Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контролстраница5/5
Дата23.07.2016
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4   5

Приложение № 9

към чл. 10, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

ново, бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА


№ ......... от ............. г.


Производител/вносител ................................................................................................................


..........................................................................................................................................................,


(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)


представляван от .............................................................................................................................


(име и фамилия, длъжност)


Седалище на фирмата ......................................................................................................................


(адрес, телефон, факс, е-mail)


Декларирам, че: .................................................................................................................................


1. Течното гориво .............................................................................................................................


...........................................................................................................................................................


(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)*


от партида .........................................................................................................................................


в количество ................................................... тона


съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.


2. Горивото е изпитано за съответствие в .....................................................................................


............................................................................................................................................................


(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)


...................................................................................


(протокол № ........... от ......... г.)


3. Течното гориво .............................................................................................................................


в количество ................................. тона, предоставено за разпространение и/или използване

на ....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................


(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)


е от партида ...................................................................................................................................,


съответствието на която е декларирано в т. 1.**


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.


.........................................................................................................................................................


(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)
*Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих; 7. леко корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 8. корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива – марка ISO-F; 10. котелни горива; 11. тежки горива.


** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.


Приложение № 10

към чл. 16б, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)

BUNKER DELIVERY NOTE


1. Name and IMO number of receiving ship ........................................................................................


2. Port.................................................................................................................................................


3. Date of commencement of delivery ..................................................................................................


4. Name, address and phone number of marine fuel oil supplier ............................................................


5. Product name(s) .............................................................................................................................


6. Quantity (metric tons) ......................................................................................................................


(tested in accordance with ISO 3675)


7. Density at 15 °C (kg/m3) .................................................................................................................


(tested in accordance with ISO 8754)


8. Sulphur content (% m/m) .................................................................................................................


I, the undersigned, ............................................................................................................................. ,


declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4) and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.
Signature for the


Signature for the


receiving ship:


fuel oil supplier:


...............................


...............................


StampStamp


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница