Програма „околна среда 2007- 2013 ГДата23.05.2018
Размер40.06 Kb.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАНИРАНИ И ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007- 2013 Г.“

Пожарите и последствията от тях са едни от най-големите заплахи за биологичното разнообразие и защитените територии. В тази връзка МОСВ, в тясно взаимодействие с органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, полагат усилия за осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии, изключителна държавна собственост – резервати, подържани резервати и национални паркове. Със заповед от 18 март 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи мерките, които да бъдат предприети през пожароопасния сезон за 2015 г. – от 1 април до 31 октомври. Ръководствата на националните паркове и регионалните инспекции по околна среда и води трябва да прилагат стриктно оперативните планове за противопожарна дейност. С тях се регламентират дейностите, свързани с превенция, мерките за своевременното откриване и гасене на пожари, механизмите за взаимодействие с местните власти, органите на Изпълнителната агенция по горите и органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Именно дирекцията на МВР и нейните териториални звена са компетентните органи, които организират, контролират и осигуряват гасенето на пожари, в т.ч. и в защитени територии - изключителна държавна собственост. В тази връзка по Оперативна програма „Околна среда“, са доставени 207 специализирани противопожарни автомобила. Отделно по ОПОС 2007-2013 са финансирани още 8 проекта за противопожарна защита.
  1. Проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГД ПБЗН в МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари”. Доставени са общо 201 бр. пожарогасителни автомобила с висока проходимост. Както и 6 броя с оборудване и за мониторинг при гасене на горски пoжaри. Остава да бъдат доставени последните 67 пожарни по проекта. По проекта са доставени още 2400 броя лични предпазни средства (комплекти), 18 термовизионни камери и 30 сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене.

Общият размер на проекта е 97,6 млн. лв. С доставката технически обезпечени ще са териториалните звена на ГДПБЗН, които осигуряват пожарната безопасност в трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата. Ще бъде осигурена и възможност за своевременна намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски пожари и тяхното навременно и ефективно ограничаване и ликвидиране.

  1. Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Беласица”. По него е изградена интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на парка на стойност 378 397 лв. Тя включва високотехнологичен наблюдателен комплекс, разположен върху метална конструкция, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване за неблагоприятни рискови събития, които могат да застрашат целевите територии и видове в Природен парк „Беласица”. Включва автоматична наблюдателна станция, контролен център, специализиран софтуер и ретранслатор.

  2. Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан” . По него е изградена и е въведена в експлоатация интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на парка на стойност 978 149 лв. Тя включва 3 кули с комуникационен център и ретранслатор.

  3. Проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ - София, в т.ч.: резерват „Торфено бранище”, резерват „Бистришко бранище”, поддържан резерват „Училищна гора”, поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен информационен център „Витоша”. По него в момента се изгражда система за противопожарно известяване и видеонаблюдение на стойност 1,3 млн.лв. Тя включва автоматични модули за наблюдение, комуникационна мрежа за транслиране на цифрова и централен пункт за управление.

  4. Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. По него се разработва проект за опазване от пожари и непредвидени и спешни случаи в парка и резервата на стойност 177 096 лв. Дейността включва: 1. Разработване на технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация, и непредвидени и спешни случаи; 2. Поддръжка на минерализовани ивици на територията на парка; 3. Обучение на служителите за придобиване на правоспособност за работа с бензиномоторни триони, храсторези и стационарна техника; 4. Изграждане на система за известяване E-mail to SMS на изградената противопожарна система на парков участък „Вихрен”; 5. Купуване и доставка на екипировка и материално-технически средства.

  5. Проект ,,Устойчиво управление на Национален парк Рила – I фаза”. Дейностите на стойност 504 166 лв. включват почистване на лесокултурни и бариерни прегради с обща дължина до 69,5 км., съгласно действащия Проект за противопожарно устройство и действие при бедствия и аварии на територията на НП „Рила”; купуване и доставка на противопожарно оборудване (противопожарно облекло и оборудване за борба с горските пожари). Към настоящия момент все още се изпълняват дейности по почистване на просеки (лесокултурни прегради) и предстои закупуване на съответното противопожарно оборудване.

  6. Проект на РИОСВ-Хасково „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видовете на територията на резерват ,,Вълчи дол” и поддържани резервати ,,Женда”, ,,Борака”, ,,Боровец” и ,,Чамлъка”. По него е поставена противопожарна наблюдателна кула на стойност 28 000 лв. като част от противопожарния план на „Вълчи дол” – на границата на резервата.

  7. Проект „Устройство и управление на резерват ,,Бяла крава” и поддържани резервати ,,Хайдушки чукар” и ,,Савчов чаир”. По него са разработени противопожарни планове за резерватите на обща стойност 3000 лв.

  8. Проект „Устройство и управление на Природен парк ,,Шуменско плато”. По него е направен План за действие при спешни и непредвидени случаи за парка на стойност 40 000 лв. Той идентифицира всички рискове на територията на парка и предвижда превантивни действия, както и адекватните ответни действия при възникване на рискова ситуация. Изработени са навигационни карти и са купени навигационни устройства за службите, имащи отношение към прилагането на плана.Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Novini
Novini -> Прилепите в България
Novini -> Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух емисии на вредни вещества
Novini -> Обществен дебат относно енергийната ефективност в България с участието на комисар Кони Хедегор
Novini -> Интересни факти за прилепите
Novini -> Единствено Боливия се обяви против Споразумението от Канкун. Председателят на Конференцията Патрисия Еспиноза, министър на външните работи на Мексико, създаде прецедент в международните преговори по климата
Novini -> 1. „Канализация на с. Бориславци с псов”, Община Маджарово брой жители 400, отпуснати по договор с пудоос 872674 лв. „Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”
Novini -> Процедура bg161PO005/08 0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в р българия”
Novini -> Мосв и мррб подготвят законодателни промени за решаване на въпроса със собствеността във ВиК сектора 26 February 2009


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница