Ръководство за работа с dvr srx-m1000 ver 3страница1/4
Дата10.02.2018
Размер436.38 Kb.
#56154
  1   2   3   4Ръководство за работа с

DVR SRX-M1000

VER M1.3


 Преди да използвате рекордер от серита M1000 прочетете внимателно това ръководство.

 Преди да свържете други устройства(камери,монитори, аларми, компютри) към рекордера прочетете иструкциите за правилно свързване.
СЪДЪРЖАНИЕ

■ Съдържание……………………………………………………………………………………………… 2

■ Warning ………………………………………………………………………………………………… 3

■ Описание

Преден панел……………………………………………………………………………………... 4

Бутони ……………………………………………………………………………………………... 4

Заден панел.............………………………………………………………………………… ...... 6
Дистанционно управление………………………………………………………………………. 8

■ Свързване............. ……………………………………………………………………………… ........ 9

Камера, Монитор, Микрофон, Алармен сензор, Захранване.

Алармени входове и изходи.

PTZ камера

Изисквания към компютър за наблюдение през мрежа.

■ Бърз старт........ ………………………………………………………………………………………….. 10

■ Наблюдение в реално време

Общ изглед ………………………………………………………………………………… ....... 12

Приближение(ZOOM)............................................................................................................. 13

■ Работа

Изглед Меню........... ……………………………………………………………………………… 14

Екран.....................………………………………………………………………………………… 15

Настройки на камера……………………………………………………………………………… 17

Запис при движение……………………………………………………………………………… 19
Нормален запис ………………………………………………………………………………….. 21
Запис при аларма ……………………………………………………………………………... 24
Планиран запис ………………………………………………………………………………...... 26
Мрежови настройки …………………………………………………………………………… 28
Системни настройки ……………………………………………………………………………… 30

■ Управление на PTZ камера…………………………………………………………………………… 34

■ Търсене/Преглед на запис …………………………………………………………………………… 36

Търсене по време ………………………………………………………………………………… 36

Търсене по събитие ……………………………………………………………………………… 37

■ Търсене във външно устройство…………………………………………………………………… 38

■ Back up …………………………………………………………………………… 39

CD RW ……………………………………………………………………………… 39

Външен хард диск …………………………………………………………………………… 41

USB Флаш памет ……………………………………………………………………………… 42
Внимание

● Не покривайте вентилационните отвори и прорезите на корпуса. За да се избегне опасността от прегряване осигурете поне 5 см. свободно пространсто около вентилационните отвори.

● Не прокарвайте метални предмети през прорезите на корпуса. Това може да доведе до сериозни повреди на DVR-a.

● Не опитвайте да демонтирате или променяте компоненти на DVR които на са изрично описани в това ръководство. Това може да доведе до повреда. Всякакъв вид ремонти, демонтиране и подмяна на компоненти да се извършва от оторизиран за това сервизен персонал.

● При поява на пушек изключете устройството от захранващата мрежа. Уверете се че димът е спрял.

● Незабавно изключете DVR-а ако бъде ударен от тежък предмет или корпуса бъде повреден. Изключете за хранващия кабел и се консултирайте с квалифициран сервизен персонал.

● Не позволявайте контакт с вода или други течности. Ако се намокри външната повърхност на DVR-а избършете с мека попивателна кърпа. При попадане на вода или друга течност във вътрешността на устройството незабавно изключете захранването.

ОписаниеПреден панел

Бутони
POWER бутон

 Натиснете този бутон за да включите или изключите рекордера.


Числови бутони (1~16)

 Използват се за въвеждане на парола, избор на камера за наблюдение и в някои подменюта .

Статус

 пет на брой светодиода показващи, от ляво на дясно: рекордера е включен(червен), запис(червен), планиран запис(зелен), DVR заключен(зелен), активност при включена интернет мрежа(зелен).

Контрола на запис/възпроизвеждане

 Използват се за пускане и спиране на запис и преглед на запис.

Remote control signal receiver.

 Приемник за дистанционно управление.

Управление на дисплей

 [DISPLAY] : превключва quad view и картина в картината.

 [P/T/Z/FOCUS]: Натиснете този бутон ако искате да управлявате моторизирана камера.

Функционални бутони

 [SCHEDULE]: С този бутон се включва планирания запис, записа започва в зададеното време. Зелен светодиод индикира за включване на планирания запис.

 [TIME SEARCH]: При натискането на този бутон на екрана се появява менюто за търсене по време. Използва се като (-) за намаляване стойнотите в менюта за настройка.

 [Alarm Search/ EXT. SEARCH] : бутон за търсене във външния хард диск. Използва се и като (+) в менютата за настройки.
 [REC] : Стартиране на запис.

Меню бутони

 [ENTER]: Потвърждаване и запис на настройките.

 [CANCEL]: Изход от меню без запис, включване и изключване на екранните данни, премахване на иконите за загуба на видео сигнал, изключване на звуковата сигнализация.

 [Direction ]: Стрелкови бутони, използват се за позициониране на курсора в менюто и позициониране на зоната за увеличение.

 [MENU]: С този бутон се влиза в главното меню.

Backup бутони

 [BACKUP]: Натиснете този бутон за да напривете резервно копие на записите на хард диска ако няма включено периферно устройство бутона е неактивен.

 [EXT. SEARCH]: Търсене във периферните устройства(CD-RW, USB1, USB2)

LOCK Button

 С този бутон се заключват всички бутони на рекордара и дистанционното управление. Отключването става след въвеждане на администраторска парола.

Заден панел


1) 4 канала1

3

13

12

10

14

7

5

4

2

9

11

8

15

 1. BNC видео входове за свързване на камери.

 2. BNC видео изход(композитен) за монитор.

 3. S-VHS изход.

 4. Spot изход.

 5. BNC видео изходи.

 6. Превключване на импеданса.

 7. RCA Аудио входове 1 - 4/8, RCA Аудио изход.

 8. Алармени входове/изходи (1~4/8) и релейни изходи (2).

 9. VGA изход.

 10. RS-422 порт за управление на моторзирана камера.

 11. USB 2.0

 12. RJ-45 порт за свързване в Ethernet(LAN, WAN) мрежа.

 13. RS-232C [D-SUB 9PIN] порт за връзка с модем.

 14. Захранване:110V или 230V.

 15. Вентилатор

2) 8&16 канала


10


5
1) BNC видео входове за свързване на камери.

2) BNC видео изход(композитен) за монитор.

3) S-VHS изход.

4) Spot изход.

5) Алармени входове/изходи (1~16) и релейни изходи (2).

6) Превключване на импеданса.

7) RCA Аудио входове 1 - 8, RCA Аудио изход.

8) Видое изходи: 8канала-индивидуални BNC/ 16 канала общ конектор.

9) VGA изход

10) RS-422 порт за управление на моторизирана камера.

11) USB 2.0

12) RJ-45 порт за свързване в Ethernet(LAN, WAN) мрежа.

13) RS-232C [D-SUB 9PIN] порт за връзка с модем.

14) Захранване:110V или 230V.

15) Вентилатор.

Дистанционно Управление
Каталог: FTP -> Other -> OLD Data -> Manual%20&%20Books -> CCTV -> DVR
Manual%20&%20Books -> Особености при инсталирането на hundure с-ми за контрол на достъпа и работното време
Manual%20&%20Books -> 4. 0 инсталиране
Manual%20&%20Books -> “Сигурността има глас” Ръководство за потребителя
Manual%20&%20Books -> Представяне Вашата "Everspring es053"
DVR -> I. Описание 2 II. Изглед 2 Преден панел 2
OLD Data -> Обяснителна записка обект: Търговско-развлекателен комплекс гр. Банско
Manual%20&%20Books -> На програмируем tgm defender
Manual%20&%20Books -> Програмируем от клавиатурата


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница