Комисията събира мнения за възможностите за по-устойчиви производство и потреблениеДата22.01.2019
Размер36.37 Kb.
#111331

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Комисията събира мнения за възможностите за по-устойчиви производство и потребление

Брюксел, 1 февруари 2012 г. — Очаква се до 2050 г. световното население да достигне 9 милиaрда души, а търсенето на храна, фураж и целулоза да се увеличи с 70 %. За да процъфтяват при тези условия, икономиките ще трябва да използват природните ресурси много по-ефективно . Начинът, по който потребяване и произвеждаме, ще бъде ключът към успеха или провала на Европа в този процес. По тази причина Комисията възнамерява да преразгледа политиките на ЕС за потребление и производство и започна допитване до обществеността, което ще продължи до 3 април.

Както е посочено в приетата през септември миналата година „Пътна карта на Европа за ефективно използване на ресурсите“ (Roadmap to a Resource Efficient Europe), предприятията ще трябва да произвеждат повече добавена стойност с по-малко ресурси, а потребителите ще трябва да се приспособят към по-устойчиви модели на потребление на продукти и услуги, ако искаме в бъдеще да сме в състояние да удовлетворим нуждите си и да запазим същото ниво на благосъстояние. Предвид това Европейската комисия понастоящем преразглежда мерките си за устойчиво потребление и производство (УПП), за да гарантира, че те действително ще спомогнат за по-ефективното използване на ресурсите в Европа и ще ѝ дадат насока за дългосрочен устойчив растеж.

В рамките на прегледа на политиката си за УПП Комисията започна обширно публично допитване относно мерките, които предприема в четири основни области. През предстоящите девет седмици ще се събират мнения за различни варианти на една по-амбициозна бъдеща политика за УПП. Консултациите в интернет са част от по-широк процес на преосмисляне, който ще завърши с разработването на политически инициативи, чието приемане предстои до края на 2012 г.

В рамките на публичното допитване всички заинтересовани страни се приканват да споделят вижданията си за най-удачния начин за подобряване на политиките на ЕС за устойчиво потребление и производство в четири области, като предоставят целенасочена обратна информация по следните теми:


  • политики по отношение на проектирането на продукти, рециклирането и управлението на отпадъците и пр.;

  • „зелени“ обществени поръчки (публичните органи се насърчават да дават предимство на екологични решения);

  • мерки за подобряване на екологичните показатели на продукти (отражение на продуктите върху околната среда);

  • мерки за подобряване на екологичните показатели на организации (отражение на организациите върху околната среда).

Допитването представлява обширен преглед на политиките на ЕС, поради което включва близо 50 въпроса. Около половината от тези въпроси са предназначени за широката общественост, докато другите засягат по-скоро специализираните заинтересовани страни, например правителства, промишлени асоциации и частни дружества.

Контекст

Устойчивото потребление и производство е основна цел на Европейския съюз от подписването на Договора за ЕС през 1992 г. в Маастрихт. Централната идея е да задоволяваме собствените си потребителски нужди по начин, който да не лишава бъдещите поколения от възможността да задоволяват своите. Съгласно Договора всички европейски политики трябва да включват съображения и цели за устойчивост така, че да допринасят по интегриран начин за постигане на икономическите, екологичните и социалните цели.

Първият структуриран и синергичен пакет от действия и предложения, които целят да подобрят екологичните показатели на продуктите и да стимулират търсенето на по-устойчиви стоки, беше включен в публикувания през 2008 г. план за действие за устойчиво потребление и производство и устойчива промишлена политика . Оттогава в рамките на този план бяха осъществени доста инициативи, трябва обаче да се разработват още по-амбициозни планове за преодоляване на отрицателното въздействие на потреблението върху околната среда и да се дадат възможности на потребителите да преминат към потребление с ефективно използване на ресурсите.

Реалният политически контекст на устойчивото потребление и производство и устойчивата промишлена политика е стратегия „Европа 2020“, която се стреми към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; в момента тя е главната стратегия на Европа за подпомагане на икономическия растеж и създаване на работни места. Политиката за УПП допринася и за водещата инициатива за ефективно използване на ресурсите в рамките на стратегията „Европа 2020“, като спомага за превръщане на общите насоки на политиката за ефективно използване на ресурсите (отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите и влошаването на околната среда) в конкретни цели; по този начин отделните икономически субекти се насърчават да реализират най-добрите икономически постижими екологични показатели.За повече информация:

За да участвате в допитването:http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

За повече подробности относно политиката за УПП: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htmЗа контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)Monica Westeren (+32 2 299 18 30)IP/12/92

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница