Фактори за агресивно поведение в семейството и детската градина. Фрустрация на потребностите и агресивностстраница1/4
Дата03.01.2022
Размер50.44 Kb.
#113256
  1   2   3   4
!!!Реферат по Превенция и корекция на агр.поведение (1)
Свързани:
model-na-disciplinarnoto-razvitie-i-prevenciyata-mu-chrez-kooperirane, План-конспект, урок 7 клас мат и химия, Проект АПСПО, 463696401-Социалнопедагогическа-работа-със-семейства-1-doc, obshta-podkrepa-za-lichnostno-razvitie-organizaciya-i-reglamentirane

Ю ГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ НЕОФИТ РИЛСКИ “ ГР. БЛАГОЕВГРАД

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Р ЕФЕРАТ

ПО


ПРЕВЕМЦИЯ И КОРЕКЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
НА ТЕМА
Фактори за агресивно поведение в семейството и детската градина.Фрустрация на потребностите и агресивност.

ИЗГОТВИЛ : ПРОВЕРИЛ :

Цветелина Иванова Доц.д-р М.Балабанова

Ф.Н. : 20200342101

Специалност : Предучилищна педагогика

Магистър, І курс

на обучение

Гр.Благоевград – 2020 г.
Резюме.В статията се разглеждат водещите проблеми,свързани с нарастването на детската агресия в предучилищна възраст.Търсят се възможности за обединяване на усилията на семейството,детската градина и медиите за редуциране и превенция на агресивността сред децата от 3 до 7 години.

Въведение.Ранните житейски преживявание и натрупаният опит в първите седем години у детето са силно определящи за агресивността.Потиснатите,бити и малтретирани деца израстват често пъти като родители,които унижават собствените си деца.Те приемат това за нормално поведение, тъй като в детството им насилието е било често срещано и прилагано към тях.

От средата на 60-те години на XX век и до сега темата за насилието и агресията е една от най-актуалните в научната литература и практика на детските градини,училищата,обществото.Много автори, работещи в областта на педагогическата,психологическата и социално-нравствената област,изваждат на преден план въпросите за човешката агресивност.Те търсят зародиша,причините,симптомите и най-ярките проявления на агресията.Стигат до изводите,че още в зората на човешкия живот (яслена и предучилищна възраст) върху много от децата се проявява агаресия и като следствие на това самите те проявяват такова поведение спрямо връстниците си.

В съвременните условия въпросът за агресивното поведение на децата,у нас придовиба водещо значение,тъй като настъпилите промени довеждат не само до разкрепостяване на личната свобода,но и до сериозни прояви на негативно поведение, в това число и на децата.Адекватната оценка на агресията и насилственото поведение изисква от психолозите,педагозите,възпитателите и родителите откриване и диагностициране на основните причини и обуславящите ги фактори,водещи до ескалация на насилствен изблик при индивидите,което улеснява предвиждането,редуцирането и ограничаването на тези деструктивни за личността явления.

Въпреки значимостта на обществения пример,неоснователно е основната причина за агресивното поведение да се търси единствено в динамичните промени на обществото ни.Връзката между агресивното поведение в детската градина,училището и семейния микроклимат,взаимоотношенията във формалната и неформалната среда на децата са част от въпросите,които извежат на преден план необходимостта от провеждане на сериозни научни изследвания върху детската агресивност.Редом с това е необходимо да се реализира сериозна практическа дейност на педагогическите колегиуми в детскита градини и училищата,заедно с училищните настоятелства,родителите и специализираните институции (научноизследователски институти и лаборатории по психология и педагогика,катедри по психология и педагогика от висши училища,МВР,общински комисии по образованието,Детска педагогическа стая и др.).

Необходимо е оптимизиране на взамодействието„детска градина–семей- ство“,чрез което се постига доверие и откритост във взаимоотношенията и формите на общуване между педагозите и родителите,което изключително важна предпоставка за позитивното емоционално-чувствено,нравствено и интелектуално развитие на децата.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница