Обобщени данни за заявлението и анализстраница1/4
Дата21.01.2018
Размер464.29 Kb.
#49359
  1   2   3   4


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

С точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предоставя възможност за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона EUR над съответните функции от финансовата рамка.

Правилата, които се прилагат по отношение на финансовото участие по линия на ЕФПГ, са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 28 декември 2011 г. Испания подаде заявление EGF/2011/017 ES/Aragón construction за финансово участие по линия на ЕФПГ вследствие на съкращения в 377 предприятия, чийто предмет на дейност спада към разделение 41 на NACE Revision 2 („Строителство на сгради“)3 в региона на ниво NUTS II Aragón (ES24) в Испания.

След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2011/017

Държава членка

Испания

Член 2

б)

Засегнати предприятия

377

Регион по NUTS II

Aragón (ES24)

Разделение по NACE Rev. 2

41 („Строителство на сгради“)

Референтен период

31.1.2011 г. – 31.10.2011 г.

Начална дата на персонализираните услуги

28.12.2011 г.

Дата на подаване на заявлението

28.12.2011 г.

Брой на съкращенията по време на референтния период

836

Съкратени работници, за които се очаква да вземат участие в мерките

320

Разходи за персонализирани услуги (в евро)

1 971 530

Разходи по прилагането на ЕФПГ4 (в евро):

28 470

Разходи по прилагането на ЕФПГ (в %)

1,42

Общо бюджет (в евро)

2 000 000

Участие на ЕФПГ (65 %) (в евро)

1 300 000

1. Заявлението бе представено на Комисията на 28 декември 2011 г., като то бе допълвано с информация до 23 март 2012 г.

2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, определени в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и е било подадено в срока от 10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент.Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията или на световната финансова и икономическа криза

3. За да установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Испания твърди, че строителният сектор е бил сериозно засегнат от кризата. Броят на заемите, отпуснати на строителния сектор или на частни лица, драстично е намалял и търсенето на нови жилища е спаднало поради пониженото потребителско доверие и липсата на парични средства.

4. В своя План за икономическо възстановяване Комисията призна, че в строителната промишленост в ЕС е било отбелязано рязко понижаване на търсенето вследствие на кризата. Наличните данни потвърждават значителния спад в строителния сектор, чиято дейност се е понижавала в ЕС-27 в продължение на осем последователни тримесечия (от Т1/2009 г. до Т4/2010 г.), в сравнение със същия период на предходната година, най-вече поради намаляването на частните инвестиции в жилищното строителство.

5. През 2009 г. строителството в Испания е следвало същата негативна тенденция като отчитаната средно за ЕС-27. През 2010 г. и първата половина на 2011 г. обаче се е наблюдавал още по-голям спад на дейността в испанския строителен сектор.

2009 г.2010 г.2011 г.Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4


27

-12,8

-11,3

-12,0

-8,7

-8,6

-0,9

-1,8

-2,5

1,1

-2,8

1,5

1,5

ES

-10,9

-11,6

-17,8

-4,2

-12,9

-7,0

-34,9

-27,5

-36,6

-27,9

5,6

-3,5

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница