Правило термини и определения използвани в софтболастраница1/8
Дата21.07.2017
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Правило 1. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В СОФТБОЛАРаздел 1. АПЕЛ.

Апел при жива или при мъртва топка е ситуация, при която съдията не може да вземе решение докато това не бъде поискано от мениджъра, коуча или някой от играчите на отбора в защита.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Мениджърът, коучът или играч на отбора в нападение могат да направят апел при нарушение на правилата за смяна от отбора в защита.

Ако апелът се отправя от филдер, то той трябва да го отправи намирайки се в инфилда. Апел не може да бъде направен, ако е налице някоя от изброените по -долу ситуации:

а) питчерът е направил хвърляне (правилно или не);

б) питчерът и всички играчи на отбора в защита са напуснали феър територията;

в) съдиите са напуснали игрището след последното отиграване от мача.

Апелите биват няколко вида:


 1. Апел за пропусната база

 2. Апел за напускане на база преди флай топка да е била докосната.

 3. Апел за батиране извън реда

 4. Апел за опит за напредване към 2-ра база след завой след 1-ва.

 5. Апел за нередовни смени

 6. Апел за нередовно повторно влизане в игра.Раздел 2. АУТФИЛД


Това е тази част от полето, която е извън диаманта, оформен от линиите между базите или това е територията, която нормално не се покрива от инфилдерите, и е разположена между фал линиите зад 1-ва и 3-та база и границите на игрището.
Раздел 3. БАЗА ЗА БОЛИ.

Базата за боли позволява на батера да спечели 1-ва база без да може да бъде изгорен и се дава на батера от съдията тогава, когато четири хвърляния на питчера са били отсъдени като боли.


Раздел 4. БАТЕР-РЪНЕР.

Това е играч от отбора в нападение, който е завършил реда си на батиране, но все още не е изваден в аут или не е докоснал 1-ва база.Раздел 5. БЛОКИРАНА ТОПКА

Това е ударена или хвърлена топка, която е докосната, спряна или хваната от някой, който не участва в играта, или която е докоснала някакъв обект, който не е част от игралната зона.


Раздел 6. БЪНТ

Бънт е топка, ударена без замах, но умишлено посрещната от бухалката с леко чукване в рамките на инфилда.Раздел 7. БЪРЗО ХВЪРЛЕНА ОТ ПИТЧЕРА ТОПКА


Това е топка, хвърлена бързо, така че питчерът да хване батера неподготвен. Ива се предвид ситуация, когато батерът още не е застанал в желаната от него позиция в кутията за батиране или когато е все още разбалансиран от предишно хвърляне.

Раздел 8. ВОДЕЩИ ИГРАЧИ


Това са играчите, вписани в стартовия списък, който е даден на съдията при започване на играта.

Раздел 9. ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАЩ ИГРАЧ


Това е играч, който влиза да играе за определен период от време, заменяйки друг, принуден да напусне играта поради контузия, която е причинила кървене. Временно заместващ играч може да е и играч, който преди това е бил в играта, но при условие, че не е бил отстранен или изгонен от съдията за нарушение на правилата. Временно заместващият играч не се класифицира като смяна.
Раздел 10. ДАБЪЛ ПЛЕЙ

Положение в играта, при което двама нападатели са редовно изгорени в резултат на последователни действия на отбора в защита.Раздел 11. ДОКОСВАНЕ


Това е действие на филдер, докосващ:

а) база с коя да е част от тялото си, държейки топката сигурно в ръка/це или ръкавица;

б) рънер с топката;

в) рънер с ръкавица, в която е топката, като държи сигурно топката по време на докосването и веднага след това.


Раздел 12. ЗАКЪСНЯЛА МЪРТВА ТОПКА

Това е ситуация, до приключването на която топката остава в игра. Когато ситуацията завърши, съдията трябва да обяви мъртва топка и да приложи подходящото правило. (позовете се на Правило 8, Раздел 3.)


Раздел 13. ИЗБОР

Това е ситуация, при която на мениджъра/коуча на отбора в нападение се дава възможност за избор между последиците от нарушаване на правилата или приемане на резултата от играта. Изборът включва възможности като:

а) намеса на кетчъра;

б) използване на нередовна ръкавица;

в) нередовна смяна;

г) неправилно хвърляне;

д) нередовен питчер, завърнал се в игра и хвърлящ.
Раздел 14. ИЗГОНВАНЕ ОТ ИГРАТА

Това е акт на даден съдия, заповядващ на играч, представител или друг член на отбора, да напусне играта и игрището за повторно нарушение на правилата и за предумишлени и неспортсменски действия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изгоненият не напусне играта, това ще доведе до сигурен форфит.
Раздел 15. ИЗЛИЗАНЕ НА БАТА

Излизането на бата започва от момента, в който батерът влиза в кутията и продължава докато той не бъде изгорен или не стане батер-рънер.


Раздел 16. ИЗМЕСТЕНА БАЗА

Това е база, преместена от правилната й позиция.


Раздел 17. ИНИНГ

Това е част от играта, при която двата отбора се изреждат по веднъж в нападение и защита, и в която има по три изгаряния за всеки отбор. Новият ининг започва веднага след последното изгаряне на предишния ининг.


Раздел 18. ИНФИЛД

Това е тази част от игралната (феър) територия, включваща зоните, които обикновено се покриват от инфилдерите.Раздел 19. ИНФИЛД ФЛАЙ

Това е феър флай топка ( не се отнася за линия или опит за бънт), която може да бъде уловена от инфилдер с нормално усилие при заети 1-ва и 2-ра или 1-ва, 2-ра и 3-та бази и по-малко от две изгаряния по силата на това правило. Питчерът, кетчърът или всеки аутфилдер, намиращ се в инфилда и улавящ топката, се приемат за инфилдери.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако топката очевидно бъде инфилд флай, съдията трябва незабавно да обяви “ ИНФИЛДФЛАЙ- АКО Е ФЕЪР, БАТЕРЪТ Е ИЗГОРЕН”, за да се предпазят рънерите. Топката е жива и рънерите могат да напредват, рискувайки тя да бъде уловена, или да се върнат на базата, за да я докоснат и след това да продължат да напредват по базите (след като топката е била докосната), както при обикновен флай. Ако такъв удар е обявен за фал, важат правилата за фал топка.

Ако при обявен инфилд флай топката бъде оставена да падне на земята без да е докосната, и след това отскочи във фал преди да е преминала 1-ва или 3-та база, то тя се обявява за фал. Ако топката падне извън фал линиите и след това влезе във феър територията преди 1-ва или 3-та база, то тя е инфилд флай.


Раздел 20. КАСКА

А. Каската трябва да има предпазители за ушите от двете страни и трябва да е от вид, който има същите или по- добри предпазни свойства от тези на изцяло пластмасова шапка с подплънки от вътрешната страна. Каскa, която покрива само ушите, не отговаря на изискванията на правилата.

Б. Каската, носена от кетчъра, може да бъде без предпазители за ушите.

В. Каска, която е пукната, счупена, нащърбена или променена по някакъв начин следва да се обяви за нередовна и да се отстрани от играта.


Раздел 21. КОНФЕРЕНЦИЯ.

Конференция се провежда когато:а) отборът в нападение иска прекъсване на играта, за да даде възможност на мениджъра или друг представител на отбора да се посъветва с който и да е член на отбора (конференция в нападение).

б) отборът в защита иска спиране на играта по някаква причина и негов представител (вън от полето) влиза в игрището и общува с някой от играчите (конференция в защита).
Раздел 22. КОРИДОР.

Това е правата линия между базата и позицията на рънера в момента, когато играч в защита се опитва ( или се кани да опита) да докосне рънер.Раздел 23. КОУЧ.

А. Коуч е лицето, което отговаря за действията на отбора на полето и го представлява в контактите му със съдията и противниковия отбор. В случай че коучът отсъства, за коуч може да бъде определен играч, който е играещ треньор или всеки друг играч.

Б. По смисъла на тези правила мениджърът на отбора се счита за главен коуч.

Раздел 24. КРАЖБА


Това е действието от страна на рънера, с което той се опитва да напредне по време на хвърлянето на питчера към батера.
Раздел 25. КРОУХОП.

Определя се като действието на питчера, при което той стъпва, провлачва крак или отскача от питчерската гума, заема отново позиция с опорния крак, отблъсва се от новата си позиция и извършва хвърлянето. (ТОВА ДЕЙСТВИЕ Е НЕПРАВИЛНО.)Раздел 26. КРЪГ НА ПИТЧЕРА


Това е зоната, ограничена от квадрат (кръг) в рамките на 2,44 м., чийто център е гумата. Линиите се смятат за част от кръга.
Раздел 27. КУТИЯ НА БАТЕРА

Батерът не може да престъпва извън тази зона, докато е в позиция, с намерение да помогне на отбора си да отбележи точка. Линиите се смятат за част от кутията.


Раздел 28. КУТИЯ НА КЕТЧЪРА

Това е територията, в която кетчърът трябва да остане докато питчерът се освободи от топката. Линиите се смятат за част от кутията.Раздел 29. ЛИНИЯ


Това е направлението на топка в полет, която е ударена остро и право в игрището.
Раздел 30. ЛОШО ХВЪРЛЯНЕ

Това е ситуация, при която хвърлената от един към друг филдер топка излезе извън границите на полето или е блокирана.


Раздел 31. МЪРТВА ТОПКА

Мъртва топка е топката, която:

а) докосва някакъв обект, който не е част от официалната екипировка, официалното игрално поле или играч/лице, който не участва в играта;

б) се е заклещила в екипировката на съдията или в екипа на играч в нападение;

в) съдията е отсъдил като мъртва.

Счита се, че топката е извън играта дотогава, докато питчера не я е задържал в питчерския кръг и съдията на хоума не е обявил ПЛЕЙБОЛ.Раздел 32. НАМЕСА В ЗАЩИТА


Намесата в защита е действие от страна на:

а) играч в защита или член на отбора, който възпрепятства или пречи на батера да удари или да замахне по хвърлената от питчера топка;б) когато филдер, който докато:

1. не владее топката;

2. не отиграва ударена топка,

спира напредването на рънер или батер-рънер, който се движи по правилата между базите.
Раздел 33. НАМЕСА В НАПАДЕНИЕ /ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ/

Това е действието на играч или член на отбора в нападение, с което същият спира, пречи или опитва да обърка играч в защита, стараещ се да отиграе ситуация.


Раздел 34. НЕГОДЕН ИГРАЧ

Това е играч, който не може повече да участва редовно в играта, защото е бил отстранен от съдията. Негодният играч не може да участва в играта като играч. Използването му ще доведе до форфит.


Раздел 35. НЕПРАВИЛНО УДАРЕНА ТОПКА

Неправилно ударена топка има в случаите, когато:

а) батерът удря феър или фал топка и докато той удря топката, кракът му е изцяло извън кутията на батера, върху земята;

б) част от крака на батера докосва хоума, докато той удря топката;

в) батерът удря топката с нередовна или променена бухалка;

г) батерът стъпва с целия си крак извън кутията и се връща, за да удари топката докато е вътре в кутията.
Раздел 36. НЕПРАВИЛНО ХВАНАТА ТОПКА

Неправилно хваната топка има в случаите, когато филдер хваща ударена, хвърлена или питчирана топка с шапка, маска или друга част от екипа си, при което същите не са на присъщото им място.


Раздел 37. НЕРЕДОВНА БАТА

Това е такава бата, която не отговаря на условията на Пр.2, Р.4.


Раздел 38. НЕРЕДОВЕН ИГРАЧ

Нередовен играч се явява:

а) всеки започващ играч, който може да се върне в играта, след като е бил сменен, но го е направил без да се обади на съдията;

б.) всеки сменящ играч, който е влязъл в игра без да се обади на съдията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато на главния съдия е обърнато внимание от страна на отбора в нападение след първото правилно или неправилно хвърляне на питчера и преди отборът в нарушение да е уведомил съдията, използването на нередовен играч води до отстраняването му от игра и обявяването му за негоден.
Раздел 39. НЕРЕДОВЕН ПИТЧЕР

Нередовният питчер е играч, който е редовно в играта, но не може да хвърля поради това, че е бил отстранен от питчерската позиция от съдията или мениджъра заради превишаване на лимита от две конференции в един ининг.


Раздел 40. НЕРЕДОВНО ПОВТОРНО ВЛИЗАНЕ

Нередовно повторно влизане в игра има в случите, когато:

а) водещ играч се връща в игра след като е бил сменен два пъти;

б) водещ играч се връща в игра, след като е бил сменен, но не на първоначалната си позиция по реда на батиране;

в) сменящ играч, който е бил редовно в игра, се връща отново, след като е бил сменен от водещ или от друг играч;

г) играещият само в защита (DEFO) е поставен в реда на батиране на позиция, различна от тази на водещия заместващ играч;

д) водещият заместващ играч е поставен в реда на батиране на позиция, различна от първоначалната му.
Раздел 41. НЕРЕДОВЕН ЗАМЕСТНИК

Нередовен заместник е играчът, който е влязъл в игра без да се обади на съдията. Това може да бъде:

а) играч, който не участвал преди това в играта;

б) играч, обявен за нередовен;

в) играч, обявен за негоден;

г) играч, явяващ се нередовна повторна смяна.д) нередовен заместващ играч.

Раздел 42. ОПОРЕН КРАК


Това е този крак, с който питчерът се отблъсква от гумата.
Раздел 43. ОТБОР В ЗАЩИТА

Това е отборът, който е заел позиция в игрището.


Раздел 44. ОТБОР В НАПАДЕНИЕ

Това е отборът, който батира.


Раздел 45. ОТБОР ДОМАКИН

Домакин е отборът, на чието игрище се играе мача. Ако мачът се играе на неутрален терен, отборът домакин се избира по взаимно съгласие или чрез жребий.Раздел 46. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ИГРА


Това е действие на съдията, който обявява даден играч за негоден за по-нататъшно участие в играта след нарушение на правилата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки, който е бил отстранен, може да продължи да седи на пейката, но не и да участва в играта, освен като коуч.Раздел 47. ПАСБОЛ


Това е хвърляне на питчера, което е трябвало да бъде хванато и овладяно от кетчъра с нормално усилие.

Раздел 48. ПЛЕЙБОЛ


ПЛЕЙБОЛ е термин, използван от съдията на хоума за да обяви, че играта трябва да започне или продължи, когато питчерът държи топката в питчерския кръг.

Раздел 49. ПОВТОРНО ВЛИЗАНЕ В ИГРА


Всеки от водещите играчи може да се върне в игра след като е бил редовно или нередовно сменен.

Раздел 50. ПОДМИНАВАНЕ


Това е действие на играч в нападение, който подминава базата, която се опитва да достигне. Обикновено това става, когато инерцията го принуди да загуби контакт с базата, при което той може да бъде изгорен. Батер-рънерът може да премине 1-ва база без възможност да бъде изгорен, ако веднага се върне на базата.

Раздел 51. ПРАВИЛНО ХВАНАТА ТОПКА


Правилно хваната топка има тогава, когато филдер хване ударена, хвърлена или питчирана топка, но не със шапка, каска, маска, протектор, джоб или друга част от екипа. Топката трябва да бъде хваната и здраво държана в ръката или ръкавицата.

Раздел 52. ПРАВИЛНО ДОКОСВАНЕ


Правилно докосване има в случаите, когато рънер или батер-рънер, който не е на база, е докоснат с топката, докато тя е сигурно държана в ръката на филдера. Топката не се смята за сигурно държана, ако е жонглирана или изпусната от филдера след като той е докоснал рънера, освен ако рънерът умишлено не избие топката от ръката на филдера. Достатъчно е рънерът да бъде докоснат с ръката или ръкавицата, която държи топката.

Раздел 53. ПРЕХВЪРЛЯНЕ


Това е ситуация, в която топката е хвърлена от един филдер на друг и не може да бъде хваната и овладяна, не е блокирана и остава в игра.
Раздел 54. ПРОМЕНЕНА БАТА

Батата е променена, когато е изменена физическата структура на една редовна бата. Например: смяна на дръжката на метална бата с дървена или от някакъв друг материал, вмъкване на друг материал в батата, слагане на повече гриф или лента (повече от два пласта) върху дръжката, боядисване на върха или края за цели, различни от разпознавателните. Смяната на грифа на дръжката с друг редовен не се смята за промяна на батата. Бата ,към която е прикрепена блестяща или конусовидна ръкохватака, се смята за променена бата.Раздел 55. РЕД НА БАТИРАНЕ

Ред на батиране е официалното подреждане на играчите в нападение по реда, в който членовете на отбора ще излизат на бата. Стартовият списък, който се представя на

съдията в началото на мача, трябва да съдържа и позицията на всеки играч.

Раздел 56. РЪНЕР


Това е играч от отбора в нападение, който е завършил батирането си, достигнал е 1-ва база и все още не е изгорен.
Раздел 57. СИМУЛИРАНО ДОКОСВАНЕ

Това е форма на намеса спрямо рънер, докато той напредва или се връща към база, от страна на филдер, който нито притежава топката, нито се готви да я получи, и който спира напредването на рънера. Не е нужно рънерът да спира или да прави слайдинг. Дори и най- малко забавяне при симулирано докосване ще доведе до намеса.


Раздел 58. СКАЧАНЕ

Скачането е действие на питчера, при което той е във въздуха след първоначалното му движение и отблъскване от питчерската гума. Инерцията, придобита от движението на питчера напред, води до това, че цялото му тяло, включително опорният и стъпващият (неопорен) крак, е във въздуха докато той изпълнява движението в посока към хоума. Скачането е непозволено действие.
Раздел 59. СКУИЗПЛЕЙ

Това е ситуация, при която отборът в нападение с рънер на 3-та база се опитва да вкара рънера от 3-та за точка,посредством батера, който прави контакт с топката.

Раздел 60. СЛАП ХИТ


Слап хит е батирана топка, която е била ударена с контролирано късо, отсечено движение вместо с пълен суинг. Най-разпространени вида слап хит са:

а) този, при който батерът заема позиция за бънт, но после или насочва топката с бърз, къс суинг или удря топката над инфилда;

б) този, при който батерът прави тичащи стъпки (в рамките на кутията) към питчера преди да направи контакт с топката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Слап хитът не се счита за бънт.

Раздел 61. СЛЕДВАЩ /ЗАГРЯВАЩ/ БАТЕР


Това е играчът в нападение, чието име следва това на батера в реда на батиране.

Раздел 62. СТАРТОВ СПИСЪК


Стартов списък е официалният списък на членовете на отбора, включени в играта. Той трябва да съдържа:

1. Фамилия, име, позиция и номер на фанелката на водещите играчи в реда на батиране, или

2. Фамилия, име и номер на фанелката на наличните заместници, и

3. Фамилия и име на мениджъра.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има сгрешен номер, той може да бъде поправен и играта да бъде продължена без наказание.

Раздел 63. СТРАЙК ЗОНА


Страйк зона е пространството над коя да е част от хоума, между подмишниците на батера и горната част на колената му, когато той е заел нормалната си позиция за батиране.

Раздел 64. СТЪПИ И ТИЧАЙ


Това е действие на рънер, връщащ се към база или оставащ на нея преди редовно да напредне при ударена флай топка, която е докосната от филдер.


Раздел 65. ТАЙМ


Тайм е термин, използван от съдията, за да нареди спиране на играта, по време на което топката е мъртва.
Раздел 66. ТОПКА В ПОЛЕТ

За топка в полет се счита всяка ударена, хвърлена или питчирана топка, която все още не е докоснала земята или някакъв друг обект, различен от филдер.Раздел 67. ТРАПТБОЛ


Траптбол е:

а) правилно ударена флай топка, включително и линия, която докосва земята или оградата точно преди да бъде хваната;

б) правилно ударена флай топка, която е хваната в контакт с оградата с ръкавица или с гола ръка;

в) хвърлена топка към коя да е база за форс аут, която е хваната на земята с ръкавица, върху топката, вместо под топката.Раздел 68. ТРИПЪЛ ПЛЕЙ


Това са последователни действия на отбора в защита, в резултат на които трима играчи от отбора в нападение са извадени в аут.

Раздел 69. УАЙЛД ПИТЧ


Това е хвърляне на питчера, което е толкова високо, ниско или далече от хоума, че кетчърът не може да я спре и контролира с нормално усилие

.

Раздел 70. УДАРЕНА ТОПКА.

Това е всяка топка, която удря бухалката или е ударена от нея и се приземява на феър или фал територия. Не е нужно да е имало намерение за удряне на топката.
Раздел 71. ФАЛБОЛ

Това е правилно ударена топка, която:

а) спира на фал територия между хоум –1-ва или хоум- 3-та база;

б) преминава покрай 1-ва или 3-та база на или над фал територия;

в) първо пада на фал територия зад 1-ва или 3-та база;

г) докосва, докато е на или над фал територия, тялото или екипа на съдия или играч, или друг предмет, чужд на естествената среда;

д) докосва батера, докато е в кутията;

е) отскача незабавно от земята или хоума и удря батата втори път, докато батерът е в кутията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Фал флай следва да се отсъжда в зависимост от положението на топката спрямо фаллинията, включително и фал пилона, а не според това дали филдерът е на феър или фал територия, когато докосва топката.

2. Положението на топката по време на намеса в нападение определя дали тя е феър или фал, дори ако тя се изтърколи недокосната на феър или фал територия.
Раздел 72. ФАЛТИП

Фалтип е правилно ударена топка, която:

а) отива директно от батата в ръцете на кетчъра;

б) отива не по-високо от главата на батера;

в) е правилно хваната от кетчъра;

ЗАБЕЛЕЖКА: Фалтип не се зачита, без да е хванат, и всеки фалтип е страйк. Топката е в игра. Няма хващане, ако има рикошет, освен ако топката първо не е докоснала ръкавицата или ръката на кетчъра.


Раздел 73. ФЕЪР ТЕРИТОРИЯ

Това е част от игрището, заключена между фаллиниите на 1-ва и 3-та база, от хоума до крайната точка (оградата) на полето и перпендикулярно нагоре.


Раздел 74. ФЕЪР ТОПКА

Това е правилно ударена топка, която:

а) спира на феър територия между хоум-1-ва или хоум-3-та база;

б) преминава покрай 1-ва или 3-та база на или над феър територия;

в) докосва 1-ва, 2-ра или 3-та база;

г) докато е на и над феър територия, докосва тялото или екипа на съдия или играч;

д) първо пада на феър територия зад 1-ва или 3-та база;

е) докато е над феър територия, преминава над оградата на аутфилда;

ж) удря фалпилон по време на полет.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Феър флай ще се отсъди в зависимост от относителното положение на топката и фаллинията, включително фалпилона, а не според това дали филдерът е на феър или фал територия, когато докосва топката. Няма значение дали топката пада първо на феър или фал територия, стига тя да не докосне някой чужд на естествената среда обект на фалтериторията и да отговаря на всички други изисквания за феър топка.

2. Позицията на топката по време на намеса в нападение определя това дали тя е феър или фал, дори ако се е изтърколила недокосната на фал или феър територия


Раздел 75. ФИЛДЕР

Филдер е всеки играч в защита от отбора, който е на полето.
Раздел 76. ФЛАЙ ТОПКА

Това е всяка топка, ударена във въздуха.


Раздел 77. ФОРСАУТ

Това е аут, който може да бъде направен само ако рънер загуби правото над база, която притежава, защото батерът е станал рънер, и преди батер-рънерът или друг по-заден рънер да е бил изваден в аут.


Раздел 78. ХВАЩАНЕ

Хващане се нарича правилно хванатата топка, например когато филдерът хване ударена или хвърлена топка с ръка(ръце) или ръкавица. Ако топката е просто хваната в ръцете на филдера или предпазена от изпускане на земята с помощта на коя да е част от тялото, екипировката или облеклото на играча, то хващането не е завършено, докато топката не е в контрола на ръката или ръкавицата на филдера. Не е хващане, ако някой филдер веднага след контакта си с топката се сблъска с друг играч или стена или падне на земята и изпусне топката в резултат на това. За да изпълни правилно хващане, филдерът следва да задържи топката достатъчно дълго, за да докаже, че напълно я контролира и че освобождаването му от топката е доброволно и преднамерено. Ако играч изпусне топката, докато я хвърля, хващането се смята за правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Топка, която докато е в полет се удря в нещо друго, различно от играч в защита, се отсъжда по същия начин, както ако е докоснала земята.

Раздел 79. ХВЪРЛЯНЕ


Това е действие, което извършва филдерът, хвърляйки топката на друг филдер.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако топката излезе от игра или бъде блокирана, то на всички рънери се присъждат две бази от последната база, докосната по време на хвърлянето.Раздел 80. ХВЪРЛЯНЕ НА ПИТЧЕРА /ПИТЧИРАНЕ/


Това е действието изпълнявано от питчера хвърлящ топката към батера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако хвърлянето бъде блокирано или излезе извън игра, на рънерите се присъжда една база.Раздел 81. ЧЛЕН НА ОТБОРА


Това е всеки, който има право да седи на пейката на отбора.


Правило 2. ИГРАЛНО ПОЛЕ И ЕКИПИРОВКАРаздел 1. Игралното поле:

а) е територия, в която топката може да бъде правилно отиграна.ЗАБЕЛЕЖКА: Топката се смята “извън игралното поле”, когато докосне земята, човек на земята или обект извън игралната територия.

б) следва да представлява чисто и без препятствия пространство с радиус не по-малък от:

1. 67.06 м (220 фута)., за жени;

2. 76.20 м.(250 фута), за мъже.

измерено от хоума между фаллиниите.

в) следва да има свободно пространство трябва да има свободно пространство, широко не по-малко от 7.62 м.(25 фута) и не по-повече от 9.14 м.(30 фута) извън фаллиниите и между хоума и бекстопа;

г) би следвало да има предупредителна писта. Ако има такава, тя трябва да е:

1. част от игрището в съседство с всички огради на аутфилда и страничните линии.

2. минимум 3.65 м.(12 фута) до максимум 4.57 м.(15 фута) от оградата на аутфилда или страничните линии.

3. направена от материал, който да е изравнен със, но различен от този на игралната повърхност. Материалът трябва да се различава от повърхността на аутфилда и да предупреждава играчите, че наближават оградата.ЗАБЕЛЕЖКА: Няма изрично изискване за изграждане на предупредителна писта (от трева или др.) в постоянната територия на аутфилда, когато се използват временни огради.
Раздел 2. Основни или специални правила

Основните или специални правила, определящи границите на игралното поле могат да бъдат договорени от съюза (лигата) или между отборите, когато бекстопът, оградите, пейките, зрителите, трибуните, МПС или други препятствия са в рамките на посочената територия.

А. Всякакви препятствия в игралната територия, намиращи се на по-малко от 67.06 м.(220 фута) от хоума трябва да бъдат ясно отбелязани за информация на съдията.

Б. Ако се използва бейзболно игрище, възвишението трябва да се премести и бекстопа да се постави на необходимото разстояние от хоума.


Раздел 3. Официално разстоянието между базите е 18.29 м.

Официалният размер на разстоянието от питчерската гума до хоума следва да е:

 1. за жени: 13.11 м.(43 фута)

 2. за девойки до 18г.: 12.19 м.(40 фута)

 3. за мъже: 14.02 м.(46 фута)

 4. за момчета до 18г.: 14.02 м.(46 фута)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако по време на играта се установи, че разстоянието между базите или между питчерската гума и хоума е погрешно, грешката може да бъде поправена в началото на следващия ининг.

Раздел 4. При планиране на базите се позовавайте на горепосочените размери на софтболното игрище, както и на размерите на основните елементи, дадани по- долу.

Проверявайте разстоянията с рулетка, ако това е възможно.

А. ЕДНОМЕТРОВ КОРИДОР (коридор на рънера). Чертае се паралелно на линията на базите на 0.91 м.(3 фута) от нея и започвайки от половината на разстоянието между хоума и 1-ва база.

Б. кръг на загряващ батер. Това е кръг с диаметър 1.52 м. (5 фута), разположен близо до края на пейката на играчите или до дъгата от страната на хоума.

В. кутия на батера. Чертаят се две кутии по една от двете страни на хоума, с размери 0.91 м.(3 фута) на 2.13 м.(7 фута). Вътрешните линии на кутията трябва да са на разстояние 15.2 см. (6 инча) от хоума. Предната линия на кутията трябва да е разположена на 1.22 см.(4 фута) пред линията, минаваща през центъра на хоума. Линиите се считат за част от кутията.

Г. кутия на кетчъра. Дълга е 3.05 м.(10 фута), измерено от задните външни ъгли на кутията на батера и е широка 2.57 м.(8 фута и 5 инча).

Д. всяка от кутиите на коуча е разположена на разстояние 3.65 м.(12 фута) от линията на 1-ва и 3-та база и е с дължина 4.57 м.(15 фута) от базите към хоума.

Е. хоумът трябва да е направен от гума. Той представлява петоъгълна фигура, широка 43.2 см.(17 инча) от страната на питчера. Страните, успоредни на вътрешната линия на кутията на батера, трябва да са дълги 21.6 см.(8 и ½ инча), а страните към върха от страната на кетчъра - 30.5 см.(12 инча).

Ж. гума на питчера . Трябва да е дълга 61 см.(24 инча) и широка 15.2 см.(6 инча). Върхът й трябва да е наравно със земята. Предната линия на гумата трябва да е на разстояние 13.11 м.(43 фута) от външния ъгъл на хоума. Около питчерската гума трябва да има кръг с диаметър 4,88 м. (16 фута).

ЗАБЕЛЕЖКА: Линиите, които определят дадена територия, се смятат за част от нея.


З. базите представляват квадрат със страна 38.1 см.(15 инча) и са от платно или от друг подходящ материал. Те не трябва да са по-високи от 12.7 см.(5 инча), и следва да са здраво закрепени.

1. Двойната база е одобрена за ползване като 1-ва база. Тя е с размери 38.1 см. на 76.2 см.(15 на 30 инча), направена е от платно или друг подходящ материал и е не по-висока о 12.7 см.(5 инча) Половината от базата е закрепена на игрална (феър) територия, а другата половина (от друг плътен контрастен цвят) е закрепена на фал територия.

ЗАБЕЛЕЖКА: правилата по- долу се отнасят само за двойна база:

а) ударена топка, докосваща феър- частта от базата, се обявява феър, а ударена топка, минаваща през фал -частта от базата – фал;

б) ако има игра на 1-ва база при батирана топка или батерът тича при трети изпуснат страйк, и батер-рънерът стъпва само на феър частта от базата, и ако защитата апелира преди батер-рънерът да се е върнал на 1-ва база, то батер-рънерът е аут;

ЗАБЕЛЕЖКА: Това се третира по същия начин както и пропусната база.


в) играчът в защита трябва да използва само феър- частта на базата през цялото време;

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: При отиграване на топка от фал територията зад 1-ва база батер-рънерът и играчът в защита могат да използват и двете части на базата.

г) след като е подминал базата батер-рънерът трябва да се върне на феър частта;

д) при топки, ударени в аутфилда, когато няма игра на двойната база, батер-рънерът може да докосне която и да е част от базата;

е) при ситуация “стъпи и тичай” трябва да се използва феър- частта.

ж) при опит за изгаряне на база рънерът трябва да се върне на феър- частта на базата.

з) след като веднъж рънерът се върнал на феър- частта, застане ли той само върху фал- частта ще се смята, че не е в контакт с базата и трябва да бъде обявен в аут, ако:

1) той е докоснат с топката

2) той отвори от фал- частта на базата при хвърлянето на питчера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Двойната база се използва задължително на световните шампионати.
Раздел 5. ОФИЦИАЛНАТА БАТА:

а) може да бъде от метал, дърво, графит, пластмаса, магнезий, карбон, фибростъкло, керамика и всеки друг материал официално одобрен от СФС.

б) трябва да бъде обла и гладка;

в) не трябва да бъде по-дълга от 86.4 см (34 инча) и да е по-тежка от 1077 гр. (38 унции);

г) не трябва да е с диаметър по- голям от 5,7 см.(2 и ¼ инча) в най-дебелата си част;

д) ако е метална, може да бъде многостенна;

е) ако е метална, не може да бъде с дървена дръжка;

ж) не трябва да има пукнатини;

з) трябва да има обезопасена зона за хващане от корк, лента (не гладка или пластмасова) или изкуствена материя. Зоната не трябва да е по-къса от 25,4 см. (10 инча.) и по-дълга от 38,1 см. (15 инча) от тънкия край на бухалката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако батата е опасана с лента, тя не трябва да е повече от два пласта.


и) трябва да има предпазна тапа със закръгление с минимален радиус 0.6 см.(1/4 инча) от края на дръжката.
Раздел 6. БАТИТЕ ЗА ЗАГРЯВАНЕ:

Трябва да представляват цялостна конструкция и да имат обезопасена зона за хващане. Трябва да бъдат маркирани с надпис “загряваща” в края на барела.


Раздел 7. ОФИЦИАЛНАТА ТОПКА:

а) трябва да бъде от кожа с гладки шевове;

б) да има следните одобрени от СФС характеристики:

- диаметър - 30,5 см (12 инча);

- цвят- бял с бели шевове или жълт с червени шевове;

- мин. диаметър 30,2 см.(11 и 7/8 инча);

- макс. диаметър 30.8 см.(12 и 1/8 инча;

- мин. тегло 178 гр.(6 и ¼ унции);

- макс. тегло 198.4 гр.(7 унции);

- маркирана с лого на СФС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкретните характеристики на официалните топки за софтбол се определят от съответната лига.
Раздел 8. РЪКАВИЦИ

А. Всички играчи могат да играят с ръкавици с пръсти, но само кетчърът и 1-вият бейзмен могат да играят с ръкавица без пръсти.

Б. Ръкавицата на питчера трябва да е едноцветна и да не е сива или бяла;

В. Ръкавици с повече от един цвят са позволени за другите играчи.

Г. Ръкавици с бели или сиви кръгове от външната страна, напомнящи на топка, са забранени за всички играчи.
Раздел 9. ОБУВКИ

А. Подметките на обувките могат да бъдат гладки или да имат меки или твърди гумени бутони.

Б. Метални пластини са позволени, ако са п къси от 1,9 см.(3/4 инча) от подметката до върха. Обувки със закръглени метални бутони са забранени.

В. Не са позволени твърди пластмасови или полиуретанови бутони, подобни на метал.

Г. Обувки с махащи се бутони, които се закрепват върху подметката на обувката, не са позволени; разрешени са обаче обувки с махащи се бутони, които се закрепват вътре в подметката на обувката.

В състезанията на групите в младша възраст не се позволяват метални бутони и пластини.


Раздел 10. ПРЕДПАЗНА ЕКИПИРОВКА

А. МАСКИ. Всички кетчъри трябва да носят маски, предпазител за гърлото и каска.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кетчърите (или други членове на отбора) трябва да носят маски, предпазител за гърлото и каска, докато загряват питчера на игрището или в територията за загрявка. Ако хващащият не сложи маска, той трябва да бъде сменен от друг, който носи маска.

Б. ПРЕДПАЗНИ МАСКИ. Всеки играч в защита или нападение може да носи одобрена лека маска за лице, стига тя да не е счупена или пукната.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кетчърите не могат да носят такива маски вместо одобрената кетчърска маска с протектор за гърло.
В. НАГРЪДНИК. Всички кетчъри трябва да носят нагръдник.

Г. КОРИ. Всички кетчъри трябва да носят предпазни кори, които да предпазват крака до капачката на коляното.

Д. КАСКИ. Каските са задължителни за батерите, загряващите батери, батер-рънерите, рънерите, кетчърите, играчите от младша възраст, които са коучове на 1-ва и 3-та база, както и за децата, които събират батите. Всеки играч в защита може да носи шапка или одобрена каска от същия цвят, като шапките на отбора си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Каски, които са счупени, пукнати, нащърбени или изменени по някакъв начин, са забранени и трябва да бъдат отстранени от играта. 1. Играч, който не сложи каска след заповед на съдията, се обявява в аут.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Загряващ батер, млад играч в кутията на коуча или кетчър се изгонват след предупреждение.

 1. Съзнателното носене на каската по неправилен начин или махането й по време на игра(освен при хоумрън над оградата), видяно от съдията води до обявяване на нарушителя в аут.

РЕЗУЛТАТ: Топката остава жива. Изкарването на рънер в аут заради махане на каската не отменя форс- ситуация.


 1. Ако хвърлена или ударена топка удари каската, докато тя не е на главата на играча и този удар попречи на ситуация, или на играч в защита, отиграващ ситуация, играчът, който е носил каската се обявява в аут.

РЕЗУЛТАТ: Топката е мъртва. За блокирана топка, причинена от екипировка на защитата, виж Пр. 2, Р.7.
Раздел 11. ЕКИПИРОВКА НА ИГРИЩЕТО

Екипировка не трябва да се оставя на игрището, независимо дали на феър или фал територия.

РЕЗУЛТАТ- Р.11: Топката е мъртва. За екипировка на нападението, причинила блокираната топка (намесата), играчът за когото се играе се обявява в аут. Ако в момента не се отиграва ситуация, играчът не се обявява в аут и рънерите се връщат на последната база, на която са били по време на обявяването на мъртвата топка.
Раздел 12. ЕКИП

Всички играчи на отбора трябва да носят еднакви по цвят и кройка екипи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако играч е подканен от съдията да свали бижута, нередовни обувки или нередовни части от екипа и той откаже, то той се отстранява от игра.

А. ШАПКИ. Шапки, визьори и ленти са по избор за всички играчи, но могат да бъдат смесвани. Ако се носи повече от един вид, те трябва да са от един цвят.

Б. ДОЛНИ ТЕНИСКИ. Трябва да са едноцветни (може и бели). Не е задължително всички играчи да носят долна тениска, но ако тениска носят поне двама те трябва да са от един и същи цвят. Играч не може да носи скъсана, протрита или с рaзрези по ръкавите и на видимите места тениска.

В. КЛИНОВЕ И СЛАЙДИНГ ШОРТИ. Всички клинове трябва да са или къси, или дълги. Играчите могат да носят едноцветни слайдинг шорти. Не е задължително всички играчи да носят слайдинг шорти, но ако такива носят поне двама, то шортите трябва да са еднакви на цвят. Изключение правят временните наколенки за слайдинг. Играч не може да носи скъсани, протрити или с рaзрези по крачолите и на видимите места шорти.

Г. НОМЕРА. Номер изписан с арабско число в контрастен цвят и с височина най-малко 15,2 см.(6 инча) на височина, трябва да има на гърба на всички тениски. Мениджър, коуч или играч от един и същи отбор не могат да бъдат с еднакви номера ( номерата 1 и 01 са еднакви). Само цели числа от 01 до 99 могат да бъдат използвани. На играчи без номера не се разрешава да участват в мача.

Д. ИМЕНА. Имената на играчите могат да бъдат изписани на гърба на тениската.

Е. БИЖУТА. Открити бижута като ръчни часовници, гривни и обеци, верижки и други, преценени като опасни от съдията, не могат да бъдат носени по време на игра. Медицинските гривни или верижки не се смятат за бижута, но ако се носят трябва да са залепени към тялото с лепенка.

Ж. ШИНИ. Шини от гипс, метал или друг твърд материал не могат да бъдат носени по време на мача.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница