Кожно-диагностични пробиДата19.07.2017
Размер57.8 Kb.
#26035
Кожно-диагностични проби
Проверяване състоянието на алергия е от извънредно голямо значение при поставяне на диагнозата нри редица заболявания. Чрез нея се съди за наличието на антитела в организма към даден причинител, а оттам за наличие или отсъствие на този причинител в организма. Създадени са множество технически прийоми за осъществяване и поддържане контакта на антигена със сенсибилизираните тъкани на кожата.

Видове пробиI. Епикутанни проби:

1. Пластирни (лейкопластни) - върху специален пластир се поставя капка от алергена в количество колкото лещено зърно, отгоре се покрива с левкопласт и не позволява на алергена да се изпарява. Мястото не се обработва предварително с никакви дезинфекционни разтвори.Отчита се след 24 ч, а късната проба – на 48 ч. Тази проба е неточна - не се знае какво количество от алергена ще попадне в кожата.2. Капкови проби (открити)

 • Проба на Ведров - поставя се една капка върху кожата на горната част на корема 3-5 см встрани от средната линия. Използва се за изследване на водни разтвори.

 • Проба на грония клепач – поставя се 1 капка посредством стъклена пръчка върху края на горния клепач, като се внимава капката добре да е изсъхнала преди отварянето на клепачите. Отчитане на 24 и 48 ч.

 • Перкутанна проба на Моро – веществото се нанася върху кожата като се втрива силно с показалец. За установяване на туберкулинова алергия и за изпитване чувствителността на яйчен белтък.

II. Кутанни /скарификационни проби/.

 1. Скарификационна проба

 2. Проба с убождане – поставя се капка върху кожата и се прави повърхностно убождане с леко завъртане със стерилна игла през капката

 3. Модифициран тест с убождане (прик тест) – иглата се вкарва през капката под остър ъгъл в повърхностните слоеве на епидермиса и след това върхът се повдига леко нагоре

III. Интракутанни кожни проби – алергена се инжектива в най-повърхностните слоеве на кожата, при което се осъществява най-тесен контакт между строго дозираното количество от алергена и сенсибилизираната тъкан.

Правила при извършване:

 • Пробата да е назначена от лекар

 • При извършване на пробата болния да не е взимал противоалергични лекарства

 • Спазване на абсолютна асептика и антисептика на инструментите

 • Отчитане резултатите от пробата в присъствието на лекар като същия запише резултата със знака плюс и минус.

 • Пробите са противопоказани при болни с хипертония 3 степен, диабет, бъбречни заболявания, бременност

 • При проготвяне на алергена се използва работна концентрация на разтвора, като за разтворител се използва само физиологичен разтвор

Епикутанни пробиНеобходими принадлежности:

 • стерилни памучни тампони

 • спирт

 • гота-тест /специално лейкопласт за изпитване на кожна чувствителност/

 • унгвент или спринцовка с разтвор на антибиотик

Подготовка на сестрата:

 • Измиване и дезинфекция на ръцете.

 • Поставяне на ръкавици.

 • Подготовка на необходимите принадлежности.

 • Подготовка на пациента.

Подготовка на пациента:

 • Информиране и получаване на съгласие за предстоящата манипулация.

 • Заемане на необходимото положение - лежащо или седящо.

Начин на извършване

 1. Пациентът се осведомява за предстоящата манипулация.

 2. В спринцовка се аспирира разтвора на антибиотика

 3. Прави се върху непроменена, здрава кожа на флексоралната страна на предмишницата

 4. Мястото се почиства с памучен тампон напоен със спирт.

 5. Изчаква се да изсъхне.

 6. Върху гота–теста се накапват 1-2 капки от антибиотика или тънък слой унгвент

 7. Гота–теста се залепва на кожата

 8. Прави се контрола с физиологичен серум по аналогичен начин.

 9. Отразява се извършената проба в: рапорта, тетрадката за назначения, температурен (реанимационен) лист и ИЗ на пациента с дата, час (на извършване и отчитане) и името на сестрата, която я е направила.

 10. Пробата се отчита от лекар след 24 h и резултатът се отразява в рапота и ИЗ на пациента, като дежурния лекар се подписва.

 11. Пробата се смята за положителна, когато на мястото на приложението има зачервяване, папула, инфилтрат, сърбеж

 12. При получаване на общ и локален сърбеж или други общи реакции пробата веднага се прекъсва, без да се изчакват 24 h и се отчита като положителна.Извършване на скарификационна проба


Основни правила:

 • кожата на вътрешната страна на предмишницата трябва да бъде здрава

 • отчитането се извършва на 30-ата мин. и след 24h.

 • пробата се смята за положителна, когато на мястото на приложението има зачервяване, папула, инфилтрат, сърбеж

 • кожните проби се считат за положителни когато измененията са над 5mm.

Начин на извършване:

 1. Постави болния в удобно за него положение, обясни му манипулацията

 2. Дезинфекцирай воларната част на предмишницата

 3. Направи успоредни надрасквания със игла или ланцета на епидермиса – те трябва да бъдат толкова повърхностни, че да не се появи кръв или лимфа и все пак да бъдат достатъчно дълбоки, за да отстранят роговия слой на епидермиса.

 4. Правят се толкова скарификации, колкото алергени и контроли ще се поставят.

 5. Разстоянието между отделните скарификации трябва да бъде 2,5 - 4 см.

 6. Постави известно количество от алергена върху надрасканото място, след което втривай леко с иглата.

 7. Направи контрола върху най-долната скарификация.

 8. Върху ръката отбележи дата и часа на пробата

 9. Отчети реакцията на 30-та мин. И късна - 24-тия час. (Извършва се от лекар).

 10. Запиши в: рапорта, тетрадката за назначения, температурен (реанимационен) лист и ИЗ на пациента- дата, час (на извършване и отчитане) и името на сестрата, която я е направила.


Проба на
Манту (Mantoux) - Туберкулинова проби

Изпитва се чувствителността към туберкулозните бактерии.

БЦЖ – за изграждане на имунитет (прави се на лявото рамо – 0,1 мл).

Манту е най – точната и прецизна проба утвърдена от СЗО. Извършва се с ППД (пречистен протеинов дериват). Отпуска се в ампули от 1 мл, с концентрация – 10 Е (за възрастни), 5 Е (за деца). Една ампула се използва за 8-10 пациента. За всяко изследвано лице се използват отделна спринцовка и игла.

Туберкулиновите проби се извършват по лекарско назначние. Въвежда се САМО 0,10 мл от 1 мл. назависимо от това дали ще се появи габар. Несполучливо Манту може да се повтори едва след 1 месец. Правенето и отчитането на пробата се извършва от лекар или от специално обучена МС под контрола на лекар. Отворена ампула се използва едномоментно, остатъкът се изхвърля. Туберкулиновите ампули се съхраняват в хладилника на тъмно при тмпература от -2 до +8

Необходими пособия


 • Табличка

 • Прецизна спринцовка

 • Игла с късо и тънко тяло и остър връх (2 см)

 • Спирт

 • Памучни тампони

 • Ампула ППД

 • Бъбрековидно легенче

 • Съпровителна бележка

Пример:

¾ Иван Петров – 48 год.

Mantoux ППД

Направено: 27 март 07г. – 13 часа

Отчетено: 29 март 07 г.

Начин на извършване


  1. След почистване със спирт ампулата се отваря

  2. Разтворът се изтегля с дълга стерилна игла, поставена на туберкулинова спринцовка

  3. Инжектирането се извършва на вътрешната повърхност от средната трета на предмишницата

  4. Мястото на убождане се почиства със спирт или етер

  5. Изчаква се кожата на ръката да изсъхне

  6. С лявата ръка кожата се опъва встрани

  7. С дясната ръка бавно се въвежда разтвора в доза 0,10 мл

  8. При инжектирането спринцовката се поставя успоредно на предмишницата

  9. Изважда се иглата без да се попива мястото на убождане

  10. Пациентът трябва да изчака 20 мин.без да спуска и стегне ръкава

  11. Върху ръката се пише какво е направено (Пр: 27 март 07г - М)

  12. При добре извършена туберкулинова проба на кожата се образува мехурче

  13. Туберкулиновата реакция се отчита на 48 или 72 час след извършване на пробата.

Отчитането се извършва като се измерва напречния диаметър на инфилтрата с прозрачна милиметрова линийка. Зоната на еритема не се отчита. Реакция от:

 • 0 - 5 мм – (-) отрицателен (няма имунитет към тубер.бактерии, прави се БЦЖ)

 • 5 - 10 мм – (+) положителен (има изграден имунитет)

 • 10 – 15 мм – (+ +) силно положителна (организма има много добър имунитет)

 • Над 15 мм – задължителна консултация с диспансера. Тук организма реагира мнго бурно и може да има туберкулинов процес (но не винаги говори за туберкулоза)Източници на грешки


1. Неспазване правилата за асептика и антисептика

2. Неправилно направени скарификации

3. Неточна концентрация на антибиотика

4. Направена проба с различен антибиотик от назначения.

5. Непредупреждаване на пациента да не избърсва накапванията

6. Неспазване времето за отчитане7. Неправилно отчитане на пробата
Каталог: sesgriji -> dizpit
dizpit -> Изследване и регистриране на пулс
dizpit -> Подготовка на анестезиологична масичка и набор за интубация
dizpit -> Правила и техника при венозна инфузия
dizpit -> Определяне на кръвни групи Необходими принадлежности
dizpit -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания
dizpit -> Изследване и регистриране на дишането
dizpit -> В забисимост от времето визитацията е ежедневна и периодична
dizpit -> Медицинска документация, за която отговаря мс
dizpit -> Най-общи правила за прилагане на лекарствени средства
dizpit -> Подготвка и извършване на катетеризация на пикочен мехур. Грижи за болен с уретрален катетър


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница