Народно читалище„райко алексиев-1947Дата04.08.2018
Размер118.5 Kb.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕРАЙКО АЛЕКСИЕВ-1947

София 1606,р-н„Кр. село”, бул.”Ген.Скобелев”№58,3ет.

тел. 029525761; 029526016; e-mail:r_alexiev@mail.bg

http://chit-ralexiev.org/

П Р О Г Р А М А И П Л А Н
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ”РАЙКО АЛЕКСИЕВ-1947 ” ЗА 2017 г.


Месец

Инициатива

Място

м.януари


„БАБУВАНЕ”- отбелязване деня на родилната помощ съвместно с НЧ”Хр.Смирненски”НЧ”Р.Алексиев”


м. януари


„КЛАВИШИ И СТРУНИ”-музикална вечер с участието на музикалните школи по пиано и китара с преподаватели Вера и Димитър Маркови от НЧ”Райко Алексиев” и НЧ”Хр.Смирненски”НЧ”Хр.Смирненски”


м.февруари


ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА- тематична вечер и концерт с участието на читалищни състави съвместно с НЧ”Хр.Смирненски”.ОКИ”Кр.село”
м.февруари-м.април

и м.септември-м.декември


ЛИТЕРАТУРНО-МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ от поетично-музикално студио”Св.София, Вяра, Надежда и Любов” и ВГ”Усмивка”към читалището.НЧ”Р.Алексиев”


м.февруари


„АПОСТОЛЕ, ПОКЛОН!”-музикално-поетичен рецитал по повод годишнина от обесването на В.Левски с участието на Поетично-музикално студио”Св.София, Вяра, Надежда и Любов” и ВГ”Усмивка”към читалището.НЧ”Р.Алексиев”


м.февруари


Ден за прошка /Сирни заговезни/, „ПРОШКА”- ритуал с участието на ателие за традиции и фолклор „Еподе” към НЧ”Р.Алексиев”

и концерт на читалищни състави


ОКИ”Кр.село”
м. февруари

Ателиета за изработване на мартеници

НЧ”Р.Алексиев”

НЧ”Хр.Смирненски”


1 март


ДЕН НА САМОДЕЕЦА И БАБА МАРТА-възстановка за Баба Марта от АТФ „Еподе” , концерт на самодейни колективи от НЧ”Р.Алексиев” и НЧ”Хр.Смирненски”,.

ОКИ”Кр.село”


м.март

ПРОЛЕТНИ ПРОДУКЦИИ на учениците от класовете по пиано и китара

НЧ”Р.Алексиев”


м.март

БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА -тематична вечер , посветена на Благовещение и Деня на майката

ОКИ”Кр.село”


м.април


Великденски концерт на школата по поп и джаз пеенеНДК-Студио 5


м.април

ЦВЕТНИЦА-възстановка на празника с участието на ателие за традиции и фолклор „Еподе” към читалището
м. април

ЦВЕТЕН ВЕЛИКДЕН –Великденски концерти на Вокален ансамбъл „Гласовете на Орфей”, Дамска вокална формация „ТеДеум Адорамус”, ВГ „Усмивка” „Сияние”, ВГ”Приятели” АТФ „Еподе”на деца и др. от школите състави на читалището28 и 29 април

2017 г.

ХVІ ФЕСТИВАЛ НА ЧИТАЛИЩНОТО ВОКАЛНОТО ИЗКУСТВО с участието на състави и индивидуални изпълнители от гр.София и страната.ОКИ”Кр.село”м.май

ФЕСТИВАЛИ на инструменталното изкуство, организиран от ССНЧ с участието на възпитаници от музикалните школите


НЧ”Проф.А.Стоянов”


м.май

„ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ”-празничен гала концерт на отличените на ХVІ фестивал на вокалното изкуство, посветен на Деня на славянската писменост и българската просвета и култура -24 май

ОКИ”Кр.село”м.май

Концерт на СХ”Сияние” и ВГ”Приятели” в НЧ”Просвета”-гр.Гоце Делчев”

НЧ”Р. Алексиев-1947”


м.юни 2016 г.


С УСМИВКА И ПЕСЕН, СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН-детско утро за децата от детските градини в района по случай Деня на дететоПред ОКИ”Кр.село”


м.юни

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ-изяви на школите към читалището

НЧ”Р.Алексиев”


м.юни

ЗАКРИВАНЕ на творческия сезон на любителските състави с концертни изяви

НЧ”Р.Алексиев”м.юни

Участие на СХ”Сияние” в ІV национален фестивал „Фолклорни ритми в полите на Балкана” в с.Искрецм.юли


Лятна занималня за деца и ученици от школите и клуба по шахмат.
НЧ”Р.Алексиев”м.юли


Участие в международен фестивал на Вокален ансамбъл „Гласовете на Орфей” във Франциям.август

КОНЦЕРТ на хор „Планинарска песен” по случай Деня на туриста

Витоша, Черни връх


м.септември


ОТКРИВАНЕ на уч.2017/2018 г.

и новия творчески сезон

НЧ”Р.Алексиев”


м.септември


„ДЕН НА СОФИЯ”-концерт с участието на читалищни състави


м.септември


Концерт по случай Деня на възрастните хора 1 октомври, Деня на музиката и поезията с участие на читалищни състави, съвместно с НЧ”ХР.Смирненски-1945”ОКИ”Кр.село”м.октомври

Участие на СХ”Сияние” в концерт по случай Деня на възрастните хора , организиран от БАП

НДК


м.октомври

м.ноември

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ-концертни изяви, организирани от ССНЧ, връчване на награди от национален литературен конкурс , проведен по инициатива на Славянско дружество в България, НЧ”Хр.Смирненски” и НЧ”Райко Алексиев”, с участието на състави от НЧ„Райко Алексиев” и други читалищни състави .
НЧ”Аура”


ОКИ”Кр.село”

Слав.дружеством.ноември


ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО-концерт с участието на читалищни състави съвместно с НЧ”Хр.Смирненски”
ОКИ”Кр.село”м.ноември

70 ГОДИНИ НЧ”РАЙКО АЛЕКСИЕВ-1947”-юбилеен концерт

ОКИ”Кр.село”


м.декември


БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА”по повод Деня на хората с увреждания съвместно с ОКИ”Кр.село”и НЧ”Хр.Смирненски”ОКИ”Кр.село”


м.декември


Продукции на школите по поп и джаз пеене, пиано и китараНЧ”Р.Алексиев”


м.декември


КОЛЕДНИ КОНЦЕРТИ на читалищни състави

м.декември


ТРАДИЦИОНЕН Коледен концерт на хор”Планинарска песен” и ВГ „Приятели”Зала „България”


м.декември


Коледен концерт съвместно с НЧ”Хр.Смирненски”ОКИ „Кр.село”

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

РАЙКО АЛЕКСИЕВ-1947” ЗА 2016 г .


І.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ:
Библиотеката на читалището разполага с 18196 х.тома към 31.12.2016 г. и обслужва 242 читатели в края на миналата година от всички възрастови и социални групи - ученици, студенти, работещи, пенсионери.

Библиотеката обогатява фонда си чрез закупуване на нови книги с минимални средства от читалището и постъпили дарения от читатели.През 2016 г.от дарения са постъпили 332 т.като дарители са Дора Иванова-189т. ,Григор Фурнаджиев, Марта Пешева, Магдалена Гигова и др.Читалището е закупило със свои средства 17 т. Годишният абонамент се състои от вестници и списания, необходими за учебния процес след проучване на търсенето на учениците, направени от библиотекарите.От няколко години медийна група „Доби прес” дарява едногодишен абонамент на в.”Монитор”

Библиотеката разполага с компютърна система и достъп до интернет ,което дава възможност за извличане на информация и справки за пряката работа с читателите, за информираност относно новоизлязла литература и др.Библиотеката не разполага със софтуер, поради липса на средства за закупуването му.Периодично в библиотека се подреждат витрини за отбелязване на годишнини на наши и чуждестранни писатели, провеждат се открити уроци и маратон на четенето с ученици от началния курс на училище „Питагор”, чрез които форми се създава интерес към книгата и четенето у децата от най-ранна възраст.Голяма част от учениците стават читатели на библиотеката, даряват детски книжки.

Читателите се обслужват от двама библиотекари.ІІ.МУЗИКАЛНА ШКОЛА:
В музикалната школа се обучават ученици в класовете по пиано и китара.

В класа по пиано с преподавател г-жа Магдалена Косатева се обучават деца от 4 до 20г. и над тази възраст.През изминалата година нашите възпитаници се явяваха на фестивали и конкурси на градско, национално и международно ниво и спечелиха награди .

В последно време се забелязва голям интерес към обучението по пиано и класът наброява 20 ученика.

За своята работа г-жа Косатева и преподавателят по китара г-н Димитър Марков получават грамоти за високи педагогически постижения , а музикалната школа получава отличия за изявено участие на фестивалите и конкурсите.

В школата по китара с преподавател г-н Димитър Марков учениците са на възраст от 5 до 27 г., и над тази възраст.

На Фестивала на инструменталното изкуство се изявиха ученици от класа и спечелиха награди- Даниел Иванов , Александър Георгиев..

Учениците от школата участват всяка година в национален китарен фестивал „Музика без граници” , организиран от НЧ”Д.Динев”. Всички ученици от музикалната школа участват в продукции, концерти и др.културни прояви на читалищно, на районно и градско ниво.

Възпитаниците на класовете по пиано и китара участват в класови продукции, концерти и др.


ІІІ. ШКОЛА ПО ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ:
В Школата по поп и джаз пеене се обучават курсисти от 6 до 30 годишна възраст.Вокален педагог е Петя Плукчиева.Високият професионализъм и педагогически подход на г-жа Плукчиева спомогна за утвърждаването на школата като една престижна дейност в читалището, в района и на столично ниво.Възпитаниците на школата участват редовно във фестивали и конкурси „Орфеева дабра”, „Утринна звезда”-международен фестивал-конкурс в гр.Банско, в национален конкурс „Път към славата” и др. и печелят престижни награди- Ренета Колева , Симон Менендес, Станислав Анев, Ивон Попова, Камелия Цолова.

Възпитаниците от школата провеждат редовно класови продукции –концерти в Студио 5 на НДК и др.зали , участват в концертни програми, организирани от ССНЧ, гостуват на други столични читалища.Много често самата преподавателка участва в концертите.


ІV. КЛУБ ПО ШАХМАТ:
Създаден през 2011 г. и продължава в момента , като заниманията се провеждат в събота и неделя.Обхваща деца от 8 до 14 годишна възраст.Треньор Иво Ягличев.Периодично се организират шах турнири, в които участват много деца от цяла София и изявените получават заслужените награди.
V.ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО:
Художествените колективи за любителско творчество продължават и разширяват своята творческа работа .

Смесен хор „Сияние” с диригент Бисерка Овчарова и корепетитор Надежда Цанкова представят на високо ниво българското певческо изкуство.Репертоарът на хора е богат и разнообразен, което му дава

възможност за участие в конкурси и фестивали в различните жанрове музика.

Всяка година хорът участва в празниците на виното и любовта през м.февруари, състоял се в ОКИ ”Кр.село”, в ХV фестивал на вокалното изкуство, организиран от ССНЧ през м.април 2016 г., празник на София, Коледни и Великденски празници, за Деня на народните будители и 1 октомври-ден на възрастните хора в зала 3 на НДК и по същия повод в съвместен концерт в ОКИ”Кр.село”.През м.юни 2016 г. хорът изнесе самостоятелен концерт пред представители на българската общност в гр.Тирана, Албания, участва всяка година в национален фестивал на любителското изкуство на пенсионерските състави. Хорът участва в ІІІ фолклорен събор „Фолклорни ритми в полите на Балкана” в .Искрец през м.юни 2016 г., участва редовно в концерти на „Университет Трета възраст”.

През м. октомври 2016 г. гостума съвместно с ВГ”Приятели4 на НЧ”Отец Паисий „ в гр.Велинград с концерт по случай Деня на народните будители и много др.участия.

Броят на хористите се увеличава непрекъснато, участията-също.Репертоарът се обогатява и разнообразява.


Вокален „Гласовете на Орфей”с диригент Венеция Караманова продължава да печели престижни награди и отличия.През м.юли 2016 г. взе участие в Международен фестивал на хоровото изкуство в гр.Превеза, Гърция, където отново представи българското хорово изкуство на много високо ниво.

Вокалният ансамбъл „Гласовете на Орфей ”изнася и традиционни самостоятелни концерти по случай Коледа- м.декември в католическата катедрала „Св.Йосиф”, Великденски концерт в градската художествена галерия и др., участва редовно в VІІІ фестивал за църковна музика „Осанна във висините”, организиран от фондация „Дарби”.

Навсякъде хористките показват голямо професионално изпълнение и печелят овациите на публиката.
Дамска вокална формация „Те Деум Адорамус”с диригент Теодора Димитрова участва в международни фестивали на хоровото изкуство и получава престижни награди.Съставът изнася самостоятелни Коледни, Великденски концерти, гостува с концерти в някои градове в България
Хор „Планинарска песен” с диригент Румен Райчев изнася всяка година традиционен Коледен концерт в зала„България”, както и концерт на Витоша , по случай деня на организираното туристическо движение в България всяка последна неделя на месец август.Всяка година хорът участва във фестивали на туристическите хорове в Горна Оряховица, Казанлък и др.
Студио за оперно пеене с вокален педагог са Мариана Пашалиева има много участия в наши и международни конкурси.Участват редовно в концерти на районно ниво.
Ателие за традиции и фолклор „Еподе”с худ.р-тел Десислава Иванова, започна своята дейност в като група за народни танци, след което разшири своята дейност в областта на възстановки на български традиции и фолклор.Вече има зад гърба си няколко възстановки за „Прошка”, „Цветница-Лазаруване”, „Еньовден”, „Бъдни вечер- Коледа”, за Деня на Св.София, Вяра, Надежда и Любов, за Баба Марта.Участниците к това ателие са от най-различни възрасти- деца от 2 г., деца и ученици , до по-възрастни участници според характера на възстановката.Реквизитът, облеклата, декорите се изработват със средства и участие на ръководителката и участниците в ателието.Тази форма е по-рядко срещана и спектаклите се възприемат с голям интерес от публиката.

Клуб за поезия и музика „Св.София, Вяра, Надежда и Любов” и ВГ”Усмивка” с ръководители : Вълчо Камбуров , Петър Вангелов – худ.р-тел на ВГ , Симеонка Качулева – диригент , провежда редовно своите сбирки, на които много от авторите намират мястото си в литературната среда , четейки своите творби и получават оценките на колегите си.От новия творчески сезон 2016/2017 г. ръководител на клуба е Михаил Михайлов.Подготвя се издаването на „Алманах”-5 , в който ще се включат творби на участници в студиото.Периодично се организират поетично-музикални вечери,организират се премиери на книги, канят се гости от други литературни клубове.Всяка година някои от творците се явяват на литературни конкурси на градско и национално ниво.

Клубът участва редовно в концерти, фестивали и др.на районно, градско и национално ниво.
Танцова формация „Балкания” и танцова школа към нея „Шопчета” с художествен ръководител Георги Жеков, представя фолклорното изкуство в столицата, страната и чужбина- участие в международен фолклорен фестивал в гр.Белград, Сърбия,в гр.Струмица, Македония и участие в концертни програми в гр.Суботица, Сърбия.
ВГ”Приятели” с худ.р-тел Калинка Николова представя читалището на високо ниво.Групата има множество изяви в столицата, страната и чужбина, носител е на много престижни награди и отличия.През м.април участва в ХV фестивал на вокалното изкуство, организиран от ССНЧ и получи І награда-диплом и статуетка, завоюва І място на международен фестивал „Есенни шуменски вечери” в гр.Шумен, участва в традиционния коледен концерт съвместно с хор „Планинарска песен”в зала „България”и др.

VІ. КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ:
Богата и разнообразна е културно-просветната дейност на читалището.

За тази дейност се спомена по-горе . През 2016 г. са организирани и проведени общо 64 културни прояви .

Читалището поддържа тясно сътрудничество и взаимоотношение със Славянското дружество в България.Организират се национални литературни конкурси съвместно с НЧ”Хр.Смирненски-1945”, на които Славянското дружество сътрудничи като осигурява наградите и участва като жури.”, тематични вечери с участие на състави от читалището,

Не можем да не отбележим и сътрудничеството си с ОКИ”Кр.село”в организирането заедно с читалище „Хр.Смирненски” на концерти, участието на състави на читалищата, с ученици от района- 51 СОУ”Ел.Багряна”, със 132 ЦДГ.Съвместно с Културния институт организираме и провеждаме и други културни инициативи, с любезното съдействие на директора г-н Стефан Стефанов.

През м.декември 2016 г. читалището беше съорганизатор на благотворителен концерт за деца от логопедична детска градина „Любопитко” под надслов „Деца помагат на деца” по случай международния ден за хората с увреждания.

Читалище „Райко Алексиев-1947” е член на ССНЧ и СНЧ и редовно участва в организираните от тях концерти, фестивали, конкурси.Всяка година то

организира и провежда Фестивала на вокалното изкуство, на който участват и наши състави.Деца от школите участват във фестивала за изпълнители инструменталисти.

За развиване на богата културна дейност голямо значение има и сътрудничеството с други столични читалища –„Хр.Смирненски-1945”, „Христо Смирненски-1946”, „П.К.Яворово-1920”,”Славянска беседа”, „Г.С.Раковски-1925”, „Н.Й.Вапцаров”, „Константин Величков”, „Аура”, „Ц.Церковски”, „Роден край”и др.


Х.МАТЕРИАЛНА БАЗА И ФИНАНСИРАНЕ:
Наличието на базата, с която разполага читалището дава възможност за разгръщане на богат културен живот, на откриване и развиване на нови дейности.

Условията за работа са нормални.През 2013 г. СО Район”Красно село” направи основен ремонт на покрива като подмени изцяло покривната конструкция. Вследствие на градушката от 8 юли 2014г.бяха нанесени значителни щети на покрива-счупени керемиди и счупени капандури на покрива , което води до наводняване на помещения в читалището-салон, библиотека, репетиционни зали.Многократно се пускаха писма до кмета на район „Красно село” да се отпуснат средства и се възстановят щетите, на без резултат.Последното писмо със същото съдържание е от 12.01.2016г.През м.ноември 2016 г. читалището отдели от оскъдните си средство в размер на 1081 лв. г.и извърши неотложния ремонт .

Изказваме благодарност към всички, които допринасят за обогатяване на материалната база на читалището!

Помещенията и коридорите се нуждаят от козметичен ремонт, но отново липсата на средства спира този процес.

Финансирането на читалището се осъществява от държавна субсидия и собствени приходи, които са твърде недостатъчни за покриване на разходите за заплати и осигуровки, за поемане на отоплението и други консумативи, за закупуването на нови книги за библиотеката, за обзавеждане и оборудване с нова техника и др.

Средствата от държавната субсидия се изразходва за ФРЗ и ДОО , които не покриват 100 % трудовото възнаграждение на щатния персонал.

Всички останали разходи и дейности се покриват от собствените приходи.

Гр.София14.03.2017 г.
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница