Приложение 2 Изпити, курсове и семинари за докторанти, обучаващи се в са "Д. А. Ценов" – гр. СвищовДата09.01.2018
Размер89.49 Kb.
#42243
Приложение 2

Изпити, курсове и семинари за докторанти, обучаващи се в СА "Д. А. Ценов" – гр. Свищов

 


Изпити, курсове, семинари

Форма на обучение


І. Задължителни изпити, семинари и курсове

редовна

Задочна и

самостоятелна

1. Изпити от научната специалност

2

2

2. Методика на научните изследвания – семинар

1

1

ІІ. Факултативни курсове и семинари
1. Технология на обучението - семинар

-

1

2. Приложна информатика - семинар

1

1

3.” Statistica for Windows” - семинар

1

1

4. Западен език - курс

1

1

 

Приложение 3
Списък

на обучаваните докторанти по научната специалност за последните 5 години

Шифър

Научна специалност

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

05.02. ...

......................

(.....................)

Всичко:Списък__на_приетите_докторанти_по_специалността_за_последните_5_години'>Списък

на приетите докторанти по специалността за последните 5 години

Шифър

Научна специалност

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

05.02. ...

......................

(.....................)

Всичко:Списък

на успешно защитили докторанти по научната специалност за последните 5 години

Шифър

Научна специалност

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

Ред.

Зад.

Сам.

05.02. ...

......................

(.....................)

Всичко:


Приложение 4


Списък

н хабилитираните преподаватели на основен трудов договор във факултет “............................................................................”


І.

Трите имена на хабилитираните преподаватели
1..............................................................................

2..............................................................................

3..............................................................................

4..............................................................................

................................................................................

................................................................................
Научна специалност

05.02. ... .....................................................................

05.02. ... .....................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................


Относителен дял

х

ІІ.

Относителен дял на хабилитираните преподаватели на основен трудов договор по научната специалност към общия брой хабилитирани преподаватели в обучаващото звено

х

...................................................ІІІ.

Относителен дял на докторантите по научната специалност към общия брой на хабилитираните преподаватели по тази специалностх

...................................................
Приложение 5
Списък
на изданията в Стопанска академия “Д. А. Ценов”


  1. ГОДИШНИК на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. ЦЕНОВ".

  2. БИБЛИОТЕКА "СТОПАНСКИ СВЯТ".

  3. "АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА "Д. ЦЕНОВ".

  4. СПИСАНИЕ "НАРОДНОСТОПАНСКИ АРХИВ".

  5. СПИСАНИЕ "БИЗНЕСУПРАВЛЕНИЕ".

  6. ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ “ДИАЛОГ”

  7. ГОДИШЕН АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ.

Каталог: app -> dns -> msword docs
app -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град към дата 04. 07. 2013
app -> Създаване на прозорци и аплети
app -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
app -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
app -> Списък на училищата-гнезда в софия-град
app -> Приложение №2 към Тема №7 Списък на договорите за правна помощ сключени от Република България
msword docs -> Закон за развитието на академичния състав в република българия обн. Дв бр. 38 от 21 Май 2010г., изм. Дв бр. 81 от 15 Октомври 2010г., изм. Дв бр. 101 от 28 Декември 2010 г. Глава първа общи положения ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница