Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9Дата24.07.2016
Размер63.94 Kb.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/62050, 070010502

Факс: 0331/65156

e-mailobstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. +359 (0) 331/62050, 070010502

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com

Изх.№ 14-00-4699-1/21.10.2013 год.ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“


ОТНОСНО: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, представяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Във връзка с обявление за обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”,

Моля да отговорите на следните въпроси:Въпрос № 1 В указанията от стр.11 от Документацията за участие в обществената поръчка, Дейност 1 – „Подготовка и разпространение на следните информационни материали в тираж от 500 бр.”, се изисква подготовка и разпространение на брошури, но не се споменават какви са изискваните технически характеристики, съответно: Какъв трябва да е форматът им? Каква трябва да бъде цветността и типът хартия? Двустранни или едностранни? Предвиждат ли се сгъвки?

Отговор:

Брошурите да бъдат във формат А5 около 10 страници, пълноцветен печат-4х4, корица-250 гр. Матиран ламинат, които да бъдат разпространявани сред участниците в публично-информационните събития и на широката общественост.

Дизайнът на брошурите, трябва да включва всички задължителни елементи за визуализация на проекти, финансирани по ОПОС, съгласно изискванията на Насоките за информация и публичност на управляващия орган на ОПОС, както и върху тях да бъде отпечатан и адресът на официалната страница на ОПОС www.ope.moew.government.bg

Технически параметри на брошурите:  • Албум с твърди корици

  • Формат – 21/23

  • Вътрешно тяло:

  • 16 страници, цветност 4+4, плътна матова хартия, която не създава бликове от светлината и при докосване придава усещане за сатен

  • Корица:

  • луксозна хартия 250 гр., с гланцов UV лак

Албумът ще отразява работата на проекта по обекта. Информация за предишното състояние на обекта и успешното му приключване ще се добавя в снимки и текст. Към корицата на албума ще се закрепи и DVD диск със заснетия филм.
Въпрос № 2 На стр.11, Дейност 2 „Провеждане на 4 публични събития /пресконференции/” включва организация и провеждане на поддейности, но не се уточняват подробности за тяхното изпълнение, следователно: Какъв е типът на информацията, необходима за изработване на презентацията? От кого ще бъде предоставена тя – от Възложителя или е ангажимент на Изпълнителя? По отношение на подготвянето на оборудвана зала с необходимите информационни материали, колко папки и химикалки трябва да бъдат изработени от Изпълнителя? Съответно какви са техническите им характеристики – цвят, размер, вида на хартията, цветност. Какъв трябва да е банерът, който следва да бъде изработен? Колко е изискваният брой банери – по един за всяка пресконференция, т.е. 4 бр. или 1 бр. за всички конференции? Каква трябва да бъде тяхната височина и ширина? Какви са изискванията към публикациите? Какъв следва да бъде броят им – общо две публикации или по две в национален и по две в регионален вестник? Какъв трябва да бъде размерът на карето и неговата цветност?

Отговор:

Набирането на информация е ангажимент и на двете страни. Възложителят предоставя техническата информация за проекта на гр.Асеновград, а изпълнителят се задължава да набави останалата.

Дизайнът на банерите – за всяко мероприятие отделен банер. Банера следва да бъде съгласуван с УО на ОПОС и да бъдат предварително одобрени писмено от Възложителя.

Папка

Формат 223/310 /сгъната/

Хартия фигурална 300 g

Цветност 1+0 ( златен бронз)

Особености релеф, биговане с 2 бига, лепене на джоб

Тираж 100 броя

Химикалки - еко химикалки с лазерен печат - 200 броя.

Публикациите трябва да бъдат по две в национален и по две в регионален печат.


Въпрос № 3 На стр. 12, описанието на Дейност 3 „Организиране и провеждане на официални церемонии – първа копка и откриване на обектите” не уточнява следното: Какво се разбира под озвучителна техника и видеотехника, необходими за обезпечаване на събитието? Какво трябва да включва тя – микрофони, тонколони и т.н.? Какво се има предвид под водещ на официалната церемония и водене на събитието – осигуряване на водещ или осигуряване на отговорник за логистичното организиране на събитието? В случай, че се изисква наличието на водещ, известна личност ли трябва да бъде или е възможно да бъде представител на фирмата изпълнител? Колко и какъв обслужващ персонал е необходим?

Отговор:

Озвучителна техника

400W активни тонколони

400W активни суббуфери

смесителен пулт смесителен пулт с 4 микрофонни входа (mic/line), 2 стерео входа

4 жични микрофони

4 безжични микрофони

4 стойки за микрофони

стойки за тонколони

Ангажимент на фирмата изпълнител е осигуряване на водещ - публична личност и осигуряване на логистиката по организация и провеждане на мероприятията.

Кетъринг менюто включва коктейлни хапки, безалкохолни напитки, вода, кафе и чай.

Персоналът, обслужващ кетъринга е минимум 6 човека, брой на очакваните лица, поканени от изпълнителя до 100.

Въпрос № 4 На стр. 13, Дейност 5 „Изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 2 /два/ броя” не се уточняват техническите характеристики на постоянните обяснителни табели, съответно: Какъв трябва да бъде размерът им – височина, размер и материал?

Отговор:

Постоянните обяснителни табели трябва да съдържат същите основни елементи, които са в сила по отношение на билбордовете, но без дати за начало и край на проекта.

Дизайнът на табелите трябва да бъде съгласуван с УО на ОПОС.

Конкретните места, на които да бъдат поставени обяснителните табели, се определят от Възложителя след предварително съгласуване с Изпълнителя.Технически параметри на обяснителната табела:

- Материал: метална конструкция, пластмаса и PVC фолио с пълноцветен печат. 4 + 0 с UV устойчиви мастила; твърда PVC плоча – 6 мм – устойчива на атмосферни влияния

- Размери: 200/120 см.

- Височина на монтажа: 160 см.

- Стойка на конструкцията: с две опори от неръждаем метал

Монтажът влиза в ангажимента на изпълнителя

Дизайнът на табелата и съдържанието на текста, както и „пилотно” хартиено копие е необходимо да бъдат предварително одобрени писмено от Възложителя.

Въпрос № 5 На стр.13, от описанието на Дейност 6 „Информационни табели, 2 бр.” не се разбира следното: Какъв вид прикрепяне е необходим за поставяне на информационните табели?

Отговор:

Конструкция за монтиране - неръждаем метал.

Монтажът влиза в ангажимента на изпълнителя.
Въпрос № 6 Стр.13, Дейност 7 „Периодично публикуване на информационни материали и прессъобщения на официалната интернет страница на Община Асеновград”: Колко публикации и прессъобщения трябва да бъдат публикувани и на какъв период от време?

Отговор: Публикации и прессъобщения /по 1 бр./ ще се публикуват всеки месец на официалната интернет страница на Община Асеновград за срока на изпълнение на проекта.
Въпрос № 7 Стр.14, Дейност 8 „Изработване и разпространение в електронните медии на видео филм /клип/: Какви са изискванията към клипа? Какви трябва да са форматът и дължината му? Необходима ли е кратка версия на филма, предназначена за разпространение в електронните медии? Трябва ли да бъдат ангажирани актьори за заснемането му?

Отговор:

Филмът трябва да дава информация за проекта, програмата и характера на приноса на ЕС. Той ще предостави още снимки на работните места и завършен вид на съоръженията. Техническа спецификация:

Текст: научнопопулярен;

Продължителност: 20 минути на краен продукт

Език- дикторски глас – български;


  • Във формат DVD- носител,

  • Пълноцветен печат върху обложката – 4х0

  • Тираж 1000 броя.

В началото и края на филма, със заставка или чрез друга подходяща форма, трябва да се изпише и озвучи текст, разясняващ, че продукцията е заснета с финансиране от „Кохезионен фонд 2007-2013 г.”, осигурено чрез ОПОС. Визията трябва да включва символа и надписа на ЕС, наименованието на фонда, логото и слогана на ОПОС.

Минималното времетраене за излъчване на всяка заставка е 5 /пет/ секунди. Препоръчва се да се организира излъчване на готова продукция в регионална или национална телевизия.

Възложителя няма изискване за изработка на кратка версия на филма, както и за ангажиране на актьори за заснемането му.
Д-р емил караиванов /п/

Кмет на Община Асеновград

Изготвил: /п//инж. Георги Ангелов –

Нач. отдел „ПИДРПП”/
Каталог: userfiles -> file -> docs2 -> OP Obiavlenia
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
OP Obiavlenia -> Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участници
OP Obiavlenia -> „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница