място за привеждане в съответствие с ДДС. Чрез този единен електронен портал се подава единна декларация за ДДС и се извършва плащане. Въз основа на предоставената информация това плащане се насочва автоматично към различните държави-членки, в които ДДС е дължим.

От 1 януари 2015 г. правилата за ДДС относно мястото на предоставяне на услугите ще бъдат променени за дружествата, които доставят телекомуникационни, разпръсквателни и електронни услуги на клиенти от ЕС. ДДС става дължим там, където е клиентът. Това извежда на преден план необходимостта от разширяване на обхвата на съществуващата система за обслужване „на едно гише“. Понастоящем вече работи схема за предприятия извън ЕС, които предоставят електронни услуги. Схемата ще бъде разширена и ще обхване предприятия от ЕС и извън него, в допълнение към електронните услуги ще включи телекомуникационните и разпръсквателните услуги. Тя ще позволи на доставчиците да използват уебпортал в държавата-членка, в която са регистрирани по ДДС, дължим в други държави-членки за предоставянето на тези услуги на частни потребители.

За да се осигури правна сигурност, са необходими ясни и задължителни правила за прилагането на новата схема. Настоящите разпоредби за правилата за прилагане на директивата за ДДС (Регламент ЕС/282/2011) следователно трябва да бъдат изменени.

За пълния текст на регламента вж.:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Интернет страница на европейския комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас Шемета:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)IP/12/17

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница