На латински език: anaemiaДата15.01.2018
Размер39.32 Kb.
#47305
Анемия
Под анемия се разбира намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите под референтните стойности. В едни случаи анемията представлява самостоянелна нозологична единица, а в други е само един от симптомите на друго основно заболяване. Анемията може да бъде вродена или придобита, остра или хронична, нормохромна, хипохромна или хиперхромна.

на латински език: anaemia.

на английски език: an(a)emia.
Анемичният синдром е един от най-честите синдроми. Среща се при множество остри и хронични заболявания. Характеризира с отпадналост, лесна уморяемост, бледост, чувство на студ, главоболие, световъртеж, намалена концентрация, сърцебиене, шум в ушите. При хемолитични анемии се увеличава билирубинът в кръвта и тъканите, и се получава жълтеникава оцветка на кожата и лигавиците.
Класификацията на анемиите може да се извърши по различни признаци. Според големината на еритроцитите се различават нормоцитни, макроцитни и микроцитни анемии, а според оцветката им – нормохромни, хипохромни и хиперхромни. По начина на възникване анемиите биват вродени и придобити, а според протичането им – остри и хронични. Според броя на ретикулоцитите в периферната кръв анемиите биват - хиперрегенераторни (с повишени ретикулоцити) и хипорегенераторни (с понижени ретикулоцити). По механизъм на възникване се различават:
І. Анемии в резултат на недостатъчно производство на еритроцити:
1. Нарушения в синтеза на хемоглобина:

- желязодефицитни анемии;

- сидеробластни и сидероахрестични анемии;

- рефрактерни (дисеритропоетични) анемии;

- анемии при хронични заболявания;

- порфирии и порфиринопатии;


2. Нарушения в синтеза на нуклеиновите киселини:

2.1. дефицит на витамин В12:

- идиопатична мегалобластна (пернициозна) анемия;

- симптоматични (вторични) мегалобластни анемии – при субтотална резекция на стомаха, тотална гастректомия, хронични заболявания на червата (ентерити, дивертикулоза, спру), опаразитяване с рибена тения, хроничен панкреатит, интоксикация с медикаменти и др.

2.2. дефицит на фолиева киселина – фолиеводефицитни анемии:

- първични - при ензимни дефекти, водещи до фолатен дефицит;

- вторични - при недоимъчно хранене, хроничен алкохолизъм, медикаментозна интоксикация;
3. Увреждане на стволовата клетка ( костномозъчна инсуфициенция):

- хипопластични анемии;

- апластични анемии – вродена апластична анемия на Fanconi, идиопатична апластична анемия на Ehrlich;

- симптоматични хипо- и апластични анемии;

4. Намалена стимулация на еритропоезата поради недостатъчна активност на еритропоетин:

- при двустранни хронични бъбречни заболявания;


ІІ. Анемии в резултат на остра кръвозагуба.
ІІІ. Анемии в резултат на повишено разрушаване на еритроцитите – хемолитични анемии:
1. Дефект на еритроцитите:

1.1. Дефект на еритроцитната мембрана:

- наследствена микросфероцитоза на Minkowski-Chauffard;

- наследствена елиптоцитоза (овалоцитоза);

- наследствена стоматоцитоза;

- акантоцитоза;

1.2. Еритроцитни ензимопатии:

- дефицит на еритроцитни гликолитични ензими – пируват-киназа;

- дефицит на Г6ФД, глутатион синтетаза, глутатион редуктаза;

- аномалии в еритроцитния нуклеотиден метаболизъм – пиримидин -5-нуклеотидаза;

1.3. Нарушения в синтеза на глобиновите молекули:

- хемоглобинози – сърповидноклетъчна анемия (хамоглобиноза S), хемоглобиноза С;

- таласемии – голяма хомозиготна бета-таласемия (болест на Кулей), таласемия интермедия, хетерозиготни бета-таласемии, алфа-таласемия;

- метхемоглобинемии;

- сулфхемоглобинемии;
2. Извънеритроцитни увреждания:

- изоимунни хемолитични анемии – хемолитична болест на новороденото;

- автоимунни хемолитични анемии;

- лекарственоимунни хемолитични анемии;

- хемолитични анемии, причинени от травматични, механични, физични, химични фактори, от инфекциозни заболявания и др.
ІV. Анемии вследствие свръхотлагане (секвестрация) на еритроцитите:

- хиперспленизъм;


V. Анемии с комбинирани или неизяснени причини:

- при хронични възпалителни и неопластични заболявания.

* Aпластична анемия: анемия, дължаща се на увреждане на кръвотворна­та функция на костния мозък. Протича с намаляване на всички кръвни клетки, с повишена температура, язвено-некротични промени по венците, устната лигавица и др.

на латински език: a. aplastica.

на английски език: aplastic ana(a)emia.
* Витамин В12- дефицитна анемия: пернициозна, мегалобластна, хиперхромна анемия, дължаща се на нарушение в обмяната на витамин В12 и в синтеза на нуклеиновите киселини.

на латински език: a. perniciosa (Addison-Biermer).

на английски език: pernicious an(a)emia, Addison- Biermer disease.
* Желязодефицитна анемия: микроцитна, хипохромна анемия, дължаща се на дефицит на желязо в организма.

на латински език: a. sideropriva.

на английски език: hypoferric an(a)emia, iron-deficiency an(a)emia.
* Микросфероцитна анемия: болест на Minkowski-Chauffard – наследствена хемолитична анемия. Протича с анемия с микросфероцитоза, жълтеница, увеличена слезка и др

на латински език: a.microsphaerocytica (Minkowski-Chauffard).

на английски език: microapherocytic an(a)emia.
* Средиземноморска анемия: болест на Кулей, хомозиготна бета-таласемия - вродена хемолитична анемия у деца. Протича с тежка хемолитична анемия, значителна спленомегалия, жълтеница, монголоидно лице, “куловиден череп” и др.

на латински език: a. Cooley’.

на английски език: Cooley’s an(a)emia, primary erythroblastic an(a)emia, thalass(a)emia.
* Постхеморагична анемия: следкръвоизливна анемия: хипохромна анемия след голяма, кръвозагуба или след по-малки, но повтарящи се кръвоизливи.

на латински език: a. posthaemorrhagica.

на английски език: posth(a)emorrhagic an(a)emia.
* Хемолитична анемия: голяма група заболявания с различна етиология и патогенеза, но при всички е налице усилен разпад на еритроцити (хемолиза). Биват наследствени (вродени ензимни дефекти, дефекти на еритроцитната мембрана и хемоглобинопатии) и придобити (имунни, травматични, токсични и др.).

на латински език: a. haemolytica.на английски език: h(a)emolytic an(a)emia.
Каталог: zabol -> hematologicni
zabol -> Карцином на хранопровода На латински език: Carcinoma oesophagi. На английски език: Esophageal cancer. Синоними
zabol -> Запек при бебето
zabol -> Вроден сифилис А50. 3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
zabol -> 01 Кои кости влизат в състава на долния крайник и как са свързани те помежду си?
hematologicni -> Артериална хипертония Какво е високо кръвно налягане?
hematologicni -> Хемофилия На латински език: Haemophilia. На английски език: Hemophilia. Определение
hematologicni -> Артериална xипертония
hematologicni -> Атеросклероза
hematologicni -> Заболяване ли е ниското кръвно налягане
hematologicni -> Проблемът разширени вени или хронична венозна недостатъчност (хвн)?


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница