Относно: Търговско запитване, за сервизно поддържане и ремонт на оптични кабелни линии и мрежи. Уважаеми господаДата07.08.2018
Размер95.88 Kb.България Представителство:

4500 Панагюрище 1680 София, бул. „България” № 102

тел.: 0357 60210 Бизнес център „Белисимо”, ет. 6

факс: 0357 60250, 60260 тел.: 02 808 25 10, факс: 02 808 25 29

e-mail: pbox@asarel.com e-mail: asarel@mbox.contact.bghttp://www.asarel.com office@asarel.comРИ-ИСУ-01.01.00.00.00/16-1

Това съобщение е предназначено само за физическото или юридическото лице, до което е адресирано, и съдържа информация, която е привилегирована и поверителна. Ако четящият това съобщение не е отбелязаният по-долу получател или служител, отговарящ за предаването на съобщението на отбелязания получател, с настоящето Ви уведомяваме, че каквото и да е разпространение или копиране на това съобщение е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, молим да ни уведомите незабавно по телефона и ни върнете оригиналното съобщение на посочения по-горе адрес на наши разноски. Благодарим Ви.


ОТНОСНО: Търговско запитване, за сервизно поддържане и ремонт на оптични кабелни линии и мрежи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Фирма „Асарел-Медет” АД извършва офертно проучване, относно условията, и възможностите Ви за извършване на дейности свързани със сервизно поддържане и ремонт на оптични кабелни линии и мрежи.

Целта на проучването е сключване на сервизен договор за извършване на цитираните услуги.

Офертни изисквания: Предлагаме Ви да изпратите офертно предложение, съобразено с приложеното техническо задание, което задължително да съдържа, и ясен и конкретен отговор на посочените в настоящото търговско запитване въпроси. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, то той трябва да посочи „Без отговор” за тази точка.

Приложения – съгласно текста.Желаем Офертата да бъде изготвена в посочената форма:Вид на активите /услугите/

Количество

Ед. цена в лв. без ДДС

Обща цена в лв. без ДДС

1

2

3

4

5

1

Силов захранващ кабел за средно напрежение 3,6 - 6 кV - 3х70+2х35/2 с интегрирани оптични влакна - OFE 12Е9/125, тип RHEYFIRM (RTS) TSCGEWTOEUS 3х70+2х35/2+OFE 12E9/125

-

-

-

1.1

Стойност за направа на кабелна муфа на захранващ кабел 6 (kV) с интегрирани оптични влакна, тип RHEYFIRM (RTS) R (N) TSCGEWTOEUS 3x70+2x35/2+OFE 12E9/125

11.2

Стойност за направа на кабелна глава на захранващ кабел 6 (kV) с интегрирани оптични влакна, тип RHEYFIRM (RTS) R (N) TSCGEWTOEUS 3x70+2x35/2+OFE 12E9/125

12.

Стандартни оптични кабели, Сингълмод 9/125, от 4 до 32 влакна, варианти и комбинации: - въздушно или подземно полагане в HDPE тръба, директно или със стоманено въже: брониран или обикновен, за вътрешно или външно полагане:

-

-

.

2.1

Стойност на оптична муфа в това число:

-

-

-

2.2

Разклонителна

12.3

Съединителна

12.4

Крайна

12.5

Стойност на оптичен разпределител

13.

Стандартни оптични кабели, Мултимод 50/125, от 4 до 8 влакна варианти и комбинации: - въздушно или подземно полагане в HDPE тръба, директно или със стоманено въже: брониран или обикновен, за вътрешно или външно полагане:

-

-

-

3.1

Стойност на оптична муфа в това число:

-

-

-

3.2

Разклонителна

13.3

Съединителна

13.4

Крайна

13.5

Стойност на оптичен разпределител

14.

Други компоненти

-

-

-

4.1.

.....

14.2.

......

15.

Измерване и изготвяне на измервателни протоколи - специализиран контрол на оптични линии.

16.

Анализ на общото затихване на линията.

17.

Анализ на коефициента на затихване на оптичното влакно.

18.

Измерване на обратното отражение в съединителите на ОКЛ.

19.

Ценова ставка за откриване и отстраняване на повреди.

111.

Ценова ставка за труд за извършване на услугата - лв./ч./ч.


12.

Ценова ставка за транспорт - лв./км.


13.

Други допълнителни разходи: разходи свързани с естеството, и спецификата на конкретната услуга, срещу представена данъчна фактура (опция, когато частите или консумативите не са включени в ценовата листа)

да / не


Франкировка:

„Асарел-Медет” АД

Страна и завод производител:
Качество и стандарт (касае вложените материали):
Лицензи и сертификати:
Референции и референтен списък с клиенти на фирмата Ви, придружен с длъжностни лица и координати за връзка.
Гаранции (месец или други):

Минимум 12 месеца

Срок за реакция при възникване на необходимост:

не повече от 3 /три/ часа след уведомяване

Условия на плащане: без авансови плащания, в срок до 30 дни след издаване на данъчна фактура, придружена с необходимите документи удостоверяващи извършената услуга и вложени материали.
Други условия:
Валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни
Предоставяне на регистрация по ЕИК.
Изискване за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на услугата (ако е необходимо).
Спазване на изискванията за дейности изпълнявани от външни партньори на територията на „Асарел-Медет” АД, относно условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност.
Допълнителни параметри:

Във връзка с по-точно, и коректно изготвяне на офертата е възможно да посетите „Асарел-Медет” АД и да направите оглед на обектите с инсталираните оптични кабели. Огледът може да бъде извършен, след предварителна писмена заявка по факс всеки работен ден от 830 до 1600 часа в срок до 09.09.2011 год., включително.
Телефони за контакт:

- по технически въпроси: 0357/ 60 210, вътр. 660 GSM 0885 900 970 – инж. Атанас Байков.

0357/ 60 419, GSM 0888 911 010 - инж. Цветан Раков

- относно офертата: 0357/ 60 499, GSM 0885 900 995 – икн. Петър Пайтаков

0357/ 60 421 – инж. Петър Михлюзов
Предварително Ви благодарим и очакваме Вашето офертно предложение в срок до 1600 часа на 16.09.2011 г., адресирано до Изп. Директор – д-р инж. Л. Цоцорков по един от следните начини: В запечатан плик, надписан „Оферта за сервизно подържане, и ремонт на оптични кабелни линии и мрежи” в деловодството на Дружеството, на факс 0357/60 250 (260) или на e-mail: pbox@asarel.com.
Принципът за избор на изпълнител е комплексно най-изгодната оферта за Възложителя. Подборът се извършва само на първи кръг, като за втори кръг се провеждат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата с класиралият се на първо място кандидат.


С уважение,
Ръководител отдел „ИР”:
/инж. Милен Кузманов/


Ръководител направление „РД”:
/инж. Николай Пелтеков/

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница