Хиляда начина, с които да утвърдим равни възможности за всички. Да ги отбележим!



Дата27.10.2018
Размер41.5 Kb.
#101595


IP/07/1717

Лисабон, 19 ноември 2007 г.





Хиляда начина, с които да утвърдим равни възможности за всички. Да ги отбележим!

Лисабон, Португалия: 2007 е Европейската година на равните възможности за всички. Тя приключва днес с мащабно събитие, което отбелязва постиженията през годината и очертава предизвикателствата, които все още предстоят. С повече от 1000 различни мероприятия, организирани в 30 страни, кампанията спомогна за повишаване осведомеността на хората относно правата им да живеят без дискриминация. Тя допринесе и за започването на нов диалог между различните участници в обществения живот за насърчаване на равнопоставеността и открои предимствата от наличието на многообразие за обществото като цяло. Тази кампания ще бъде последвана през 2008 г. от нова инициатива на Европейската комисия за борба с дискриминацията извън работното място, а най-добрите идеи, събрани през годината, ще бъдат включени в новата програма ПРОГРЕС.

„С креативни клипове по МТВ, дейности, в които да се включат посетителите на конкурса „Евровизия“ в Хелзинки и награди, връчвани на фирми от частния сектор за отношението им към многообразието, европейската година допринесе за разпространяване на посланието за уважение на равенството и многообразието сред милиони хора в Европа“, каза комисарят за равните възможности Владимир Шпидла. „Сега е нужно да заздравим успехите, постигнати през тази година, като се постараем започнатите дейности да оставят траен отпечатък. Успехите на европейската година ни окуражават да продължим в усилията ни да превърнем равнопоставеността в реалност за всеки в Европа.“

Основните акценти на годината бяха обиколката на камиона, посветен на многообразието, която отчете половин милион посетители на 99 спирки за разстояние от 72 хил. км, изминати в продължение на 5 години; партньорството между Европейската година на равните възможности и конкурса „Евровизия“, което направи възможно посланието на кампанията да достигне до 100 милиона европейски телевизионни зрители; и срещата на високо равнище под председателството на Германия, посветена за първи път на въпросите на равенството, която ще бъде повторена през 2008 г. под председателството на Франция. Освен това, близо 1 милион евро бяха вложени в 19 проекта в 12 страни, насочени към интегрирането на ромските общности.

Половината от общо 1000 дейности, които се проведоха на местно, регионално и национално равнище в рамките на годината на равните възможности, бяха съфинансирани от Европейската комисия. Част от тях са 47 обучения за борба с дискриминацията, 31 изследвания и проучвания и 21 конкурса за училища, частни фирми или широката общественост. Национални рекламни кампании се проведоха в Австрия и Белгия, докато Франция и Кипър предпочетоха големите музикални и младежки фестивали като средства и форуми за пренасяне на посланието за почитане на многообразието. В Словения група от хора, преживели дискриминация, така наречените "лица на годината на равните възможности", посетиха училища, за да споделят опита си. В Литва канцеларията на омбудсмана за равните възможности беше номинирана за национална телевизионна награда заради дейността си през годината.

Други постижения през годината бяха създаването на нови партньорства и започването на диалог за утвърждаване на равнопоставеността. За първи път държавите-членки разработиха национални стратегии, включващи всички 6 хипотези за дискриминация (вж. по-долу), посочени в член 13 от Договора за ЕО. Това допринесе за започването на диалог, често пъти за първи път, между правителствените структури и гражданското общество, както и другите обществени фактори.

Проявата „ДА ОТБЕЛЕЖИМ 2007!”, която продължава и утре, има за цел да отбележи постиженията на годината. Тя ще бъде посетена от 1000 участници от цяла Европа от неправителствени организации, социални партньори, структури, работещи в областта на равнопоставеността, както и местни, регионални и национални органи. Между гост-лекторите са португалският премиер Жозе Сократеш, отговарящи за равноправието министри от Португалия, Чехия и Великобритания. Събитието включва и последната спирка в обиколката на камиона на многообразието, посещение на 300 ученици от местни училища и представление на Gipsy.cz, чешка ромска хип-хоп група.



Кратка предистория

Европейската година на равните възможности имаше за цел да повиши осведомеността на хората относно техните права за равнопоставеност в ЕС и да окуражи широк обществен дебат относно предимствата на многообразието. Проучванията сочат, че въпреки добре развитото законодателство на ЕС за борба с дискриминацията въз основа на пол, раса или етнически произход, религия, сексуална ориентация, възраст и увреждания, много хора продължават да не са осведомени относно правата си и как да ги упражняват. Проучване на Евробарометър, публикувано неотдавна, сочи, че само една трета от запитаните гражданите на ЕС смятат, че знаят правата си в случай, че станат жертва на дискриминация или тормоз.



За повече информация:

http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=SPLASH

Проучване на Евробарометър относно дискриминацията и неравноправието в Европа

Сваляне на документ в PDF en




Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница