Консултативен център за усвояване на средствата от еврофондовете за машиностроенетоДата24.12.2017
Размер34.08 Kb.
#37486
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА

МАШИНОСТРОЕНЕ

line 3


КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ЗА МАШИНОСТРОЕНЕТО
София 1000,п.к.625, ул.”Алабин” 29

e-mail:bbcm.centre@mail.bg , тел./факс 989 28 06, тел.987 2064, http://bbcmb.org
До

Ръководители на фирми,

членове на браншовата камара 31.08.2016г.

(съгласно списък)


Относно: Осма конкурсна сесия на Националния иновационен

фонд - 2016

Уважаеми дами и господа,
Предоставяме Ви кратка информация за условията и възможностите за кандидатстване по посочената по-горе конкурсна сесия.

НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
Осма конкурсна сесия - 2016
Бюджет на сесията: 5 000 000 лева.
Краен срок за подаване на предложения (проекти): 31 октомври 2016 г.
Кой може да кандидатства с проект:

Регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон


Кой може да бъде партньор в проекта:

Търговец по смисъла на Търговския закон и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания


Какви проекти се финансират:

Научноизследователски развойни проекти съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в една от следните категории:

 • индустриални научни изследвания

 • експериментално развитие.

Проектите трябва да са от следните тематични области:

 • Информационни и комуникационни технологии и информатика;

 • Мехатроника и чисти технологии;

 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

 • Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.


Какви дейности се финансират:

Разработване на нови продукти, технологии и услуги до прототип включително.


Допустими разходи:

 • Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала, изпълняващ проекта.

 • Закупуване на инструменти и оборудване (амортизациите за срока на използване по проекта)

 • Външни услуги (за експерти, участващи в изпълнението на проекта)

 • Материали и консумативи за изпълнение на проекта

 • Командировки в чужбина (при партньор от чужбина)

Продължителност на проект:

 • Максимална продължителност – 18 месеца


Субсидиране (максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ):

 1. За индустриални научни изследвания:

 • за малки предприятия 70% - 80%

 • за средни предприятия 60% - 75%

 • за големи предприятия 50% - 65%.

 1. За експериментално развитие:

 • за малки предприятия 45% - 60%

 • за средни предприятия 35% -50%

 • за големи предприятия 25% - 40%.

Финансови рамки на безвъзмездната помощ (субсидията):


Начин на кандидатстване

Подаването на проектите ще се извършва в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия както по електронен път чрез попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с посочените в публикуваната документация придружителни документи с използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), така и на хартиен носител. 


Забележка: По конкурсната сесия и документите за кандидатсване по нея има многобройни специфични изисквания, условия, ограничения, критерии и уточнения, с които кандидатите следва подробно да се запознаят. Всички документи, свързани с Националния иновационен фонд и обявената осма конкурсна сесия са публикувани на интернет адреса на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия: sme.government.bg.

На разположение сме за въпроси и пояснения:

e-mail: bbcm.centre@mail.bg тел: 0888 22 40 35

Виолин Ненов

ръководител на Консултативен център за усвояване

на средствата от еврофондовете за машиностроенето

към браншовата камара


Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница