„Майсторилница за фантазьориДата11.12.2017
Размер25.84 Kb.
#36525
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” - СЛИВЕН

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Изобразително изкуство
ТЕМА: „Майсторилница за фантазьори“
ЦЕЛ: Развиване на репродуктивно-творческото въображение на децата.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Детето да затвърди и усъвършенства уменията си за работа с различни изобразителни материали, пособия и техники.

2. Да се формират качества като: оригиналност, изобретателност, творческа активност и самостоятелност.
КЛЮЧОВИ ИДЕИ И ПРЕДСТАВИ:

- пролет, градински охлюви, речни камъни, „печатане“, „салфетни“ техники, темперни бои
ФОРМИ И МЕТОДИ:

- разговор-беседа, разказ, разглеждане, детски експеримент;

начин на организация – фронтална, групова, индивидуална, разделяне по ателиета
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

- набавяне на оперативен материал – речни камъни, градински охлюви, темперни и акрилни бои, листи, четки, лепило, салфетки, крепирана хартия, модулни елементи за салфетните техники, венец от брезови клони.- децата имат изградени умения за работа със съответните техники.

ПАРАМЕТРИ НА СИТУАЦИЯТА:

I. Готовност за съвместни цели: чрез използване на ИПС. Емоционална нагласа – чрез подходяща песен.

Насочваме вниманието на децата към сезона пролет със стихотворението „Въпросче“. Децата споделят какво е за тях пролетта, с какво я свързват /цветове, ухания, усещания/.
II.Формулиране на целите и обединяване около тях:

Чрез проблемна задача /кратко разказче с отворен край, който децата довършват/, се мотивират да напишат писмо до пролетта. Но това писмо ще бъде необикновено, защото ще бъде написано не с буквички, а с различните предмети, които децата ще изработят в ателиетата на „Майсторилницата за фантазьори“ в гр. „Смехурани“.


III. Гарантиране на сигурност за реализиране на общи цели чрез екипна работа:

Децата се разпределят в три ателиета.Те имат за цел да стимулират у тях екипната работа. Всяко ателие майстори различни предмети, които се обединяват в един общ проект „Пролет пъстроцветна“.


1. Ателие за работа с нетрадиционни материали

Градински охлюви - „пролетен венец“ от брезови клони и градински охлюви. Венецът е предварително оплетен и оцветен в зелено. Децата рисуват /украсяват, декорират/ охлювите според своите предпочитания и ги подреждат /залепят/ върху венеца.

Речни камъни - „къщички“

Всяко дете изработва /рисува, твори/ своята къща върху речния камък, след което къщичките се обединяват в общ проект. Децата използват темперни бои и декоративни елементи според своето виждане и усещане.


2. Ателие за работа с хартия

„Рошави“ пролетни сърца чрез използване на „салфетни“ техники. Децата предварително са приготвили модулните елементи, необходими за техниките – топчета от салфетки и квадратчета от креп хартия за техниката „торцевание“.


3. Ателие за “печатане“ с нестандартни пособия

„Фантастична пролетна градина“. Децата печатат с различни пособия /клечки за уши, пръстчета, домакинска кърпа/ върху контурни рисунки, след което се оформят в един общ колаж.

Дават се насоки за работа във всяко ателие поотделно като се припомнят съответните изобразителни техники.
IV. Съпреживяване на постиженията:

Децата подреждат своите продукти в една обща композиция „Пролет пъстроцветна“ като съпреживяват, споделят, изказват мнения за постигнатите резултати.

Колективните проекти учат децата да общуват като работят в екип, добиват умения за търпимост и етично поведение, развиват мисленето и вниманието.

Учител: Йорданка ГаневаДиректор: Екатерина Авджиева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница