Силните и слабите страниДата21.01.2018
Размер36.5 Kb.
#51065КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ КОМЕНТАРИв рамките на дисциплината Обща теория на правото
Оценяването на писмените работи има за цел да установи нивото и степента на теоретичната подготовката и придобитите практически умения в хода на обучението по ОТП и да даде конкретна информация за силните и слабите страни на отделния студент. За да бъде ясен начина на поставяне на оценките са изработени точни критерии в четери основни сфери, отговарящи на образователните цели на курса.

Блок А

ФАКТИЧЕСКО ПОЗНАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

Оцекна

Критерии

Отличен 6

Много добро познаване на учебния материал. Свободно използване на информацията и точна ориентация в контекста на темата, което предполага познаване на учебната и странична литература, както и аудиторна и извънаудиторна активност.

Мн. Добър 5

По – ниска степен на критериите за Отличен 6. Добра тематична ориентация.


Добър 4

Познаване на основното ядро от учебния материал, но и наличието на пропуски. Определени затруднения при използването на информацията и точната ориентация в контекста на темата.


Среден 3

По – ниска степен на критериите за Добър 4. Непознаване на определени блокове от материала. Трудна ориентация в информацията и контекста на темата.


Слаб 2

Много слабо познаване на учебния материал. Липса на възможност за ориентация.Блок Б

ИЗПОЛЗВАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

(ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕЗА/И)

Оцекна

Критерии

Отличен 6

Свободно интерпретиране на информацията и изграждане на ясно отличима теза


Мн. Добър 5

По – ниска степен на критериите за Отличен 6. Наличие на теза, чрез интерпретация, но с определени колебания.


Добър 4

Добро интерпретиране, но тезата не е напълно ясна и добре логически изчистена.


Среден 3

По – ниска степен на критериите за Добър 4. Отделни твърдения, които трудно могат да се обединят в теза.

Слаб 2

Много ниско ниво на интерпретация. Липса на каквато и да е теза.Блок В

АРГУМЕНТАЦИЯ

Оцекна

Критерии

Отличен 6

Свободно боравене с правната терминология. Използване на конкретни правни понятия, точни позовавания и правилното им смислово и логическо приложение в подкрепа на тезата.


Мн. Добър 5

По – ниска степен на критериите за Отличен 6.


Добър 4

Използване на определени правни понятия. Колебание при смисловото и логическото им приложение в подкрепа на тезата.


Среден 3

По-ниска степен на критериите за Добър 4. Трудности в аргументацията. Липса на основни правни понятия, неточности при приложението им


Слаб 2

Много слабо ниво или липса на аргументация. Абсолютно неточно използване на основни понятияБлок Г

СТИЛ

Оцекна

Критерии

Отличен 6

Богато изразяване, използване на термини в съответствие с контекста на темата. Създава се впечатление за убедителност


Мн. Добър 5

По – ниска степен на критериите за Отличен 6.


Добър 4

Небогата терминология, стандартни изречения. Недобра убедителност


Среден 3

Бедна терминология, грешки в изказа. Неубедителност


Слаб 2

Разбъркани и неясни изречения, много грешки* Забележка: Представените критерии имат ориентировъчен и насочващ характер. Целта им е да предизвикат ясна представа за основните изисквания на преподавателите и да позволят на студентите да оценят силните и слабите си страни във връзка с обучението си по право.
Каталог: paunov
paunov -> Европейски формат на автобиография
paunov -> Програма „международни отношения юридически факултет
paunov -> Нормативна уредба на ордените и медалите по времето на търновската конституция христо Паунов1
paunov -> Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
paunov -> Римскоправни аспекти на Имуществения статус на религиозните организации* Малина Новкиришка- стоянова1
paunov -> Програма по публична администрация примерен в ъ п р о с н и к по сравнителна публична администрация
paunov -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
paunov -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
paunov -> L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au xvie siècle Xavier Godin


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница