Открита форма за наблюдение „Експериментиране в детска лаборатория”Дата25.02.2018
Размер29.22 Kb.
#59429
ЦДГ ”ДЕТСКИ РАЙ ”- ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН

8800 Сливен, ж.к „Дружба”, тел. 044 66 74 26 , 044 66 78 76www.detskirai.net , detski_rai@abv.bg

Открита форма за наблюдение

Експериментиране в детска лаборатория”

Подготвителна група „Б” - 5 годишни; ЦДГ”Детски рай”- 2

Група ”Звездички”

Учители: Недялка Султанова

Директор: Дора Янкова


Образователни направления:„ Природен свят”,”Изобразително изкуство”

Тема: „Моите открития”

Цели: 1. Систематизиране на представи за неживата природа.

2. Стимулиране любознателност, инициативност и откривателство.

3. Мотивиране съвместни дейности с обща цел - работа в екип.

Очаквани резултати:


 • С интерес да правят елементарни опити, свързани със

свойства на вода, пясък, почви и други природни материали.

 • Децата да овладеят опит за анализ, сравнение и формулиране на изводи /детски хипотези/.

 • Да моделират резултати от практическата дейност.


Ключови идеи и представи: нежива природа, вода, експеримент, свойства – форма, вкус, цвят, мирис, плътност, кристали, мехурчета, сапунени мехури, пропускливост, пречистване, съобразителност, наблюдателност.

Форми на педагогическо взаимодействие:

Екипна работа по интереси в ателие „Изследователи”Методи на педагогическо взаимодействие:

 • Наблюдение

 • Експеримент

 • Сравнение с анализ

 • Евристична беседа

 • Умозаключение

Ателиета за експериментиране: Три ателиета за експериментиране с вода и почви.

Предварителна подготовка:

 • Практико-преобразуваща, изследователска и моделна дейност: игри и опити в ателие „Изследователи”, „Сапунени мехури”, „Водни забави”.

 • Предметно-материална среда: природни материали, вода, кристали, почви, камъни, пясък, семена, миди.

 • Необходими материали: чаши, сламки, различни по форма балони, колби, ванички, саксии, хартия, бои, сол, черен пипер, демонстрациионни материали.


Параметри на практико-експерименталната ситуацията – мотивиране на съвместни цели:

Емоционално въвеждане с песен от филмчето на „ Дора Изследователката” и играта „Сапунени мехури”

Актуализиране на минал опит – насочване към свойствата на въздуха и водата.

Готовност за обединяване около общи цели.

Активизиране на образни представи, чрез демонстрация от педагога /два опита – „Вълшебства с шишета и балони”, „Повдигни и измести”/.

Провокиране на децата към откривателство и изводи.

Ориентиране по ателиета чрез играта „Изненадите на Дора Изследователката” /чрез символи децата се разпределят в три екипа, всеки екип определя говорител и дежурен, разпределят си

дейностите/.

Създаване на сигурност при трансформиране на възприятия и представи за решаване на задачи.
Екипна практико-преобразуваща дейност: „От опит в опит”

Свойства на водата”, „Свойства на почви”


Опит № 1:

„Има ли вкус водата”

Извод за децата: водата приема вкуса на веществата, които се разтварят в нея.
Опит № 2:

„Разтваря се – не се разтваря”, „Плава или потъва”

Извод за децата: Устаовяват свойствата на водата – плътност, водна обвивка, разтваря /не разтваря/ вещества.
Опит № 3

„Пропускливост на почви”

Извод за децата: Различните почви пропускат по различен начин водата.
Опит № 4:

„Пречистване на водата”

Извод за децата: Водата може да се пречиства с различни материали и вещества и да стане годна за употреба.
След всеки опит говорителят на всеки екип прави изводи и изразява детски хипотези.

Обобщена преценка на работата на екипите.Заключителна част:

 • Практическа игра: „Рисуване с бои и сол”

 • Емоционален завършек с изненадите на Дора Изследователката

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница