Програма за благополучие



страница15/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Терапия с ледени кубчета
По време на тази процедура ще работите с две точки. Едната е върху опашната кост в основата на гръбнака. Другата е китайската акупунктурна точка, известна като фан фу. Това е единствената точ­ка в човешкото тяло, където е възможно да се работи ди­ректно с мозъка. Точно под тази точка се намира продъл­говатият мозък, отговарящ за центровете на дишането и кръвообращението. Точно над тази област, по-навътре в мозъка, са хипоталамусът и хипофизата. Тези мозъчни центрове отговарят за голям брой телесни функции, кон­тролират енергийния метаболизъм, имунната система, центровете на удоволствието и преяж­дането. През последните две хилядо­летия китайските лекари са стимули­рали тази точка с помощта на горящи билки (мокса). Но аз смятам, че мо­же да се постигне по-силен ефект с по­мощта на лед, както правим в Русия.
Седмица I

Повтаряйте тази процедура два пъти на ден - сутрин и вечер. Два до четири часа преди началото на терапия­та с кубчета лед трябва да гладувате - така че никаква храна, но можете да пиете вода на воля. Погрижете се стаята, в която работите, да бъде проветрена. Сеансите трябва да продължават по двадесет и пет минути. Ще лежите по корем, съсредоточени върху терапията. Дишайте бавно и не се изкушавайте да четете или да гледа­те телевизия.

1 Вземете еластична лента за коса, бинт или стегна­та панделка и сложете на главата си, така че да пок­рие долната част отзад на главата ви до върха на врата (където вратът ви се свързва с главата).

2 Внимателно махнете косата си от гореописаната об­ласт.

3 Легнете по корем. Потърсете с пръсти вдлъбнатинката отзад на врата ви. Ще я откриете там, където вратът е свързва с главата.

4 Поставете кубчето лед под лентата за коса във вдлъбнатннката и го плъзнете до точката, къде­то усещате черепа си. Това е областта на първия вратен прешлен. Кубчето трябва да бъде в непос­редствен контакт с кожата (с изключение на ко­сата).

5 Сложете на врата си кърпа, за да не започне студе­ната вода да се стича по него.

6 В началото ще почувствате много силно, неприят­но и болезнено усещане. Изтърпете го, защото след този първоначален дискомфорт болезнеността ще изчезне и ледът ще се стопи без повече неприятни усещания.

7 Поставете второ кубче лед върху опашната си кост (в самата основа на гръбначния си стълб, опашна­та кост долу в цепнатината на седалището ви). Зак­репете го с еластичен колан или парче плат. Пос­тавете под опашната кост кърпа, за да не започне водата да се стича.
Седмица 2

Повторете сутрешната процедура като през Седми­ца 1.

Вечерта, вместо да слагате върху опашната кост куб­че лед, поставете синапен пластир (или какъвто пластир намерите в местната аптека, предназначен да затопля ко­жата). Покритата от пластира област трябва да бъде приб­лизително 2 см х 2 см. Бихте могли също да използвате бутилка с гореща вода. Температурният контраст между горната и долната част на гръбнака засилва терапевтич­ния ефект.

! Кожата над опашната кост е много нежна и не може да понася горещи температури дълго време, затова бихте могли да сложите някакъв плат или кърпа между кожата и бутилката с гореща вода. Ако това ви стане неприятно, махнете бутилката с гореща вода или пластира - и оставете само кубче­то лед за останалото време от терапията.


Седмици 3 и 4

Поставяйте лед само върху точката на врата, и то са­мо веднъж на ден - най-добре сутрин.


Руска настойка от чесън

Докато осъществявате тази могъща терапия с лед, мо­жете да засилите ефекта, като съчетаете с руската нас­тойка от чесън. Руските лечители я използват от стотици години за пречистване на кръвоносните съдове, така че да станат еластични и гъвкави, Телата ни се обновяват и подмладяват.

1 Напълнете една трета от половинлитров стъклен буркан (използвайте само стъклени буркани) с 350 г обелен и накълцан чесън.

2 Покрийте с домашна водка.

3 Покрийте и дръжте на тъмно място две седмици, като всеки ден разклащате буркана.

4 След две седмици настойката е готова за кон­сумация. Взимайте я всеки ден през двадесет и осемте дни от терапията с ледени кубчета. До­зата е пет капки от настойката, разтворени в ча­ена лъжичка студена вода, три пъти дневно пре­ди хранене.


Ако се тревожите дъхът ви да не мирише на чесън, сдъвчете малко пресен магданоз, за да премахнете ми­ризмата.

Можете да подсилите въздействието на терапията с ледени кубчета и като я съчетаете с упражнението „Вът­решна усмивка", което описах в програмите за детоксикация

Терапията с ледени кубчета осигурява силен, ста­билен и редовен приток на кръв към мозъка и дълбо­ко подхранва мозъка и всичките му функции дълго след като сте завършили терапията. След като при­ключите курса с ледени кубчета, пак можете да пос­тавяте лед на врата си всеки път, когато имате нужда от стимул или просто искате да засилите положител­ните си емоции.
Енергийни упражнения за подмладяване

Ще завърша с някои допълнителни упражнения, кои­то са много полезни за презареждане на енергията и сти­мулиране на подмладяването.


Жизнен дъх"

П. К. Иванов (1898-1983) е един от най-известните рус­ки поддръжници на здравословния начин на живот. Той е невероятна култова фигура и застъпник на правилното хра­нене, упражнения и дишане. Освен това е горещ привър­женик на терапията със студ и лед: разхождал се е бос в снега! Преподавал на учениците си следното дихателно упражнение, което наричал „Жизнен дъх".


1 Излезте навън. Леко протегнете глава нагоре с пог­лед към небето (не пренапрягайте врата си).

2 Отворете уста и бавно вдишайте през носа (важно е да вдишате през носа). Представете си, че вдиш­вате въздух от небето над вас.

3 При естествения край на вдишването, вместо да из­дишате, преглътнете. Това може да изисква извес­тна практика, така че не се тревожете, ако не успе­ете веднага. Докато преглъщате, визуализирайте как жизнената енергия на вдишания въздух се раз­пространява из цялото ви тяло.

4 Издишайте през носа и повторете от началото.


Това е много могъщо упражнение и не бива да го пра­вите повече от три или четири пъти един след друг. Но е напълно безопасно (и полезно) да го практикувате в раз­лични моменти от деня. Упражнението не само укрепва аурата ви, но помага и за ограничаване приема на храна! Просто го правете преди всяко хранене.
Презареждане на енергията ви с помощта на свещ

Бих искала да споделя с вас две чудесни упражнения със свещи. Първото е много стимулиращо. Съветвам ви да го правите редовно, особено ако се чувствате уморени или имате нужда от енергия.

1 Запалете свещ от пчелен восък и седнете до нея.

2 Поставете дясната си длан над пламъка, така че да усещате топлината, но без да се изгорите.

3 Сега движете дланта си над пламъка, сякаш се опитвате да го съберете в дланта си - това с загребващо, събиращо движение, сякаш гребва­те вода.

4 Щом усетите, че сте абсорбирали достатъчно енер­гия в дланта си, свийте пръсти, сякаш хващате пла­мъка.

5 Извийте ръка, така че дланта ви да сочи нагоре, и после отворете пръсти. Представете си енергията на поетата от огъня топлина като топка; опитайте се да я почувствате в дланта си.

6 Представете си топката възможно най-живо и яр­ко. После много внимателно придвижете ръката си зад гърба си (задържайки образа в главата и в ръ­ката си) надолу, към основата на гръбнака.

7 Сега си представете, че хвърляте топката в опаш­ната си кост.

8 Топката влиза в гръбначния ви стълб и се търкул­ва нагоре по него, както се развива килим или къл­бо прежда. Докато се движи нагоре по гръбнака ви, се превръща в ярка златна нишка, подобна на слънчев лъч. Тя споделя светлината си с гръбнач­ния ви стълб и излъчва енергия от гръбнака към останалата част от тялото ви.

9 Докато се движи нагоре по гръбначния ви стълб, топката става все по-малка и по-малка. Когато дос­тига върха на главата ви (коронната чакра), тя се е превърнала в златна точица. Тази точица излиза през върха на главата ви.
Второто упражнение с от полза, ако се чувствате сла­би или имате нужда да подсилите имунната си система. Правете го всеки ден в продължение на седем дни, за да засилите вътрешната си енергия.

1 Запалете свещта и поставете дланите си от двете страни на пламъка на около 10-15 см от него. Дла­ните ви трябва да са обърнати към пламъка.

2 Дишайте бавно, спокойно и отпуснато. Нека диша­нето ви постепенно става все по-дълбоко и по-дъл­боко.

3 При всяко вдишване си представяйте как енергия­та на пламъка влиза в дланите ви. При всяко из­дишване енергията пътува надолу към слънчевия ви възел.

4 Продължете това дишане и поемане на енергия не повече от пет минути.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искрено се надявам, че след като завършихте мо­ята програма, сте открили уникалната си енер­гийна идентичност. Идентичността ви никога не бива да се изгубва и да се слива с тази на другите хора. Всеки от вас трябва да почита същността си и да я поддържа. Хорът звучи хармонично и красиво, защото всеки хо­рист има своя собствена роля, свой собствен глас. Ко­гато присъедините гласа си към по-големия хор, не заб­равяйте, че гласът ви е уникален, и винаги се старайте да поддържате своя вътрешен, съкровен звук. Така под­държате идентичността си като жизненоважна част от цялото.

За да предпазите индивидуалната си вибрация, тряб­ва да обръщате внимание на енергията си, да се вслушва­те в нуждите на естественото й хармонично развитие. Под­държането на собствената ви вибрация е важна предпос­тавка за балансирания живот. Това е абсолютно необхо­димо за здравето ви - помнете, че здравата енергия озна­чава здраво тяло. Болестите и неразположенията винаги се коренят в потапянето ви в чужди, различни, унищожи­телни вибрации.

Всекн има жизнена мисия, предназначена лично за не­го. Тази мисия може да е трудна, но не и невъзможна - никой не получава задача, с която да не може да се спра­ви. Колкото и да ви е трудно, начинът, по който се справяте с живота и с мисията си, ще стимулира развитието на душата ви.

Помнете също, че не получавате нищо несправедли­во. Ако се сблъскате с проблеми или трудности, значи трябва да ги преодолеете. Бъдете сигурни, че разполагате с необходимите средства, за да го направите. Запитайте се: какво мога да науча от това? Никога не се предавайте. Никога не се покорявайте на проблема.

Има една забавна руска история за две жаби, които паднали в кана с мляко. Първата жаба бързо изгубила надежда и се удавила. Втората жаба обаче започнала ярос­тно да гребе с крака и не спирала да го прави, въпреки че ситуацията изглеждала напълно безнадеждна. След извес­тно време жабата усетила твърдина под краката си и много скоро успяла да изскочи от каната. Какво се случило? Жа­бата разбила млякото и го превърнала в масло!

Разбира се, има моменти, когато е разумно да се под­чиниш и да капитулираш, но има и такива, когато трябва да предприемем действия и да променим нещата. След­вайте интуицията си, за да разберете кога търпението е единственото решение и кога не бива да губите време и се налага да действате възможно най-бързо.

Няма универсална рецепта и никога няма да има. Единственият полезен глас е този на съзнанието ви и на съкровените ви интуитивни усещания. Покорството и ак­тивността са двата полюса на поведението ви, точно като почивката и движението. Никога не подценявайте някое от тях, тъй като и двете са еднакво важни. Като цяло лич­ната свобода се крие в откриването на уникалния начин, по който изпълнявате жизнените си задачи. Животът на всеки човек е като произведение на изкуството. То може да бъде в различен стил и жанр, но трябва да имате свобо­дата сами да го създадете. Никога не копирайте и не ими­тирайте другите. Вместо това се вслушвайте в нежните звуци на душата си. Само тогава изкуството ви ще има стойност. Като изразявате хармонично себе си в собстве­ния си живот, вие допринасяте за развитието и процъфтя­ването иа света.

Стигнахте до края на тази книга. Има една интересна руска дума: исход. Едно от значенията й е „финал"; но във фразата исходная точка тя означава също „изходна точ­ка, точка на ново начало". Затова, макар че сте стигнали края на книгата, аз се надявам това да означава също но­во начало за вас - исходная точка!

Накрая бих искала да споделя с вас най-добрата дефи­ниция за учител, която някога съм срещала. Представете си, че сте се изгубили в гората и срещате учител. Казвате: „Изгубих се, моля те, покажи ми пътя." Учителят ви на­сочва в правилната посока; вие тръгвате натам, а учите­лят продължава по собствения си път. Надявам се знани­ето, което споделих с вас, да бъде подобна насока за вас, както беше - и все още е - за мен. Дано то ви помогне за собственото ви завръщане у дома и ви насърчи да поеме­те по неповторимата си пътека.
Късмет в пътешествието ви!
ПРИЛОЖЕНИЕ: ДВЕ НАСТРОЙКИ
Ще опиша две настройки. Първата се нарича .Здрав дух", втората - „Здравословен начин на Живот”. Доколкото ми е известно, това е първият превод на настройките на Г. Н. Ситни на английски.
Как да използвате настройките

Тези настройки са грижливо преведени от руски. Пър­воначално може да ви звучат странно, но замисълът не е да бъдат поезия! Повторенията и думите с тиренца са пред­намерени. Същото важи за прекалено дългите изречения. Настройките не се изговарят по обичайния начин, а се напяват с монотонен глас и ритъм, както монасите про­изнасят молитва - те са форма на медитация. Упражня­вайте, докато изпаднете в почти хипнотично състояние, докато ги изричате.

По време на пречистващите програми в Част 4 ще използвате едната или другата от тези настройки. Но можете да ги четете всекидневно по всяко време - все едно дали се возите в автобус или лежите в леглото преди заспиване. Най-добре е да ги четете на глас пред семейст­вото си. Опитайте се да запаметите настройките, за да можете при необходимост да стимулирате енергията си и да пренастройвате мисловните си процеси, като прос­то си кажете една от тях. Добра идея е също да се запишете, докато ги казвате, за да можете да си ги пускате навсякъде - на път за работа или в спокоен период през деня.
Настройка 1: Здрав дух

Това е превъзходна настройка за принципна сила и здраве. Използва се в програмите за пречистване на коло­на, черния дроб и бъбреците.


Нов здрав новороден живот се излива в мен и аз се изпълвам с нов-нов здрав новороден живот. Изключително силен новороден живот се излива в главата ми. Изключително силна млада душа се ражда в мен. Изключително силен здрав дух се ражда в мен. Извънредно изключително силен здрав дух се ражда в мен. Непобедимо здрав дух се ражда в мен. Опитвам се да го разбера възможно най-пълно. Непобедимо здрав дух се ражда в мен. Здравият дух ражда здрави-здрави мисли. Здравият дух ражда здрави-здрави мисли.
Изключително силен животворен новороден живот се излива в главата ми. Изключително силна млада душа се ражда в мен. Непобедимо здрав дух се ражда в мен. Здравият дух създава живот: здравият дух ражда здра­ви-здрави-бодри мисли. Здравият дух ражда здрави-здрави-бодри мисли. Здравият дух ражда нови-обновени-здрави-бодри-щастливи мисли.

Изключително силен животворен новороден живот се излива в главата ми. Изключително силна новородена млада невинна душа се ражда в мен. Здрава-здрава-бодра-невинна душа се ражда в мен. Бодра-щастлива млада душа се ражда в мен.


Новородената душа създава млада здрава силна глава.

Младата душа ражда здрава-силна глава. Непобедимата здрава млада душа ражда силна-здрава глава, ражда нови-здрави-щастливи мисли, нови млади-младежки мисли, нови млади-младежки мисли.


Цялата душа е изпълнена с ярки здрави-бодри мисли. Цялата душа е изпълнена с ярки здрави-щастливи мисли.
Изключително силната младежка душа изпълва главата ми с колосална жизнена енергия. Огромна колосална жизнена енергия се излива във всички мозъчни механизми. Огромна колосална жизнена сила се излива във всички мозъчни механизми. Огромна колосална жизнена сила се излива във всички мозъчни механизми.
Всички мозъчни механизми се раждат здрави и силни.

Младата душа създава здрави мозъчни механизми. Здравият дух ражда здрави-здрави мозъчни механизми. Здравият дух ражда силни-здрави нерви. Здравият дух ражда здрава-силна нервна система. Здравият дух ражда здрава-силна енергична нервна система.


Колосална сила на духа се ражда в мен. Колосална сила на духа се ражда в мен.
Непобедим здрав дух се ражда в мен. Здравият дух ражда здраво-силно тяло. Здравият дух ражда здрава-силна издръжлива глава.
Изключително силна млада душа се ражда в мен. Непобедима силна млада душа се ражда в мен. Игрива-бодра млада душа се ражда в мен. Игрива новородена млада щастлива душа се ражда в мен.
Ражда се тотално доминиране на духа над тялото.

Здравият дух ражда силна здрава глава. Здравият дух ражда здрави-бодри-шастливи мисли. Здравият дух ражда бодри-бодри-здрави-щастливи мисли.

Необятен, колосален животворен новороден живот изпълва главата ми.
Колосална енергия на живота изпълва главата ми. Главата ми е изпълнена с колосална и непотушима енергия на младостта. Здравият дух ражда млади здрави щастливи мисли. Здрава, млада, игрива душа се ражда в мен. Бодра-щастлива игрива душа се ражда в мен. Новородена-младежка невинна душа се ражда в мен.
Новородена-младежка непотушима здрава душа се ражда в мен. Непотушим здрав дух се ражда в мен. Здравият дух ражда здрава-силна глава. Изключително силна млада душа ражда енергични-силни мозъчни механизми, ражда енергични-силни мозъчни механизми, ражда енергичен-силен здрав мозък и гръбна­чен стълб.

Здравата млада душа ражда здрава силна-енергична нервна система, ражда здрава-силна глава.

Моята глава е изпълнена с колосална непотушима енергия на младостта. Ражда се енергична-силна глава. Ражда се енергична-силна глава.
Невероятно силен животворен новороден живот изпълва главата ми. Новородена млада смела-силна-волева-дръзка душа се ражда в мен. Силна-волева-дръзка душа се ражда в мен. Раждам се дързък, твърд, самоуверен човек. Раждам се дързък, твърд, самоуверен човек. Аз съм смел и мога да направя всичко.
Мога да контролирам мислите и чувствата си. Знам със сигурност, че мога да контролирам мислите си, мога да контролирам чувствата си. Ражда се тотално доминиране на духа над мислите. Ражда се тотално доминиране на духа над чувствата.
Невероятно силна млада душа се ражда в мен.

Непобедима здрава млада душа се ражда в мен. Бодра-игрива-бодра-игрива млада душа се ражда в мен. Новородена младежка невинна бодра-щастлива-игрива душа се ражда в мен.


Весела искра блести в очите ми; на лицето ми има слънчева, жива, пролетна усмивка. Младежката душа ражда младо хубаво и невинно лице. Младата душа ражда младо хубаво невинно лице. Младата душа ражда млади, невинни, красиви очи, волеви и интелигентни очи. Невероятна сила на духа блести в очите ми.
Ражда се тотално доминиране на духа над мислите. Имам тотален контрол над мислите и чувствата си.

Имам тотален контрол над състоянието си. Аз съм човек със силна воля, всепобеждаваща силна воля.


Силна воля блести в очите ми, невероятна сила на духа блести в очите ми и всички хора, които познавам, си дават сметка за силата в мен. Волева и смела душа се ражда в мен.

В мен има смела-дръзка душа. Раждам се смел, самоуверен човек. Смея да направя всичко и мога да направя всичко. Ражда се тотално доминиране на духа над тялото, тотално доминиране на духа над мислите.


Здравият дух ражда здраво силно, енергично тяло. Здравият дух ражда силно, здраво, херкулесово тяло. Изпълнен съм с могъща, здрава херкулесова сила.

Невероятно силната млада душа ме превръща в новороден млад човек, изпълнен с огромна сила. Херкулесова сила се ражда в мен в този момент. Самоувереност се ражда в душата ми. Херкулесова сила се ражда в мен.


Огромен животворен новороден живот се излива в главата ми. Непобедим здрав дух се ражда в мен. Здравият дух създава живот: здравият дух ражда мла­ди-младежки бодри мисли, бодри-щастливи-здрави мисли. Цялата ми душа е изпълнена със здрави-бодри-щастливи мисли.
Раждам се бодър-енергичен-бодър. Бодър огън блещука в очите ми. На лицето ми има слънчева ярка пролетна усмивка. Душата пее от щастие и радост от живота.

Всички вътрешни органи стават по-бодри, по-радостни и по-бодри-енергични. Радост и добро настроение изпълват сърцето ми. Радост и добро настроение изпълват сърцето ми. Младата душа ражда бодро-бодро-щастливо сърце. Бодро-бодро-смеещо се сърце. Бодро-бодро сърце, заливащо се от смях.


Здравият дух ражда силно и здраво младо сърце. Здравият дух ражда херкулесово здраво сърце. Ражда се невероятно силно, херкулесово сърце. Сърцето добре съзнава херкулесовата си сила.
Тичам, летя като птица, дишането ми е леко и свобод­но, тичам, летя с криле като птица: остро съзнавам младежкия си устрем, остро съзнавам херкулесовата си сила.

Новородена младежка невинна душа се ражда в мен. Невероятно силна младежка душа се ражда в мен. Непобедима здрава младежка душа се ражда в мен. Непобедима здрава млада душа се ражда в мен. Здравият дух създава живот: здравият дух ражда мла­дежки, здрави, бодри-щастливи мисли. Душата е изпълнена с бодри-щастливи младежки мисли. Остро и ясно се усещам новороден-млад-бодър-щастлив.


Душата е изпълнена с ярки мечти за бъдещо щастие. Непобедим силен дух се ражда в мен. Невероятна сила на духа се ражда в мен. Тотално доминиране на духа над тялото, тотално доминиране на духа над мислите се ражда в мен. Здравият дух ражда здрави-бодри-бодри мисли. Здравият дух ражда здрави-здрави-бодри мисли.

Аз съм млад-бодър непобедимо здрав след тридесет години и повече. След петдесет години и повече ще бъда млад-бодър непобедимо здрав. След сто години и повече ще бъда млад, млад-бодър непобедимо здрав Херкулес с могъща психика. С вътрешния си взор се виждам дори още по-ясно и живо след тридесет години, след петдесет години и повече като млад-бодър, млад-бодър непобедимо здрав човек и това ме изпълва с радост от живота. Моят живот е все по-бодър-бодър-радостен, весела искра блести е очите ми, цялото ми тяло излъчва колосална енергия, изпълнен съм с колосална неизтощима енергия на младостта.


Настройка 2: Здравословен начин на живот

Това е настройката, която използваме в подготвител­ната фаза на пречистващата програма. Тя има чудесен ефект за стимулиране на волята и решимостта ви да успе­ете в създаването на здравословен живот и в преодолява­нето на нездравословните навици. Ще ви помогне да про­мените хранителните си навици и да започнете новата програма. Може да се учудите колко силно заклеймява употребата на алкохол. Но съм установила, че много от клиентите ми наистина намират идеята за отказ от алко­хола - дори и за няколко седмици - истински стряскаща. Много съм строга по отношение на алкохола в моята прог­рама, защото наистина оказва въздействие върху лечени­ето. Ако знаете за други свои зависимости - захар, нарко­тици, кофеин и прочие, можете внимателно да промени­те думите в настройката, за да отразите този факт. Но при първото използване на настройката ви препоръчвам да я пробвате в този вид:


Стоманена сила, стоманена сила, стоманена сила се излива в психиката ми, във всичките ми нерви. Силна стоманена сила се излива в личността ми. Непобедима духовна сила се излива в мен. Аз съм човек с непобедима стоманена воля. Непобедима стоманена вола блести в очите ми и всички хора около мен я усещат. Аз съм смел и самоуверен човек, смея да направя всичко и мога да направя всичко и не се боя от нищо. Стоя като скала сред всички урагани и бури в живота, които се разбиват в мен. Твърдо знам, че дори всички проблеми внезапно да се изсипят върху мен наведнъж, те пак няма да сломят могъщата ми воля.
Затова гледам света в очите, без да се боя от нищо, и водя здравословен начин на живот въпреки всички враж­дебни сили.

Всеки ден упорито се настройвам за здравословен начин на живот, постоянно преодолявам всички сили, които се изправят на пътя ми и се опитват да смутят здра­вословния ми начин на живот, създавам могъща подкре­па за здравословния си начин на живот, създавам могъ­ща защита за здравословния си начин на живот. Изпитвам горчива и жестока омраза към всичко, което пречи на здравословния ми начин на живот. Винаги съм готов да се боря и да преодолея всички вредни влияния, които се опитват да ме тласнат в бездната на алкохолизма. Алкохолът е моят най-опасен и коварен враг, който унищожава здравето ми, парализира волята ми, лишава ме от човешко достойнство и ме превръща в същество, презирано от хората. Твърдо знам, че оставам човек и запазвам волята си, само ако нито една капка алкохол не влезе в тялото ми.

Затова няма да изпия нито капка алкохол и никакви придумвания от страна на пияници няма да ме откло­нят от трезвеническия начин на живот. Твърдо знам, че човек, вдъхновен от идеята за възстано­вяването, е по-могъщ от всички природни стихии, всички враждебни сили и човек, който напук на враждеб­ните сили се придържа към здравословен начин на живот.
Очаквам с нетърпение енергичния, здравословен живот сега, след десет години, след тридесет години и след петдесет години. Решен съм постоянно да укрепвам силата на волята си в борбата за здравословен начин на живот и така пос­тоянно да увеличавам силите на трезвеническия начин на живот.

Ставам по-силен от всички противодействащи сили, които унищожават отдадеността ми на трезвеническия начин на живот.


Усещам, че ставам по-здрав и по-силен и това изпълва цялото ми същество с радост от живота. Имам пред себе си много години щастлив млад живот и това ме изпълва с триумфираща сила на младостта. Непотушим бодър огън винаги гори в очите ми, слънче­вата радост на живота свети в очите ми. Цялото ми тяло излъчва могъща енергия; всичките ми вътрешни органи работят енергично и бодро, всичките ми вътрешни органи работят с огромна самоувереност.
Походката ми е пружинираща, бодра и пъргава, вървя, сякаш летя като птица, остро съзнавам младежкия си плам.

В лицето на превратностите неизменно запазвам благополучието си и бодрото си, оптимистично настроение.

С всеки изминал ден ставам все по-бодър, по-бодър-оптимистичен. На лицето ми винаги има бодра усмивка, в мен винаги цъфти пролетта и слънчева радост от живота изпълва душата и тялото ми. В очите ми винаги гори непотушим бодър огън. Непотушима стоманена воля блести в очите ми.
Аз съм смел човек, уверен в себе си, няма нещо, което да не смея да направя, и мога да направя всичко и не се боя

от нищо.


Мога да водя здравословен и трезвени чески живот напук на всички враждебни сили. Усещам, че съм неизмеримо по-силен от всички вредни влияния. Целият ми живот е изпълнен с радостта от постоянните триумфи над препятствията. Всеки ден ставам все по-бодър и оптимистичен.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Anatomy of the Spirit: The seven stages of power and healing by Caroline Myss (published by Bantam)

Balancing Your Chakras: How to balance your seven energy centres for health and wellbeing by Sonia Choquette (published by Piatkus Books)

Body Balance: Vitalize your health with pH power by Karta Purkh S. Khalsa (published by Twin Streams Health)

Chakras: Balance your energy flow for health and harmony by Patricia Mercier (published by Godsfield Press)

ColourPowerby Philippa MerivaJe (published by Vega Books) (www. color4power.com)

Hands of Light: Guide to healing through the human energy field by Barbara Ann Brennan (published by Bantam)

Light Emerging: The journey of personal healing by Barbara Ann Brennan (published by Bantam)

Spiritual Nutrition: The Rainbow diet by Gabriel Cousens (published by Cassandra Press)

Water and Salt: The essence of life - The healing power of nature by Bar­bara Hendel & Peter Ferreira (published by Natural Resources Inc.)

Wheels of Life: A user's guide to the chakra system by Anodea Judith, (published by Llewellyn)

Yoga in Practice: A complete system to tone the body, bring emotional balance and promote good health by Katy Appleton (published by Macmillan)

Zest for Life by Dawn Breslin (published by Hay House)

РЕСУРСИ

Можете да намерите повече подробности за моя­та работа, лекции и семинари на моя уебсайт (www.allasvirinskaya. com).



Ако желаете да работите с лечител индивидуално, съ­ветвам ви да се обърнете към Националната федерация на духовните лечители (www.nfsh.org.uk), откъдето могат да ви свържат с лечители във вашия район или да ви уре­дят лечение от разстояние. „Колидж ъф Сайхик Стъдис" (www.collegeofpsychicstudies.co.uk) също предлага множес­тво ресурси и курсове.

Следните уебсайтове могат да ви бъдат полезни.

Подобряване на здравето

Уебсайтът на д-р Николай М. Амосов www.icfcst.kiev.ua/ Amosov предлага забележителна информация за начините да се подобри здравето.

Камбанки (колокол)

www.riissianbells.com е полезен и интересен; в него има и информация за това как да си купите камбани - но това са големите, църковни камбани.

www.easternchristian.com продава руски камбанки, та­мян, въглища и комплекти за боядисване на яйца.
Иригатори и рН ленти

Можете да си купите иригатор от аптеката или да по­ръчате онлайн на уебсайтове като www.e-enema.co.uk.

рН лентите се продават в аптеките - можете да ги по­ръчате и онлайн на уебсайтове като www.ph-ion.com.

Глина


„Eytons' Earth" е етрахотен източник на информация за глината: www.eytonsearth.org.

„Phybiosis" е друг богат на информация за глината уеб­сайт: www.phybiosis.com.

Баня

Най-близкият вариант до руската баня в Обединено­то кралетво са викторианските турски бани: виж www.victorianturkishbath.org за списък на баните в страна­та.



На www.living-foods.com има полезна информация за суровите и живи храни, както и раздел за руската баня.

Ако решите да си направите собствена баня, вижте www.rusbanya.com.

Яйца и руски артефакти

www.therussianstore.com предлага богат избор на укра­сени яйца.

www.the russianshop.com предлага множество руски ар­тефакти.
Пчеларство и мед

www.beedata.com дава информация за пчеларството и книгите за историята на пчеларството.

www.apitherapy.com също е добър източник за всички аспекти на апитерапията (терапевтичната употреба на пчелните продукти).

Покълване

За повече информация относно науката за кълновете на броколито вижте www.broccosprouts.com и линковете към университета „Джон Хопкинс".

www.wholisticresearch.com осигурява апаратура за по­кълване в Обединеното кралство.

www.sproutpeople.com е американският уебсайт с ши­роко разнообразие от семена и апаратура.

Udo's Choice™



Продава се в повечето магазини за здравословни хра­ни. За повече информация и подробности за поръчването му онлайн вижте www.udoerasmus.com.

1 В българския превод на Библията думите на Бог към Мойсей са „Аз съм вечно съществуващият". Изход, 3:14. - Бел. прев.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница