Организационна и управленска структура в туристическа агенция Версо ТравълДата06.08.2017
Размер47.36 Kb.
#27418


ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

Практическа задача на тема:

Организационна и управленска структура в туристическа агенция Версо ТравълИзготвили: Научен ръководител:

Велина Остхаймер, гр. 1210, фак. № 285254 доц. д-р Мариана Янева

Диляна Миткова, гр. 1210, фак. № 285255 /…………………………/

Магдалена Спасова, гр. 1210, фак. № 285256

Иван Желязков, Гр. 1210, Фак. № 285257

Verso Travel Ltd. е лицензиран български туроператор, осъществяващ своята дейност на българския и международен туристически пазар. Версо Травъл ООД е лицензиран туроператор с номер PK-01-6480/29.01.2010. Екипът му е формиран от млади хора със завършено висше образование в сферата на туризма. Версо Травъл освен организиране на почивки в страната и чужбина предлага още:


  • Самолетни билети

  • Конферентни мероприятия, тийм билдинг и бизнес пътувания

  • Хотелски резервации

  • Екскурзии в страната и чужбина

  • Билети за концерти и спортни събития

За успешното провеждане на едно бизнес мероприятие, Версо Травъл предлага оптимални и цялостни решения, отговарящи на целта на събитието. Може да осигури различни варианти на места, подходящи за провеждането на мероприятието; изготвя финансов анализ, гарантиращ оптимално планиране на средствата; организира транспорта, техническите детайли, делегатските комплекти - конгресни материали, знаци, папки, кетъринга и разбира се развлекателната програма, за да може да се съчетае успешния бизнес с чудесна отмаряща почивка.

На корпоративните си клиенти Версо Травъл следва политиката за предлагане на преференциални цени за настаняване в подбрани хотели от страната.

Специално за студентите и учениците е обърнато внимание в следните направления:


  • Транспорт до всички краища на България

  • Студентски програми Work and Travel

  • Организиране на абитуриентски балове и студентски празници

  • Езикова практика в чужбина

Не са забравени и търсачите на силни усещания, както и любителите на спортни надпревари и събития, на културни и развлекателни програми и концерти. Версо Травъл може да осигури билети за всякакви спортни мероприятия, концерти и спектакли и др.

Версо Травъл съществува на българския и световен туристически пазар от сравнително кратко време. Скоро фирмата ще отпразнува своето двугодишно присъствие в сферата на туризма. В наши дни пазарът на туристически услуги е силно конкурентен, но това не спира младата фирма в стремежа си за доказване качеството и атрактивността на предлаганите от нея услуги.

Версо Травъл като юридическо лице представлява дружество с ограничена отговорност. Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от дружествените им вноски. Капиталът не може да бъде по-малък от 2 (два) лева и може да представлява не парична вноска.

Всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Управителят на дружеството може да е лице различно от собствениците на капитала или едновременно да е съдружник и Управител. Възможно е дружеството с ограничена отговорност да има и двама или повече Управителя и те да управляват заедно и поотделно. Учредяването на дружество с ограничено отговорност се извършва чрез подписване на дружествен договор, в който се описват правата и задълженията на съдружниците и основната дейност, която ще извършват. Наименованието на дружеството трябва да е уникално на територията на Р България и да се съдържа съкращението ООД. При подаването на заявления в Агенцията по вписванията за обявяване на обстоятелства или актове, решенията за тях се взимат с протокол от общото събрание, чрез който всеки един от собствениците изявява писмено своето съгласие за взимане на решението и неговото обявяване.

При учредяването на Версо Травъл ООД участват трима съдружници, които се явяват едновременно с това и служители във фирмата. Единият от тях изпълнява длъжността на формален управител и материално отговорно лице. Неговите задължения не се окончават до осъществяване на контрол на дейността на фирмата и следене за качеството на предлаганите услуги, но той също така изпълнява функциите на тур агент и се грижи за организирането на фирмени мероприятия и обслужване на корпоративни клиенти. Освен това той следи за коректното сключване на договори с туроператорите, хотелиерите, транспортните фирми и други страни включени в изпълнението на дейността на агенцията.

Другите двама съдружници изпълняват еднакви дейности. Те имат ролята на туристически агенти като в задълженията им влиза контакт с клиенти и хотели, изготвяне на оферти, организиране на мероприятия, осигуряване на транспортни билети и билети за разнообразни мероприятия, предоставяне на информация, съпроводена с консултантски услуги.

Относно маркетинга и рекламата – с тях се занимават и тримата съдружници, тъй като това е изключително важен аспект от дейността на фирмата и най-вече осигуряването на нейните връзки с обществеността.

С оглед бурното развитие на новите технологии фирмата се е ориентирала към цялостно осъществяване на дейността си в интернет пространството. Имайки се предвид, че интернет се е превърнал в основен източник на информация, особено за по-младите, подобен тип организация на дейността изглежда удачен и напълно оправдан. Туристическите услуги не са нещо, което може да се закупи като обикновена стока. Всеки потребител в случая има различни предпочитания, а целта на туристическата агенция е да ги удовлетворява. Туристическите услуги не се пазарят по същия начин, по който стоките в супермаркета да речем. За взимане на решение за тяхното закупуване е необходимо сравнително продължително и подробно проучване, нужната информация за което глобалната мрежа в до голяма степен е в състояние да осигури. Именно поради това наличието на функционален, модерен и информативен сайт е плюс за всяка една туристическа агенция. В случая на Версо Травъл може да се каже, че сайтът е лицето на фирмата пред клиентите. През изминалата година дейността на фирмата започна да се разраства, клиентите започнаха да се увеличават, а с това и броят на предлаганите услуги и дестинации. Поредицата от събития съвпаднаха със сценария на всяка поправяща си път в бизнеса фирма. Необходимостта от постоянна актуалност и безупречност на сайта обуслови нуждата от наемането на допълнителен служител, чиято основна дейност да е свързана с грижата за сайта – актуализиране на оферти, добавяне на нови или премахване на стари такива, коригиране на цени, снабдяване с информация и снимков/видео материал, гарантиране достоверността на данните и др. Подобно решение е неизбежно, понеже работата по сайта изисква понякога твърде много време, което в пика на сезона не може да бъде отделено от останалите служители. По този начин тяхната дейност е облекчена, гарантирайки наличието на достатъчно време за качествено обслужване на привлечените от сайта клиенти.По отношение на счетоводната дейност Версо Травъл работи с външна фирма, която се грижи за осчетоводяването на дейността на дружеството.
Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii
Lekcii -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
Lekcii -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
Lekcii -> Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Lekcii -> Изложение описание на обекта и предмета
Lekcii -> Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
Lekcii -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
Lekcii -> Скалното катерене
Lekcii -> Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Lekcii -> Професионална автобиография
Lekcii -> Сигурност във фирма за разработка на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница