Правила за безопасна работа с бутилки за пропан-бутанДата30.07.2018
Размер60.5 Kb.
ТипПравилаПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С БУТИЛКИ

ЗА ПРОПАН–БУТАН

 • НИКОГА не поставяйте бутилката в тавански помещения, мазе или в близост до вентилационни отвори, монтирани на пода. В случай на изтичане, пропан-бутанът се събира в местата под нивото на терена и може да образува там експлозивни смеси.

 • НИКОГА не оставяйте бутилката в близост до източници на топлина, защото налягането в бутилката ще се повиши.

 • Бутилките да се инсталират винаги в помещения, където се осъществява добра вентилация.

 • Вратата на помещението трябва да се отваря навън.

 • В затворени помещения не се позволява монтиране на уреди без термозащита. Основната цел на термозащитата е да прекъсне притока на газ при евентуално изгасяване на пламъка.

 • При голяма консумация изгорелите газове трябва да се отвеждат навън посредством комин.

 • Забранено е наличието на повече от две бутилки - работна и резервна, в помещение.

 • Когато не ползвате газовата бутилка за продължителен период, изнесете я навън.

 • ВИНАГИ използвайте и складирайте бутилките във вертикално положение.

Гъвкави маркучи и редуцир–вентили

 • Ползвайте гъвкави маркучи сертифицирани за работа с пропан-бутан. Дължината им трябва да бъде максимум 1,5 метра, като в двата края да се пристегнат със скрепителни скоби.

 • Проверявайте ги редовно, на всеки демонтаж и монтаж на нова бутилка и следете да не се препъват, прекъсват от скрепителните скоби или нагряват.

 • Препоръчва се гъвкавите маркучи да се подменят на всеки две години, а редуцир-вентила на всеки пет.

 • Забранено е ползването на дефектни или несъответстващи на стандарта редуцир-вентили.

Ползване на газови уреди

 • При закупуване на газови уреди се информирайте какво налягане трябва нормално да осигурите и закупете съответен редуцир-вентил ( основната му функция е да подава постоянно и определено налягане към уреда). Това е от изключителна важност за добрата работа но уреда.

 • НИКОГА не се опитвайте да модифицирате редуцир-вентила.

 • Внимателно прочетете инструкциите и свидетелствата, осигурени с уреда.

 • Убедете се, че е с вградена термозащита, задължителна За употреба на газови уреди в затворени помещения и че можете да осигурите източник на възпламеняване преди да подадете газта към уреда.

Поддръжка

Като всеки друг уред, газовите уреди се нуждаят от редовна почистване и технически преглед. В идеалния случай, газовите печки, газовите бойлери трябва да се преглеждат веднъж годишно за безопасност и продължително ползване. Вижте адресите и телефоните на сервиза посочен в гаранционната Ви карта. Пазете я и ползвайте само квалифицирани техници за сервиз и поддръжка но уреда.

Вентилация

Всички горивни процеси изискват наличие на кислород, така че трябва да има вентилация, която да осигури достатъчен приток на пресен въздух по време на работа на Вашата инсталация.
ВСЕКИ ОПИТ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ/ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ГАЗОВ УРЕД ИЛИ ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН!

ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕДУЦИР - ВЕНТИЛА

1. Термосвиваемото фолио се разкъсва и жълтата предпазна капачка се маха

2. Щуцера на газовия уред се свързва с щуцера на редуцир-вентила посредством гъвкав маркуч, пристегнат със скоби.

3. Поставете палеца на редуцир-вентила в положение "затворено" (червената маркировка отдолу). Хванете редуцир-вентила с две ръце, дланите на горния пръстен, пръстите да повдигат долния подвижен пръстен до упор. Поставете го точно вертикално над вентила на бутилката, щуцера да сочи отвора на горния защитен пръстен. Отпуснете и натиснете долния пръстен. Да се чуе щракване. При повдигане нагоре редуцир-вентилът не трябва да се отделя от вентила на бутилката.

4. При затворени кранове на домакинския уред поставете палеца на редуцир-вентила в положение "отворено"/червена маркировка/.

5. Проверете с пенообразуващ разтвор за херметичност на така монтираната система - особено внимание обърнете на свръзките. Ако се появят мехурчета - значи сте локализирали мястото на теча.

6. Теч от самия редуцир-вентила, е възможен, ако той е загубил херметичността си /скъсана мембрана., фабричен дефект/.

7. Ако е от свръзките - притегнете скрепителните скоби, монтирайте отново редуцир-вентила, и проверете херметичността със сапунов разтвор.

8. Никога не ползвайте пламък за установяване но изтичане на газ!

9. Не пушете по време на монтажа!

10. Винаги ползвайте бутилката изправено.

11. При работа с газовия уред:


 • Първо се обръща /отваря палеца на редуцир-вентила.

 • Второ, запалва се клечка кибрит (ако уреда не е с автоматично искроподаване) и се поднася до огнището.

 • Трето, отвари се ключа на огнището и се натиска бутона за стабилизиране на пламъка около 40, 50 секунди (ако има такъв).

 • Стабилизирания пламък трябва да е син с малки жълти отблясъци.

 • Гасенето става от палеца на редуцир-вентила, а не от ключа на огнището - така, че пропан-бутана в системата до изгори напълно. Никога да не се поставя бутилката в хоризонтално положение, особено при отворен редуцир-вентил, тъй като през вентила на бутилката и съответно през редуцир-вентила ще протече течна фаза ВВГ.

ДЕМОНТАЖ


Изгасете уреда, както е описано по-горе - от палеца на редуцир-вентила и едва след това от ключа на огнището. Повдигнете долния поставете жълтата защитна капачка.
НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ

 • Гуменото уплътнение на вентила да е в добро състояние.

 • Много важно е да се постави правилна редуцир-вентила за да се осигури херметичност на връзката.

 • В зимни условия е възможна липса на налягане (необходимо темпериране), заледяване на вентила (да се облее с топла вода).

 • Пристягащи скоби - дали са много натегнати, до степен прерязването на маркуча?

 • Маркуч - пътят на гъвкавия маркуч възпрепятстван ли е, т.е. дали същия се прегъва?.

 • Уред - дюзите замърсени, запушени ли са? Термозащитата в ред ли е?

 • Обърнете се към лицензиран сервиз за ремонт на газови уреди, при непълно изгаряне (Виж ефекта от непълно изгаряне - въглероден окис)

 • Забранено е нагряването на бутилката с открити пламъци или нагревателни уреди.

 • Пазете завеси и пердета далеч от пламъка на газовия уред.

 • Никога не оставяйте без надзор работещ газов уред.

 • Не оставяйте деца до манипулират бутилката или газовите уреди.

Симптоми за разпознаване на отравянето със СО

Умора, главоболие, болки в гърдите, световъртеж, стомашни болки, лютене на очите, щипане по бузите.

Как се образува?

Въглероден окис се образува при непълно изгаряне на газообразни, течни и твърди горива. Основна причина за появата му при ползването на газови уреди е лоша инсталация, настройка или недобро поддържане на същите. Образуването на СО може да се дължи също и на недостатъчна вентилация, ако отдушниците са блокирани или уреда /инсталацията не работи правилно.

Какви са индикаторите за наличие на СО?


 • Жълти или кафяви петна около и но уреда

 • Усилване на пламъка от време на време

 • Увеличена кондензация от вътрешната страна на прозорците

Трябва да помните, че СО не може да бъде разпознат със сетивата на човека. За да сте сигурни и в безопасност, газовите уреди и инсталации трябва да са инсталирани, поддържани и проверявани от оторизирано лице.

Няколко индикации при употреба на газови отоплителни печки

Така изглежда една изправна газова отоплителна печка! Ако пламъка /горенето не е равномерно; ако плочите са повредени напукани, прогорени, уплътненията между тях са с нарушена цялост; ако виждате на тях синя мъгла; ако страдате от главоболие докато ползвате уреда.

Как да реагираме

Изключете уреда, инсталацията. Отворете вратите и прозорците и проветрете помещението. Посетете веднага личния си лекар, повикайте оторизирано лице да прегледа газовия уред, инсталация.

Газовите печки трябва да се преглеждат преди всеки отоплителен сезон. При съмнения за непълно изгаряне, повикайте оторизиран техник.


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 4PAB Dosie
4PAB Dosie -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
4PAB Dosie -> Обследване на обекти с висок риск за възникване на пожари и експлозии
4PAB Dosie -> Инструкция №2 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "национална служба "гражданска защита"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница