Програма за опорно-бреговата мрежа на Черно море от следните пунктове: при нефтопристанище "Росенец", при залив "Вромос", при гр. Созопол, при гр. Приморско и при гр. ЦаревоДата26.10.2018
Размер54.5 Kb.
#100004
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
седмичен информационен бюлетин

за периода от 07 март 2005 год. до 11 март 2005 год.

ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ВОДИТЕ

  • За изминалия период Басейновата Дирекция съвместно с регионални лаборатории Варна и Шумен взехме проби за физикохимичен мониторинг от повърхностни води реки в следните пунктове:

- поречия на Северночерноморски реки: р. Девненска след Циментов завод, р. Девненска след заводи, р. Провадийска след гр. Провадия, р. Провадийска преди Белославско езеро, р. Батова преди вливане в Черно море и р. Суха след гр. Добрич;

- поречие на р. Камчия: р. Камчия при ХМП “Арковна”, р. Камчия след гр. Дългопол, р. Камчия при местността “Пода”, р. Поройна при с. Р. Димитриево, р. Врана при с. Кочово, р. Тича при с. Миланово.


Получени и обработени са резултатите от пробонабиране през месец февруари от пунктове на повърхностни води от поречията на реките: р. Ропотамо – преди вливане в Черно море, р. Дяволска - устие, р. Караач – преди вливане в Черно море, р. Велека – устие, р. Резовска – устие, р. Камчия при с. Бероново, р. Камчия при с. Билка и яз. “Камчия” преди яз. стена.

Пробите са анализирани по 22 показателя. Във всички 8 бр. проби не са отчетени отклонения от характерните фонови стойности в пунктовете.


Получени и анализирани са резултатите от месечно пробонабиране по мониторинговата програма за опорно-бреговата мрежа на Черно море от следните пунктове: при нефтопристанище “Росенец”, при залив “Вромос”, при гр. Созопол, при гр. Приморско и при гр. Царево.

Пробите са анализирани по 22 показателя. Не са регистрирани отклонения от характерните фонови стойности наблюдавани в пунктовете.


Получени и анализарани са резултатите от анализите на водни проби от следните пунктове: кладенец – гр. Камено, кладенец – гр. Айтос.

Пробите са анализирани по 30 показателя. Отчетени отклонения от фоновите стойности по показателя нитритен азот, които надвишават допустимите норми, както следва: 3 пъти ЕП за кладенец – гр. Камено и 2 пъти ЕП за кладенец – гр. Айтос. Вероятна причина за установените резултати е увеличения отток на реките, във връзка с обилното снеготопене.ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

  • За периода Басейнова Дирекция издаде 9 бр. разрешителни:

- 6 бр. за водоползване от подземни води на “Карлсберг - България” АД, гр. София; “Итонг-България” ЕООД, гр. София; “В и К” ЕАД, гр. Бургас: с. Извор и с. Извор – НХК; “Рока България” АД, гр. Каспичан и “Мадара” АД, гр. Шумен;

- 3 бр. за ползване на воден обект за риборазвъждане от Георги Димитров, гр. Долни чифлик – за яз. “Пчелник”; от ЕТ “Георги Мирев – 53”, гр. Долни чифлик – за яз. “Долни чифлик”и от Галин Господинов, гр. Шумен – за яз. “Троица”.
ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

  • През периода са направени:

- 3 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект до:

  • Община Царево, за ползване на воден обект за корекция на река Потурнашка. Заявител е “Примарт Билд Инженеринг” ООД, гр. София и “Оазис тур”, гр. Бургас.

  • Община Несебър, за ползване на воден обект за добив и възпроизводство на аквакултури в Черно море. Заявител е ЕТ “Иполита – Златка Радева” гр. Несебър.

  • Община Средец, за ползване на воден обект - река Средецка за заустване на отпадъчни води. Заявител е “Пластмасови изделия” АД, гр. Средец.СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ

  • Съставени са 4 бр. акта за административно нарушение по Закона за водите на: EТ “Минтекс – Георги Крумов”, гр. София, EТ “Величар – Велико Василев”, гр. Балчик, “Тони Шик” EООД, гр. Добрич и “Тандем Травъл” ЕООД, гр. Шумен за извършване на водоползване без необходимото за това разрешително.СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА

СИН ТЕЛЕФОН: 0886406816

ДИРЕКТОР:инж.Венцислав Николов
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница