Програма по обща физика, спец. Животновъдство, редовно и задочно обучениеДата01.05.2018
Размер21.56 Kb.
ТипПрограма
УЧЕБНА ПРОГРАМА

по ОБЩА ФИЗИКА, спец. Животновъдство, редовно и задочно обучение,

Аграрен университет – Пловдив, учебна 2008/2009 година
1. Предмет и методи на физиката.

2. Предмет и деление на механиката. Основни понятия в кинематиката (отправно тяло, отправна система, движение, покой, материална точка, траектория, път, преместване).

3. Скорост и ускорение (дефиниция, мерни единици). Тангенциално и нормално ускорение.

4. Основни принципи на динамиката.

5. Импулс на тяло и импулс на сила.

6. Механична система. Закони за изменение и запазване на импулса.

7. Механична работа. Мощност.

8. Работа. Кинетична енергия.

9. Консервативни сили. Потенциална енергия.

10 Пълна механична енергия.11.Оптика. Развитие на представата за прирозата на светлината.

 1. Отражение и пречупване на светлината –закони. Закон на Снелиус. Дефиниция за абсолютен и относителен показател на пречупване.

 2. Лещи. Ход на лъчите в тънки лещи. Линейно увеличение. Оптична сила.

Микроскоп. Ход на лъчите в микроскоп. Увеличение на микроскопа.
V. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

 1. Физика . доц. д-р Анна Г. Аладжаджиян, Акад. изд. на ВСИ, Пловдив 1999г

 2. Физика с основи на Агрофизиката, доц д-р. Д. Хаджиатанасов, доц д-р А. Аладжаджиян, Печатна база при ВСИ, Пловдив 1990г.

 3. Ръководство по Физика, Акад. Изд. на ВСИ, Пловдив, 1998г.

Б. Допълнителна

 1. Йорданов. Ст. Физика за инженери, Пловдив - 1999г

 2. Врански В., Р. Петрова. Физика с основи на биофизиката ДИСЛ, София - 1973г.

 3. Николова Н. Физика. Земиздат, София 1977г.


Примерен тест за изпит

 1. Обяснете какво описваме с понятието поле

 2. Кои дялове включва механиката

 3. Запишете закона за праволинейно равномерно движение

 4. Дефинирайте скоростта

 5. Каква е ролята на тангенциалната компонента на ускорението

 6. Формулирайте първия принцип на динамиката

 7. Дефинирайте импулс на сила и количество на движение

 8. Изведете закона за запазване на количеството на движение

 9. Дефинирайте кинетична енергия като изведете формулата за нея

 10. Дефинирайте мощността и единиците за измерването й

 11. Дефинирайте пълната механична енергия в отворена механична система

 12. Обяснете превръщането на механичната енергия в затворена система

 13. Дефинирайте кинетичните характеристики на хармоничното трептене

 14. Дефинирайте видовете вълни


Съставил: Проф. дсн Анна Гаро Аладжаджиян


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> matematika
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
uchebni programi -> Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
matematika -> Програма по дисциплината Физика за студентите от специалност Растителни биотехнологии, редовно обучение
matematika -> Примерни задачи за изпит по Висша математика – І част
matematika -> Програма по Висша математика іічаст за студентите от І курс, спец. "Аграрна икономика"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница