І. данни за лицето, което прави предложениетоДата20.05.2017
Размер174.52 Kb.
ОФЕРТА
І. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

  1. Наименование на кандидата (фирма) ...............................................................................

  2. ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………………………

  3. Седалище и адрес на управление

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

телефон: …………….……………………………..

факс: …………………………………………...

E-mail: …….……………………………………..


  1. Представляващ: ………………………………………………………………………............,

Телефон/факс: ……………………………………

  1. Лице за контакти: ………………………………………………………………………………........................

Длъжност: .……………………………………………………………………………….......................

Телефон/факс: ………………………………………………………………………………........................
  1. Извършвана дейност ..........................…………………………………….........................

......................................................................................................................................................ІІ.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми дами и господа, запознати сме с техническите спесификации и проектите за договори относно обществената поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Основно училище „Иван Хаджийски”-гр.Троян”, по осем обособени позиции: Обособена позиция №1.Закуски; Обособена позиция №2.Хляб; Обособена позиция №3.Мляко и млечни продукти; Обособена позиция 4.Месо и месни продукти; Обособена позиция №5.Птичи яйца; Обособена позиция №6.Риба; Обособена позиция №7.Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти; Обособена позиция №8. Плодове и зеленчуци”, провеждана по реда на глава осма „а” от ЗОП. Желаем да участваме с представяне на оферта за ............................(посочват се обособените позиции за които се участва).

Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спесификации и изискванията на възложителя. Ще спазваме посочените в техническите спесификации нормативни актове и ще доставяме хранителните продукти в сроковете, посочени в техническите спесификации, след получаване на предварителна заявка по телефон или писмено. Ще изпълним всички изисквания за качеството на храните, етикетирането, срока на годност и др. С всяка доставена партида хранителни продукти ще предоставяме съответни документи за произход. В случай на рекламация ще подменим за своя сметка продукт за срок до 4 (четири) часа.

Притежаваме внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат EN ISO 22000:2005, или еквивалент (посочва се вярното), за което прилагаме заверено копие от сертификат №.............................................

Разполагаме със складова база за съхранение на стоките, предмет на поръчката, регистрирана съгласно чл.12 от Закона за храните, за което прилагаме изискуемите документи (документ за собственост/ договор за наем, заверено копие от удостоверение за регистрация). Складовата база се намира.................................

Разполагаме със специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти, регистрирано по реда на чл.246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за което прилагаме изискуемите документи (документ за собственост/ договор за наем, заверено копие от удостоверение за регистрация, др.) Транспортното средство е............................

Предлаганите от нас продукти са в индивидуални опаковки с тегло, както следва:


1.За Обособена позиция №1.Закуски
Продукт

Тегло на индивидуална опаковка в кг

1

Баница със сирене

кг

2

Дълга баница „Софийска”

кг

3

Кашкавалка

кг

4

Саламка

кг

5

Закуска с месо

кг

6

Тутманик

кг

7

Кифла с мармалад

кг

8

Кифла с локум

кг

2.За Обособена позиция №2. Хляб


Продукт

Тегло на индивидуална опаковка в кг

1

Хляб „Добруджа”

кг

2

Хляб „Грахам”

кг

3. За Обособена позиция №3.Мляко и млечни продукти


Продукт

Тегло на индивидуална опаковка в кг

или обем в литри1

Мляко краве кисело

кг

2

Пастьоризирано краве мляко

л

3

Масло краве

кг

4

Сирене от краве мляко

кг

5

Извара

кг

6

Кашкавал

кг

4.За Обособена позиция №4.Месо и месни продукти
Продукт

Тегло на индивидуална опаковка в кг

1

Пилешко замразено разфасовано без кожа

кг

2

Пилешко замразено разфасовано бутчета

кг

3

Пиле грил

кг

4

Телешко месо

кг

5

Свинско месо

кг

6

Кайма

кг

7

Кайма телешка

кг

5. За Обособена позиция №5.Птичи яйца


Продукт

Брой в опаковка /опаковки, ако се предлагат различни/

1

Птичи яйца (кокоши), клас „А”, тегловна категория „L”

бр.

2

Птичи яйца (кокоши), клас „А”, тегловна категория „М”

бр.

6.За Обособена позиция №6.Риба


Продукт

Тегло на индивидуална опаковка в кг

1

Бяла риба филе

кг

2

Риба хек филе

кг

3.

Риба пангасиус филе

кг

7.За Обособена позиция №7.Варива, консерви, подправки и други хранителни продуктиПродукт

Тегло на индивидуална опаковка в кг

1

Леща екстра

кг

2

Ориз екстра

кг

3

Боб зрял екстра

кг

4

Грах екстра

кг

5

Домат консерва

кг

6

Кисели краставички

кг

7

Зелен фасул екстра

кг

8

Лютеница

кг

9

Доматено пюре

кг

10

Макаронени изделия

кг

11

Фиде

кг

12

Брашно „Бяло”

кг

13

Точени кори за баница

кг

14

Рафинирана бяла захар

кг

15

Сол йодирана

кг

16

Олио слънчогледово

кг

17

Оцет винен

кг

18

Черен пипер

кг

19

Червен пипер

кг

20

Чубрица (суха)

кг

21

Нишесте

кг

22

Ванилия

кг

23

Мед пчелен

кг

24

Фин млечен шоколад

кг

25

Бисквити „Закуска”

кг

26

Компот от плодове

кг

8.За Обособена позиция №8. Плодове и зеленчуци:


Продукт

Тегло на индивидуална опаковка /връзка/ в кг

1

Грах замразен

кг

2

Замразени зеленчуци микс

кг

3

Сушени сливи

кг

4

Сушени плодове

кг

5

Магданоз

кг


(Участниците могат да опишат в свободен текст в техническото предложение всички обстоятелства, които считат за важни при изпълнение на поръчката, като те следва да съответстват на заложените изисквания в техническите спецификации.)
ІІІ.ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми дами и господа, предлагаме да изпълним поръчката при следното ценово предложение:
1.За Обособена позиция №1.ЗакускиПродукт

Цена за 100 гр. без ДДС

1

Баница със сирене
2

Дълга баница „Софийска”
3

Кашкавалка
4

Саламка
5

Закуска с месо
6

Тутманик
7

Кифла с мармалад
8

Кифла с локум
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

2.За Обособена позиция №2. Хляб

Продукт

Цена за 100 гр. без ДДС

1

Хляб „Добруджа”
2

Хляб „Грахам”
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

3. За Обособена позиция №3.Мляко и млечни продукти

Продукт

Цена за кг/л без ДДС

1

Мляко краве кисело

лв/кг

2

Пастьоризирано краве мляко

лв/л

3

Масло краве

лв/кг

4

Сирене от краве мляко

лв/кг

5

Извара

лв/кг

6

Кашкавал

лв/кг

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

4.За Обособена позиция №4.Месо и месни продукти

Продукт

Цена за 1 кг. без ДДС

1

Пилешко замразено разфасовано без кожа

лв/кг

2

Пилешко замразено разфасовано бутчета

лв/кг

3

Пиле грил

лв/кг

4

Телешко месо

лв/кг

5

Свинско месо

лв/кг

6

Кайма

лв/кг

7

Кайма телешка

лв/кг

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

5. За Обособена позиция №5.Птичи яйца

Продукт

Цена за 1 брой без ДДС

1

Птичи яйца (кокоши), клас „А”, тегловна категория „L”

лв/бр.

2

Птичи яйца (кокоши), клас „А”, тегловна категория „М”

лв/бр.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

6.За Обособена позиция №6.Риба

Продукт

Цена за 1 кг. без ДДС

1

Бяла риба филе

лв/кг

2

Риба хек филе

лв/кг

3.

Риба пангасиус филе

лв/кг

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

7.За Обособена позиция №7.Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти

Продукт

Единична цена без ДДС

1

Леща екстра

лв/кг

2

Ориз екстра

лв/кг

3

Боб зрял екстра

лв/кг

4

Грах екстра

лв/кг

5

Домат консерва

лв/кг

6

Кисели краставички

лв/кг

7

Зелен фасул екстра

лв/кг

8

Лютеница

лв/кг

9

Доматено пюре

лв/кг

10

Макаронени изделия

лв/кг

11

Фиде

лв/кг

12

Брашно „Бяло”

лв/кг

13

Точени кори за баница

лв/кг

14

Рафинирана бяла захар

лв/кг

15

Сол йодирана

лв/кг

16

Олио слънчогледово

лв/л

17

Оцет винен

лв/л

18

Черен пипер

лв/100 гр.

19

Червен пипер

лв/100 гр.

20

Чубрица (суха)

лв/кг

21

Нишесте

лв/100 гр.

22

Ванилия

лв/100 гр.

23

Мед пчелен

лв/кг

24

Фин млечен шоколад

лв/100 гр.

25

Бисквити „Закуска”

лв/100 гр.

26

Компот от плодове

лв/кг

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева

8.За Обособена позиция №8. Плодове и зеленчуци:

Продукт

Единична цена без ДДС

1

Зеле

лв/кг

2

Картофи

лв/кг

3

Лук кромид

лв/кг

4

Моркови

лв/кг

5

Чесън

лв/кг

6

Пипер

лв/кг

7

Домат пресен

лв/кг

8

Краставици пресни

лв/кг

9

Маруля, салата

лв/бр.

10

Грах замразен

лв/кг

11

Замразени зеленчуци микс

лв/кг

12

Ябълки пресни

лв/кг

13

Банани

лв/кг

14

Тиква

лв/кг

15

Мандарини

лв/кг

16

Портокали

лв/кг

17

Лимони

лв/кг

18

Киви

лв/кг

19

Сушени сливи

лв/кг

20

Сушени плодове

лв/кг

21

Магданоз

лв/100 гр.

22

Грозде

лв/кг

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ОБЩО

лева


ІV.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Нашето предложение е валидно в срок от ...............(...........................) дни след изтичане на срока за получаване на оферти. (минималният срок е 30 дни).
V.ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Заверено копие от сертификат №............................................. за внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат EN ISO 22000:2005, или еквивалент;

2. Документи относно складова база за съхранение на стоките, предмет на поръчката, регистрирана съгласно чл.12 от Закона за храните, (документ за собственост/ договор за наем, заверено копие от удостоверение за регистрация);

3. Документи относно специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти, регистрирано по реда на чл.246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, (документ за собственост/ договор за наем, за ползване или др., заверено копие от удостоверение за регистрация);

4.Нотариално заверено пълномощно за участие в процедурата, ако участникът се представлява от пълномощник. (Пълномощно не се представя, когато участникът се представлява от законния си представител)

Дата Подпис:

Гр........ (трите имена напредставляващия, печат)
Каталог: profil
profil -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
profil -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
profil -> Становище за осъществен предварителен контрол
profil -> Предложение за изпълнение на поръчката
profil -> Simeonovgrad municipality
profil -> Критерий за оценка
profil -> Техническа спецификация
profil -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница