Комисията иска да създаде център за наблюдение на биоикономикатаДата11.04.2018
Размер37.77 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • IP/13/1 13Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 февруари 2013 г.Комисията иска да създаде център за наблюдение на биоикономиката

Днес г-жа Мойра Гейгън-Куин, комисар по научните изследвания и иновациите, заяви, че Европейската комисия ще изгради център за наблюдение, който да следи напредъка на биоикономиката в Европейския съюз и да оценява въздействието ѝ. Центърът ще събира данни, за да се проследява развитието на пазарите и да се определят политиката на ЕС, на отделните държави и региони в областта на биоикономиката, възможностите за научни изследвания и иновации и размерът на съответните публични и частни инвестиции. Координацията на центъра поема Съвместният изследователски център, вътрешната научна служба на Комисията.

Комисар Мойра Гейгън-Куин заяви: „От една година стратегията ни за биоикономика е вече в действие. Виждаме, че държавите членки се възползват от възможността, предоставена от прехода към постпетролна икономика въз основа на интелигентно използване на земни и морски ресурси. И това, че го правят, е от голямо значение, защото от него ще спечелят околната ни среда, продоволствената и енергийната сигурност, както и конкурентоспособността на Европа в бъдеще. Този център за наблюдение ще помогне да се запази набраната скорост“.

Центърът е тригодишен проект и ще започне дейността си през март 2013 г.; предвидено е от 2014 г. данните, които ще се събират от него, да станат публично достъпни през специален интернет-портал. По този начин центърът ще подкрепя регионалните и националните стратегии за биоикономика, които в момента се разработват от държавите членки.

Освен че предоставя данни за размера на биоикономиката и принадлежащите към нея сектори, центърът ще проследява редица показатели за изпълнение, включително показатели за икономиката и заетостта, показатели за иновациите, както и показатели за измерване на производителността, общественото благосъстояние и качеството на околната среда. Той ще се занимава също така със „технологично наблюдение“ и „политическо наблюдение“, т.е. ще следи развитието на науката и технологиите, както и свързаните със биоикономиката политики.

Биоикономиката в Европа вече има оборот от около 2000 милиарда евро и осигурява работа на 22 милиона души. Понастоящем Комисията обмисля ново публично-частно партньорство за отраслите, които използват биотехнологии, за да ускори развитието на сектора. Решение се очаква през месец юни 2013 г.

Информацията за предстоящия център бе обявена от комисаря на конференция по биоикономика в Дъблин, организирана от ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Контекст

Понятието „биоикономика“ означава икономика въз основа на интелигентно използване на земни и морски биологични и възобновяеми ресурси като суровини за производство на хранителни стоки и фуражи, промишлени стоки и енергия. Към нея спада и употребата на биоотпадъци и биологични процеси за изграждане на устойчива промишленост.

Стратегията на ЕС за биоикономика, приета на 13 февруари 2012 г., има три основни стълба:

1) Инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и компетентности в биоикономиката. Това включва финансиране от ЕС, национално финансиране, частни инвестиции и увеличаване на взаимодействието с други политически инициативи.

2) Развитие на пазарите и конкурентоспособността в секторите на биоикономиката чрез устойчиво интензифициране на първичното производство, превръщане на потоци отпадъци в продукти с добавена стойност, както и чрез механизми за обмен на знания с цел да се повиши ефективността на производството и ресурсите. Хранителните отпадъци например струват на европейския данъкоплатец между 55 и 90 евро/тон и причиняват 170 милиона тона въглероден диоксид. Тези отпадъци биха могли да се използват за производство на биоенергия или други продукти на биологична основа, като това ще спомогне и за създаването на работни места и растеж.

3) Засилено политическо съгласуване и участие на заинтересованите страни чрез създаване на работна група по биоикономика, център за наблюдение по въпросите на биоикономиката и редовни конференции на заинтересованите страни.

Със тази стратегия следва да се постигнат полезно взаимодействие и допълване с други области на политика и с различни инструменти и източници на финансиране, насочени към същите цели, като например Кохезионния фонд, общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството, интегрираната морска политика, както и политиките по отношение на промишлеността, енергетиката, заетостта, здравеопазването и опазването на околната среда.

Стратегията е една от оперативните предложения в рамките на Съюза за иновации и Европа за ефективно използване на ресурсите — водещи инициативи от стратегията „Европа 2020“. Необходимостта от увеличаване на публичното финансиране на научноизследователската дейност и иновациите в биоикономиката е отчетена и в бъдещата програма на Комисията за научни изследвания „Хоризонт 2020“: В нея са предложени 4,7 милиарда евро за инициативата „Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, морски изследвания и биоикономика“ и допълнителни средства за други области.

За повече информация вж. IP/12/124

Хоризонт 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Съюз за иновации: http://ec.europa.eu/innovation-union

Европа за ефективно използване на ресурсите:http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_bg.htm

Eвропа 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htmСъвместен изследователски център: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)IP/13/113

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница