Намерения за поемане на нов дълг през 2014 г. Приложение 6Дата28.10.2018
Размер93.08 Kb.
#102423

намерения за поемане на нов ДЪЛГ през 2014 г. Приложение 6


(съгл. чл. 13 от Закона за общинския дълг)

Вид

Предназ- начение

Размер лв

Срок в месеци

Валута

Вид и размер на обезпе-ченията

Главница към 01.01

2014 г. лв.

Усвоявания

Погашения

Лв.

Главница

към 31.12.

2014 г. лв.

Такси, лихви и комисионни

през 2014 г.

Поет дълг

103 591
53259

50331

5542


1.Кредит фонд ФЛАГ Договор №284/10.09.2012-

За съфинансиране проект ОП”РР”-”Енергийна ефективност ОДЗ”

74338,53
лева

Залог № собствени средства

30838,53
30838,53

0

1757


2.Лизингов договор № 27459/08.05.2012 с „ Лизингова къща София лизинг ”ЕАД

за закупуване на автомобил „Пежо” 508

48 981
евро

0

26459
8 946

17513

911

3 Лизингов договоР 3021957 от 03.04.2013.г

за закупуване на лек автомобил ” Great Wall Hover”

42 759
евро

0

20509
3 839

16 670

1 154


4 Лизингов договор с „НАР” ООД от 29.03.13г.

за закупуване на 3 бр.леки автомобили „Нива”

56 124
лв

0

26 237
9636

16601

1720


Нов дълг
5 938 013

5 976 366

2 813 681

3 162 685

17 869

1 Кредит фонд ФЛАГ Договор №555/10.01.2014

За проект ТГС „Трансграничен културен център за деца”

507 699

17м

лева

Залог № собствени средства

0

507 699

310220

197479


4 014

2 Кредит фонд ФЛАГ

проект ОП”ОС „ПроектДоизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа гр.Средец

1 896259лева
0

1 896 259

0

1 896 259
3. Кредит фонд ФЛАГ

-за съфинансиране проект ОП”ОС „ПроектДоизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа гр.Средец

406 218

70 м.

лева
0

406 218
406218
4. Кредит фонд ФЛАГ

проект ОП”РР- Делтум- врата към загадъчната Странджа”

1 834 794

6м.

лева
0

1 834 794

1 834 794

0

9632

5. Кредит фонд ФЛАГ

за съфинансиране по проект ОП”РР- Делтум- врата към загадъчната Странджа”

461 560

70м.

лева
0

461 560

42 048

419 512

553

6 Кредит фонд ФЛАГ

по ОП”РР” проект „ Почистване коритото на река Факийска

547 723

6м.

лева
0

547 723

547 723

0

2875

7.Кредит фонд ФЛАГ

за съфинансиранепо ОП”РР” проект „ Почистване коритото на река Факийска

38 353

24м.

лева
0

38 353

12784

25 569

134

8.Кредит фонд ФЛАГ

за съфинансиране по РА проект” „Огледни сечи във високостъблини насаждения и култури ,кастрене в горски култури до 40 г. възраст в общински гори на община Средец””

68 864

36м.

лева
0

68 864

16368

52 496

160

9.Кредит фонд ФЛАГ

за съфинансиране по РА проект” „Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на община Средец”

214 896

36м.

лева
0

214896

49744

165 152


501

Общо
6 150 215


103591

5 976 366

2 866 940

3 213 016

23 411


Общо плащания плащанията по дълга/ без дълга по чл.32 ал.5 от ЗПФ/: 81 083 лв

Средногодишен размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за , 2011 и 2012 г и 2013.: 4 758 924лв .


Дял на плащания плащанията по дълга спрямо средногодишен размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия: 1,7%


Гаранции

Предназначение

В полза на

Срок в месеци

Номинал

Издадени

Нови

(х)


Всичко


(z)

Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница