Сервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии в областта на културата и изкуствотоДата09.02.2017
Размер141.14 Kb.
#14557
СЕРВИЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ, КОНКУРСИ, СТАЖОВЕ И СТИПЕНДИИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО


1. За творци, творчески екипи и НПО
Кино, медии, изобразително изкуство


Издателска дейност, художествено творчество


Артистични проекти


Покана за представяне на предложения - EACEA/21/12 - МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми - „Избирателна система за подпомагане“ 2013 г. 
Краен срок: 1 април 2013 г. и 1 юли 2013 г. 
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от допустимите разходи.
Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за филм и за страна.

http://eur-lex.europa.eu


Грантове за превод на финландска литература 
Краен срок: 1 април и 1 ноември 
Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:
- превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;
- превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;
- превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.
Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.
Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.
В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.

http://www.finlit.fi/fili/tuet/


Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи 
Краен срок: 1 август ежегодно 
Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансира проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.
Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

http://www.aceart.org/wordpress/about.phpау


Конкурс за проектни предложения - EACEA/33/12 - МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, промоция и обучение - Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби 
Краен срок:  3 юни 2013 г. 
Финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната, е под формата на субсидия. Максималната й стойност е 500 000 евро на творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 евро на творба за проекти от областта на документалистиката. Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 12,5 % от допустивите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални филми.

http://eur-lex.europa.eu


Обучение по програма “Дебюти” 
Краен срок: 9 април 2013 г. 
Обучението по програма “Дебюти” на Национален фонд “Култура” ще се състои на 11 и 12 април 2013 г. в зала “Сцена 17? в Министерство на културата.
За да присъствате, е необходимо да изпратите:
- творческа автобиография;
- описание на проекта (до една (1) машинописна страница);
- мотивационно писмо

http://ncf.bg


ІX Международен конкурс за екслибрис - Русе - 2013 
Краен срок: 31 май 2013 г. (важи датата на пощенското клеймо) 
През 2013 година темата е “EX LIBRIS - EX EROTICA”.
Конкурсът е отворен за автори от всички националности без ограничения на възрастта и професията. Допускат се всички тиражирани графични техники, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
Максималният размер на изображението е 130/130 мм, а 150/210 на графичния лист.
Всеки автор може да участва максимум с 3 творби, като изпраща по 4 копия от всяка. http://www.logincee.org/remote_libraryitem/29578?lang=bg


Национален литературен конкурс "Валентин Найденов" - 2013 г. за автори над 16 години 
Краен срок: 20 април 2013 г. 
Фондация „Форум за изкуства и таланти – ФИТ” обяви Национален литературен конкурс за поезия и кратък разказ на името на писателя Валентин Найденов.
Конкурсът е явен, на свободна тема за автори над 16 години. Приемат се произведения в две категории: „Кратък разказ” и „Поезия”. Всеки автор може да участва с не повече от 3 непубликувани стихотворения или 2 разказа с обем до 3 страници във формат Word шрифт Times New Roman, размер 12.

http://kulturni-novini.info


ComiX4: Европейска награда за най-добри непубликувани авторски комикси от творци мигранти 
Краен срок: 30 юни 2013 г. 
Наградите за равнопоставеност ComiX4: Европейска награда за най-добри непубликувани авторски комикси от творци мигранти имат 3 категории: Борба срещу расизма, Истории за миграция и Стереотипи.
аградата може да бъде спечелена от граждани на всяка една от 27-те страни - членки на ЕС. За да можете да я спечелите трябва:
- Да сте мигрант или с „мигрантски произход” (да живеете постоянно в страна, която не е ваша родина И/ИЛИ да имате поне един родител, който живее постоянно в страна, която не е негова родина (на родителя).
- Да живеете постоянно в една от 27-те страни - членки на ЕС.
Всеки комикс трябва да е максимум 6 страници.
Всяка страница на комикс трябва да е максимум 3MB.
Приемат се само JPG файлове.

http://wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=54&v=3


Мултимедиен конкурс „Мигрантите в Европа“ 
Краен срок: 21 юни 2013 г. 
Каква е ролята на мигрантите, които идват от страни извън Европа, в европейските общества? Конкурсът е насочен към студенти, които са на възраст над 18 години и учат в училища по изкуството, графика, комуникация във всяка държава-членка на ЕС и Хърватия. Училищата могат да представят произведения в три категории: плакат, фотография и видео. Всяко училище може да представи един или няколко произведения в една или няколко категории. Произведенията ще бъдат оценявани на национално равнище и най-добрите от тях ще бъдат изпратени на европейско жури, което ще определи победителите. Ще бъде проведено обществено Интернет гласуване. Авторите на 30 произведения-финалисти на европейско равнище ще пътуват до Брюксел, за да присъстват на церемония по награждаването с участие на Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по вътрешните работи. Училищата, чиито ученици спечелят първи награди в трите категории и първата награда от общественото гласуване, ще получат всяко по 10 000 евро. http://www.migrantsineurope.eu/


Литературен конкурс: "Когато хората пораснаха" 
Краен срок: 27 септември 2013 г. 
Марсианско общество – България обяви Международен литературен конкурс на тема „КОГАТО ХОРАТА ПОРАСНАХА".
Тематично името на конкурса е свързано със сентенцията на Циолковски "Земята е люлка на човечеството, но не трябва вечно да се живее в люлката."
(Препоръчително е творбите да са свързани с Марс, но не е задължително.)
Приемат се произведения в две категории: "Проза" и „Поезия".
Възрастови ограничения няма.

http://www.bukvite.bg/konkurs.php


Конкурс за млади литератори и критици 
Краен срок: 10 април 2013г. 
Културният център на Софийския университет обяви Конкурс за млади литератори и критици във връзка със Семинар за романа.
В конкурса могат да участват млади литературоведи и критици - преподаватели, докторанти, магистри, студенти - до 35 години.Предложенията за участие, съпроводени с темата на доклада, резюме от 300 думи: в него да бъдат изрично посочени българските съвременни романи от последните години, които ще бъдат във фокуса на изследването, както и кратка библиография по проблема, да се изпращат по електронен път на адрес: seminar.bg.roman@gmail.com

http://kulturni-novini.info


Фотоконкурс "Сила за живот" 
Краен срок: 1 май 2013 г. 
Ето едно фотографско предизвикателство - снимай силата за живот!
Изпрати твоя снимка до 1 май 2013 г. и тя може да стане част от фотоизложба по време на Музикален фестивал за талантливи хора в неравностойно положение.

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=16112&sid=7


EACEA: Strand 1.3.5: Проекти за сътрудничество | EACEA 
Краен срок: 8 май 2013 г. 
Подпомага проекти за културно сътрудничество, насочени към културен обмен между страните, които участват в програмата и трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с ЕС, при условие че последните съдържат клаузи в областта на културата. През 2013 г. това са Австралия и Канада.
Дейността трябва да доведе до конкретно измерение на международното сътрудничество. Проектите за сътрудничество включват най-малко три културни субекта от най-малко три страни участнички в програмата и културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна, и включват културни дейности, провеждани в избраната трета страна. 
Подкрепата от Европейския съюз е ограничена до 50% от общите допустими разходи на проекта.

http://nicolesusanu.wordpress.com


Помощ за книгата 2013 
Краен срок: 8 април 2013 г. 
МК обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2013 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:
1. Българска и преводна художествена литература;
2. Българска и преводна хуманитаристика;
3. Литература за деца и юноши;
4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.
В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

http://mc.government.bg


Международен конкурс за есе за млади хора 2013 
Краен срок: 30 юни 2013 г. 
Конкурсът се организира от Фондация Го и ЮНЕСКО.
Имате ли желание да споделите своите идеи и да изразите своите виждания на тема „Способността на културата да създаде по-добро бъдеще“? Ако искаме да построим свят, в който да живеем в мир, ние трябва да зачитаме и уважаваме културата на другия. С кои аспекти от културата на вашата страна или регион се гордеете и как е възможно младите хора да ги използват, за да създадат едно по-добро бъдеще?
Каним ви да изпратите  есе в обем до 700 думи, което вие сте написали и не е публикувано преди това, напечатано на английски, френски, испански или немски език или в обем до 1600 думи на японски език.
Спечелилите ще получат парична награда и пътуване до Япония!

http://www.goipeace.or.jp


Седми национален конкурс за наградата ИРЕЛЕВАНТ 
Краен срок: 29 април 2013 г. 
Театър "Via Verde" и Фондация "Буквите" обявяват Седмия конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор - ИРЕЛЕВАНТ-2013. 
На победителите ще бъдат връчени статуетки - златен, сребърен и бронзов "Ирелевант", грамоти и парични награди на стойност: 150 лв (първо място); 100 лв (второ място); 50 лв (трето място).
Регламентът на конкурса включва следните изисквания:
1. Произведенията да бъдат на български език
2. Максимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата "бял стих"- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12)
3. Всеки автор може да изпрати до 2 свои творби от всеки жанр.
4. В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя от произведението си, с който кандидатства.
5. Конкурсът не е анонимен.
6. Приемат се и публикувани произведения, но не и такива, които вече са взели участие в предишните три конкурса за наградата "Ирелевант"
7. Незавършени произведения не се приемат.
8. Журито ще се състои от членове на литературен сайт "Буквите" и театър "Via Verde"
9. Краен срок за получаване на творбите за конкурса- 29.04.2013 г.
10. Произведенията изпращайте на адрес: irrelevant2013@abv.bg

Национален конкурс „Драматургия за деца" 2013 
Краен срок: 20 април 2013 г. 
Клуб на Таланта „ОРФЕЙ” и International Talent Club обявиха Национален Конкурс „Драматургия за деца" 2013. Той има за цел стимулирането, развитието и утвърждаването на съвременна българска драматургия за деца и юноши, като средство за привличане на вниманието и изграждане на вкус и необходимост на младото поколение за съприкосновение с театралното изкуство. 
В Националния конкурс „Драматургия за деца 2013” могат да участват автори без ограничение на възраст и образование.
Пиесите трябва да са насочени към детската и юношеска публика между 4- и 18-годишна възраст. 
Текстовете могат да бъдат по оригинална авторска идея или адаптации на популярни произведения за деца и юноши. 
Препоръчително е текстът да не надвишава 20 стр. стандартен драматургичен формат с размер на шрифта 12. Текстове превишаващи 30 страници няма да бъдат оценявани от журито. 
Националният конкурс „Драматургия за деца 2013” е анонимен. На заглавната страница на пиесата да се поставя само заглавието без да се изписва името на автора.

http://www.dramaturgiazadeca.info


Петнадесети национален конкурс "Млади таланти" 
Краен срок: 22 април 2013 г.  
Участието в националния конкурс „Млади таланти” се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в естествените науки, социално-икономическите и хуманитарни науки, в информационните и комуникационни технологии.
В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи от до трима млади таланти.
В конкурса могат да участват ученици и студенти първи курс, отговарящи на следните условия:
- да са навършили 14 години към 1 септември 2013 г.;
- да са под 21 години към 30 септември 2013 г.

http://www.minedu.government.bg

Национален конкурс „Приятели с водата” за късометражен филм о 
Краен срок: 28 юни 2013 г. 
Стартира първият национален конкурс за късометражен филм „Приятели с водата", организиран от Български Червен кръст - Водноспасителна служба.
Целта на конкурса е чрез филмите да се акцентира на основните послания за безопасност във водата и да бъдат достъпни за възприемане от деца на възраст от 4 до 10 години.
Посланията за безопасност са разделени в 2 категории – Безопасност във вътрешни водоеми и Безопасност в и около дома. 
Право на участие в конкурса имат филми с продължителност до 7 минути. Филмът следва да е записан на DVD или MPEG-4, MPEG-2 формат с минимална резолюция 720х576. В конкурса могат да участват игрални, анимационни, експериментални филми. Всеки автор или колектив може да се включи с по един филм във всяка от дветекатегории.

http://www.redcross.bg/vodno9


Конкурс за финансиране на за превод на българска художествена литература  
Краен срок: 4 септември 2013 г. 
Програмата дава подкрепа за еднократни проекти за превод на българска художествена литература.Документите за участие в конкурса се подават в три екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител лично в Национален фонд „Култура” до 04.09.2013 г. (сряда). София, бул."Ал. Стамболийски" № 17
понеделник - петък 10.00 - 16.00 ч. Важи датата на получаване на пратката, независимо от пощенското клеймо. 
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
тел. 02/988 58 26, 02/981 08 13

http://ncf.bg/


Покана за представяне на предложения - EACEA/32/12 - МЕДИЯ 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби 
Краен срок: 12 април 2013 г. 
Максималната финансова помощ, която може да се предостави, е между 10 000 евро и 150 000 евро.
Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % - за проекти, представляващи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).
2. За културни институти и организации
Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства 
Краен срок: текущ 
Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища.
Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма. Независимо от предоставеното финансиране, окончателно одобрените разходи ще бъдат на стойност не повече от 1/3 от набраните средства. Това означава, че при отпуснати 1000 лева, а набрани от кампанията 1500 лева, за разходи ще бъдат признати само 500 лева, а останалите ще трябва да бъдат възстановени.
За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. поща info@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация.
Срокът за приемане на формуляри за кандидатстване е текущ. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация.Покана за участие PF - Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО” 
Краен срок: текущо до 27 декември 2013г. 
Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори - синдикати и работодателски организации.


Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

- минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;


- максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца.


Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

http://www.swissbgcooperation.bg


Фондация "Анна Линд": Грантове за инициативи за междукултурен диалог 
Краен срок: 15 април 2013 г. 
Могат да кандидатстват НПО, образователни, културни, академични или изследователски институции, медии и местни власти - членове на Евро-средиземноморското партньорство. 
Минималният размер на грантовете е 20 000 евро, а максималният - 30 000 евро. Финансовата подкрепа няма да превишава 80% от общия размер на допустимите разходи. Проектите трябва да са с продължителност 6 - 12 месеца.

http://www.euromedalex.org/resources/grant-scheme


Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница