Конкурс: За длъжността "главен инспектор" 2 бр в отдел "Експлоатационни стандарти и лицензиране"Дата15.09.2017
Размер20.92 Kb.
ТипКонкурс
О Б Я В Л Е Н И Е

Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” обявява конкурс:
1. За длъжността “главен инспектор” – 2 бр. в отдел “Експлоатационни стандарти и лицензиране” в ГД “ГВА”.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: а) степен на образование – висше образование – авиационна квалификация, летец-пилот ATPL(A); б) професионален опит – минимум пет години стаж на ръководна длъжност в системата на гражданската авиация; в) задълбочени познания в нормативно-правната уредба на гражданската авиация; г) владеене на английски език, владеене на други западни езици или език на ICAO е препоръчително;
2. За длъжността “главен инспектор” – 1 бр. с медицинско образование в отдел “Експлоатационни стандарти и лицензиране” в ГД “ГВА”.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: а) степен на образование – висше; б) професионален опит – стаж по специалността авиационна медицина минимум пет години;в) успешно завършен курс по JAR FCL - 3;
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю с кандидатите. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят заявление, придружено от следните документи: а) декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишавано по съответния ред от правото да заема определена длъжност; б) копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен; в) копия от документи за придобит професионален опит: г) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. Документите за участие в конкурсите се представят в ГД “ГВА” на адрес:гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или от упълномощени от тях представители. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационните табла на ГД “ГВА” на ул. “Дякон Игнатий № 9, ет. 4 и в сградата на бул. Брюксел № 1, както и на входа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Минималната заплата за длъжността “главен инспектор” е 363 лева. За допълнителна информация – тел. 937-10-89 и 937-10-15;

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница