Нови мерки за възстановяване на доверието в референтните показатели след скандалите с libor и euriborДата02.02.2017
Размер44.76 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 септември 2013 г.Нови мерки за възстановяване на доверието в референтните показатели след скандалите с LIBOR и EURIBOR

Днес Комисията предложи проект на законодателен акт, с който иска да увери отново потребителите, че референтните показатели не се манипулират. Референтният показател е индекс (статистическа мярка), изчислен въз основа на представителен набор от базови данни, който се използва като референтна цена за даден финансов инструмент или финансов договор или за оценяване на резултатите на инвестиционен фонд. С новите правила референтните показатели ще станат по-стабилни и надеждни, манипулирането на показателите — по-трудно и ще се разкрива по-лесно, като същевременно бъде внесена яснота кои органи са отговорни и следят референтните показатели. Правилата допълват предложенията на Комисията, по които Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие през юни 2013 г. и според които манипулирането на референтните показатели ще се смята за пазарна злоупотреба, наказуема със строги административни глоби (виж MEMO/13/774).

Манипулирането на Лондонския междубанков лихвен процент (LIBOR) и Европейския междубанков лихвен процент (EURIBOR) доведе до многомилионни глоби в евро за няколко банки в Европа и САЩ. В ход са и проверки по твърдения за манипулиране на референтните показатели за някои суровини (например на нефт, газ и биогорива) и на валутни курсове. Цените на финансови инструменти в размер на трилиони евро зависят от тези показатели и милиони жилищни ипотечни кредити също са свързани с тях. Съответно манипулирането на показателите може да доведе до значителни загуби за потребителите и инвеститорите, да наруши функционирането на реалната икономика и подкопае доверието в пазара.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Референтните показатели са в сърцевината на финансовата система: нашите пазари и ипотечните кредити и спестяванията на милиони европейци зависят от тях и въпреки това тези показатели остават до голяма степен извън всякакво регулиране или мониторинг. Доверието в пазара пострада от скандали и твърдения за манипулация на показателите. На това трябва да бъде сложен край, а доверието трябва да се възстанови. С днешните предложения за първи път се гарантира, че субектите, предоставящи референтни показатели, ще бъдат лицензирани и ще подлежат на надзор. Предложенията ще доведат до повече прозрачност и до премахване на конфликтите на интереси. Така ще се гарантира достоверността, наличието и качеството на ключовите референтни показатели.“Основни елементи на предложението

Предложението е в съответствие с принципите, договорени неотдавна на международно равнище от Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) и засяга най-разнообразни показатели, т.е. не само показатели за лихвени проценти, като LIBOR, но и стокови показатели например. То обхваща всички показатели, използвани за определяне на цената на финансови инструменти, допуснати до търгуване или търгувани на регулиран пазар, като деривати върху енергоносители и валути, деривати, които се използват във финансови договори, като ипотечни кредити, и тези, които се използват за оценка на резултатите на инвестиционни фондове. Предложението цели да разгледа възможните недостатъци на всеки етап от изготвянето и използването на тези референтни показатели.

Крайната цел е да се осигури достоверност на референтните показатели, като се гарантира, че при изготвянето им няма конфликти на интереси, че те отразяват икономическата действителност в съответствие със своето предназначение и че се използват правилно.

По-конкретно, предложението: • подобрява управлението и контрола върху процеса на изготвяне на показателите

  Право да предоставят показатели ще имат само предварително лицензирани субекти, които са обект на постоянен надзор на национално и европейско равнище. Предложението изисква от администраторите да избягват, в рамките на възможното, конфликтите на интереси или да ги управляват по адекватен начин, когато те не могат да бъдат избегнати. • подобрява качеството на входящите данни и на методологиите, използвани от администраторите на показатели

  Сред изискванията на предложението е да се използват достатъчни и точни данни при определяне на референтните показатели, така че те да отразяват достоверно пазарната или икономическата действителност, които показателят е предназначен да измерва. Данните трябва да са от надеждни източници и показателят трябва да се изчислява по стабилен и сигурен начин. Това също означава, когато е възможно, да се използват данни от сделки, а в противен случай — проверени оценки. • гарантира, че субектите, които подават информация за изготвянето на референтните показатели, предоставят адекватни данни и са обект на подходящ надзор,

  Администраторът ще изготви кодекс за поведение, който определя ясно задълженията и отговорностите на субектите, когато подават входящи данни за изготвянето на показателите, включително задължението да решават конфликтите на интереси. • гарантира адекватна защита за потребителите и инвеститорите, които използват референтни показатели

  Предложението внася повече прозрачност в данните и в метода за изчисляване на даден показател. Същият ще е придружен и от декларация, посочваща какво точно измерва показателят и кои са неговите слаби страни. Предложението също така изисква от банките, когато е необходимо, да оценяват доколко даден показател е приложим за потребителите, например при изготвянето на договори за ипотечни кредити;

 • гарантира надзора и достоверността на основни референтни показатели

  Основните референтни показатели ще бъдат следени от колегиуми от надзорни органи, ръководени от надзорния орган за администратора на референтния показател, с участието на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). При разногласия между членовете на колегиума ЕОЦКП посредничи и взема обвързващи решения. Налагат се и други допълнителни изисквания по отношение на основните референтни показатели, сред които е и правото на съответния компетентен орган да изиска подаването на данни.Централните банки от Европейската система на централните банки не попадат в обхвата на предложението, тъй като те вече разполагат със системи за гарантиране на съответствието с целите на предлагания проект на регламент.

В приложенията се съдържат по-подробни разпоредби относно стоковите показатели и референтните показатели за лихвените проценти. Показателите, изготвяни въз основа на предоставени от регулирани пазари данни са освободени от някои задължения, за да се избегне двойно регулиране.Виж също MEMO/13/799

Връзка към предложението:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)IP/13/841

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница