ОТ: (наименование на участника) относноДата09.09.2017
Размер81.82 Kb.

Образец 1ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ:
…………………………………………….................……………………...…………………………….

(наименование на участника)


ОТНОСНО:

Участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализирана техника – нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни товарачи, за нуждите на „ВиК” ЕООД - ПловдивВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка за доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни товарачи, в качеството си на Изпълнител, предлагам да изпълним поръчката при следните условия:
  1. Технически характеристики:

Таблица 1.

Изисквания на Възложителя за комбиниран багер-товарач

Предложение
Технически характеристики
1

Двигател: дизелов, 4-цилиндров, работен обем минимум 4400 см3, редови, водно охлаждане и турбокомпресорно свръхпълнене, стандарт минимум TIER IIIB
2

Мощност на двигателя: минимум 100 k.с.
3

Максимален въртящ момент: минимум 430 Nm
4

Максимална скорост на движение: минимум 40 км/ч
5

Скоростна кутия: автоматична, минимум 6 предни и 3 задни предавки
6

Задвижване: 4х4, висока проходимост
7

Кормилна уредба: с хидравличен усилвател
8

Мостове: усилени, окомплектовани със система за намаляване на приплъзването, тип LSD
9

Хидравлична система:

- дебит – минимум 140 л/мин;

- допълнителна хидравлична линия изведена на копаещата стрела10

Ел.система:

- 12 V;


- минимум 2 предни и 2 задни светлини

- фарове, стопове, мигачи, звуков сигнал при заден ход, сигнал при авария на някой от важните работни агрегати – стандартно изпълнение


11

Спирачки: многодискови в маслена баня
12

Уредба на челния товарач:

Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра – стандартно изпълнение;

Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване – стандартно изпълнение;

Товарна кофа – многофункционална, тип „4 в 1”;

Обем на коша – минимум 1 куб.м.;

Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина – минимум 3400 мм;

Височина на изиспване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата – минимум 2600 мм;

Ъгъл на завъртане при максимална височина – минимум 45о

Товароподемност при максимална височина – минимум 3100 кг.;

Сила на копаене – минимум 60 кN;


13

Багерна уредба:

Тип на стрелата – стандартно изпълнение, багерна конструкция и профил с телескопично удължение;

Стандартна багерна кофа със зъби с ширина – минимум 600 мм (±3%)

Дълбочина на копаене – минимум 5600 мм;

Максимална височина на разтоварване – не по-малко от 4700 мм;

Сила на копаене на багерната кофа – минимум 60 кN;

Напречно изместване на багерната стрела – стандартно изпълнение;

14

Гуми: размер предни – min 20" и задни min 28"
15

Кабина: кабината да е с конструкция и сигурност ROPS и FOPS;

Врати за достъп – 2 броя – лява и дясна;

Отопление и вентилация – стандартно изпълнение;

Седалка с предпазен колан – стандартно изпълнение с регулация;

Пулт за управление;

Чистачки на задно и предно стъкло;

Шумоизолация, съгласно стандартите на ЕС и сертификация СЕ;

Предни и задни калници;

Два броя външни огледала за обратно виждане – ляво и дясно;

16

Капацитет на горивния резервоар: минимум 150 л
17

Тегло – минимум 9300 кг
18

Други технически изисквания:

Комплект инструменти за ежедневно сервизно обслужване;

Инструкция за експлоатация на български език;

Каталог на резервните частиТаблица 2

Изисквания на Възложителя за колесен челен товарач

Предложение
Технически характеристики
1

Двигател: дизелов, 4-цилиндров, работен обем минимум 3300 см3, редови, водно охлаждане и турбокомпресорно свръхпълнене, стандарт минимум TIER IIIB
2

Мощност на двигателя: минимум 85 k.с.
3

Максимален въртящ момент: минимум 300 Nm
4

Максимална скорост на движение: не повече от 30 км/ч
5

Скоростна кутия: хидростатична трансмисия
6

Задвижване: 4х4, хидростатично, управление на завиването с шарнирна връзка;
7

Кормилна уредба: с хидравличен усилвател
8

Мостове: усилени, окомплектовани със система за намаляване на приплъзването, тип LSD
9

Хидравлична система:

- дебит – минимум 70 л/мин;

10

Ел.система:

- 12 V;


- минимум 2 предни и 2 задни светлини

- фарове, стопове, мигачи, сигнал при авария на някой от важните работни агрегати – стандартно изпълнение


11

Спирачки: многодискови в маслена баня
12

Уредба на челния товарач:

Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра – стандартно изпълнение;

Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване – стандартно изпълнение;

Товарна кофа с обем – минимум 1,5 куб.м.;

Статичен товар на преобръщане при изправено положение – минимум 5600 кг;

Статичен товар на преобръщане при пълна артикулация – минимум 4800 кг;

Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина – минимум 3500 мм;

Товарна височина при максимален ъгъл на завъртане на кофата – минимум 3100 мм;

Копаещо усилие – минимум 65 кN;

Работен досег на товарачната кофа – минимум 950 мм;

Вкопаване на товарачната кофа – минимум 120 мм;

13

Кабина: кабината да е с конструкция и сигурност ROPS и FOPS;

Врати за достъп – 2 броя – лява и дясна;

Отопление – стандартно изпълнение;

Седалка – стандартно изпълнение с регулация;

Пулт за управление;

Два броя външни огледала за обратно виждане – ляво и дясно;


14

Тегло – минимум 6900 кг
15

Други технически изисквания:

Комплект инструменти за ежедневно сервизно обслужване;

Инструкция за експлоатация на български език;

Каталог на резервните части
2. Прилагам следните документи:

- Гаранционни условия от производителя – ксерокопие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”. (При необходимост да се представи с превод на български език от преводач);

- Декларация от представляващия участника, че предлаганата специализирана техника е нова и неупотребявана;3. Срок на доставка - ................. работни дни след писмена заявка от Възложителя (не по-дълъг от 30).
В случай на приемане на нашата оферта ние сме съгласни да представим за качествено изпълнение на договора банкова гаранция или паричен депозит, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, валидна до приключването му, на стойност 1 (един) % от стойността на договора, при условията на чл. 111 от ЗОП. Общата стойност на договора се изчислява на база предлагана цена.
Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ………………..(………………………………………………) месеца (но не по-малко от упоменатото в Обявлението) от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.
Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в публичното състезание, приемаме ги напълно и се задължаваме да ги спазваме.

Дата: .......... 2016 год. Подпис и печат: ...............................


Място: ........................ /име, фамилия, длъжност/Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на .................................................................................. (изписва се името на участника) .......................................................................................................... (изписва се името и длъжността на упълномощеното лице), съгласно приложено пълномощно.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница