Списък на общинските недвижими имоти, с които Община ТърговищеДата11.03.2018
Размер202.79 Kb.
#62030ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ7700 Търговище, пл. Свобода

Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12

e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bgПриложение № 3
СПИСЪК

на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище

може да извърши разпоредителски действия

по реда на чл. 35 от ЗОС

при проявен инвеститорски интерес през 2014 г.


№ по ред

ПИ №

Местонахождение

Площ

кв.м.


1

2

3

4

1.

ПИ № 73626.508.259

УПИ ХІІІ, кв. 9кв. „Запад 3”

450

2.

ПИ № 73626.508.260

УПИ ХІІ, кв. 9кв. „Запад 3”

450

3.

ПИ № 73626.508.261

УПИ ХІ, кв. 9кв. „Запад 3”

450

4.

ПИ № 73626.508.262

УПИ ІХ, кв. 9кв. „Запад 3”

420

5.

ПИ № 73626.507.539

УПИ ХVІ, кв. 68кв. „Изток”

390

6.

ПИ № 73626.507.540

УПИ ХVІІ, кв. 68кв. „Изток”

396

7.

ПИ № 73626.507.541

УПИ ХVІІ, кв. 68кв. „Изток”

361

8.

ПИ № 73626.507.542

УПИ ХІХ, кв. 68кв. „Изток”

383

9.

ПИ № 73626.507.544

УПИ ХХ, кв. 68кв. „Изток”

312

10.

ПИ № 73626.507.545

УПИ ХХІ, кв. 68кв. „Изток”

375

11.

ПИ № 73626.508.263

УПИ Х, кв. 9кв. „Запад 3”

504

12.

ПИ № 73626.508.63

УПИ ІХ, кв. 5кв. „Запад 3”

467

13.

ПИ № 73626.508.204

УПИ Х, кв. 5кв. „Запад 3”

526

14.

ПИ № 73626.508.205

УПИ ХІ, кв. 5кв. „Запад 3”

408

15.

ПИ № 73626.508.206

УПИ ХІІ, кв. 5кв. „Запад 3”

408

16.

ПИ № 73626.508.69

УПИ ХІV, кв. 5кв. „Запад 3”

408

17.

ПИ № 73626.508.207

УПИ ХV, кв. 5кв. „Запад 3”

567

18.

ПИ № 73626.508.215

УПИ ХХІV, кв. 5кв. „Запад 3”

450

19.

ПИ № 73626.508.216

УПИ ХХV, кв. 5кв. „Запад 3”

450

1

2

3

4

20.

ПИ № 73626.508.217

УПИ ХХVІ, кв. 5кв. „Запад 3”

450

21.

ПИ № 73626.508.74

УПИ ХХVІІ, кв. 5кв. „Запад 3”

450

22.

ПИ № 73626.508.95

УПИ ІV, кв. 315кв. „Запад 2”

1 483

23.

ПИ № 73626.508.295

УПИ VІІІ, кв. 316кв. „Запад 2”

1 522

24.

ПИ № 73626.506.3

УПИ ІІ, кв. 8ул. „Скопие”

479

25.

ПИ № 73626.506.3

УПИ ІІІ, кв. 8ул. „Скопие”

485

26.

ПИ № 73626.506.15

УПИ ІV, кв. 8ул. „Скопие”

479

27.

Имот № 105, кв. 16

- двуетажна сградас. Овчарово

6 315

240


28.

ПИ № 73626.513.101

УПИ ІV, кв. 9КК „Парка север”

865

29.

УПИ ІХ, кв. 59

ул. „Арда”

440

30.

УПИ VІІ-309, кв. 27

едноетажна сградас. Буховци

1 720

ЗП – 123,5031.

УПИ VІІ-193, кв. 10

едноетажна сграда

едноетажна сграда


с. Пайдушко

7 450

ЗП – 270


ЗП – 32

32.

УПИ ІІІ, кв. 9

кв. „Бряг”

635

33.

УПИ ІV, кв. 9

кв. „Бряг”

615

34.

УПИ V, кв. 9

кв. „Бряг”

615

35.

УПИ VІ, кв. 9

кв. „Бряг”

540

36.

УПИ VІІ, кв. 35

кв. „Бряг”

580

37.

УПИ ІХ, кв. 47

кв. „Въбел”

1 025

38.

УПИ Х, кв. 47

кв. „Въбел”

795

39.

УПИ І, кв. 112 „А”

с. Лиляк

860

40.

УПИ ІІ, кв. 112 „А”

с. Лиляк

820

41.

УПИ ІІІ, кв. 112 „А”

с. Лиляк

840

42.

УПИ ІV, кв. 112 „А”

с. Лиляк

895

43.

УПИ VІІ, кв. 94

с. Лиляк

635

44.

УПИ І-71, кв. 15

с. Съединение

945

45.

УПИ ІІ, кв. 46

с. Дралфа

580

46.

УПИ ІІІ, кв. 46

с. Дралфа

735

47.

УПИ ХІІ, кв. 9

с. Дралфа

985

48.

УПИ ІІІ, кв. 5

с. Стража

925

49.

УПИ І, кв. 1

с. Давидово

1 130

50.

УПИ ІІ, кв. 1

с. Давидово

1 050

51.

УПИ ІІ, кв. 7

с. Давидово

1 240

52.

УПИ VІ, кв. 6

с. Давидово

943

53.

УПИ VІІ, кв. 6

с. Давидово

1 280

54.

УПИ VІІІ, кв. 6

с. Давидово

1 300

55.

УПИ ІХ, кв. 6

с. Давидово

1 230

56.

УПИ Х, кв. 6

с. Давидово

1 200

57.

УПИ ХІІ-269, кв. 40

с. Бистра

966

58.

УПИ ІХ, кв. 32

с. Здравец

790

59.

УПИ Х, кв. 32

с. Здравец

805

60.

УПИ ХІ, кв. 32

с. Здравец

810

61.

УПИ ХІІ, кв. 32

с. Здравец

785

62.

УПИ ХІV, кв. 32

с. Здравец

850

1

2

3

4

63.

УПИ ІІІ, кв. 35

с. Здравец

960

64.

УПИ ІV, кв. 35

с. Здравец

995

65.

УПИ V, кв. 35

с. Здравец

875

66.

УПИ VІ, кв. 35

с. Здравец

860

67.

УПИ VІІ, кв. 35

с. Здравец

880

68.

УПИ VІІІ, кв. 35

с. Здравец

890

69.

УПИ ІІ, кв. 36

с. Здравец

940

70.

УПИ ІІІ, кв. 36

с. Здравец

950

71.

УПИ ІV, кв. 36

с. Здравец

960

72.

УПИ V, кв. 71

с. Макариополско

1 260

73.

УПИ VІІ-163, кв. 10

с. Баячево

1 145

74.

УПИ VІІІ-163, кв. 10

с. Баячево

800

75.

УПИ ІХ-163, кв. 10

с. Баячево

820

76.

УПИ V, кв. 16

с. Баячево

1 050

77.

УПИ VІ, кв. 16

с. Баячево

980

78.

УПИ І, кв. 27

с. Баячево

840

79.

УПИ ІІ, кв. 27

с. Баячево

1 005

80.

УПИ ІІІ, кв. 27

с. Баячево

735

81.

УПИ ІV, кв. 27

с. Баячево

650

82.

УПИ V, кв. 27

с. Баячево

945

83.

УПИ VІ, кв. 27

с. Баячево

690

84.

УПИ ІІ, кв. 54

с. Баячево

1 225

85.

УПИ ІІІ, кв. 54

с. Баячево

1 160

86.

УПИ ІV, кв. 54

с. Баячево

1 170

87.

УПИ V, кв. 54

с. Баячево

1 180

88.

УПИ VІ, кв. 54

с. Баячево

1 300

89.

УПИ VІ-63, кв. 56

с. Баячево

610

90.

УПИ VІІ-63, кв. 56

с. Баячево

990

91.

УПИ V-65, кв. 56

с. Баячево

1 390

92.

УПИ ІХ-63, кв. 56

с. Баячево

1 000

93.

УПИ ІІІ „Д”, кв. 2

с. Бистра

1 250

94.

УПИ ХХІV, кв. 12

- едноетажна сграда

- едноетажна сграда


с. Г. Ново

4 470

108


50

95.

УПИ VІІ, кв. 27

- едноетажна сградас. Буховци

1 720

123,50


96.

УПИ І, кв. 32

- триетажна сградас. Преселец

3 365

315


97.

Имот № 115, кв. 21

- едноетажна сградас. Преселец

320

118


98.

УПИ ІІ, кв. 28

- двуетажна сградас. Г. Соколово

4 325

296


99.

Пл. № 186, кв. 13

- двуетажна сграда

- едноетажна сграда


с. Буховци

7 430

394


160

100.

УПИ І, кв. 18

- едноетажна сградас. Момино

2 860

237


101.


ПИ № 014036 – нива

с. Момино

2185

102.

ПИ № 014039 – нива

с. Момино

3453

103.

ПИ № 014053 – нива

с. Момино

2599

104.

УПИ І-134, кв. 48

- двуетажна сградас. Кръшно
3 250

272

105.

УПИ І-397, кв. 27

- двуетажна сграда

- едноетажна сграда

- едноетажна сграда

с. Търновца7 880


316

56

21106.

ПИ № 035007 – нива

с. Търновца

10228

107.

ПИ №052005 – нива

с. Търновца

60105

108.

ПИ № 053016 – нива

с. Търновца

80001

109.

УПИ І, кв. 18

- двуетажна сградас. Пресяк

8 550

316


110.

УПИ ІІІ-77, кв. 19

- триетажна сградас. Кралево

9 720

491


111.

УПИ ІІ-261, кв. 20

- двуетажна сградас. Здравец

2 900

235


112.

УПИ І, кв. 32

- триетажна сградас. Преселец

3 365

315


113.

УПИ ІХ-148, кв. 25

- двуетажна сградас. Дългач

5 935

432


114.

УПИ ХІ, кв. 318

73626.508.268кв. „Запад 2”

239

115.

73626.207.406

гр. Търговище

20 587

116.

73626.518.28

кв. Въбел

20 775

117.

73626.333.4

кв. Въбел

547

118.

УПИ VI, кв.19

С. Дралфа

1 470

119.

УПИ ІІІ, кв. 12

- едноетажна сграда

- едноетажна сграда


с. Копрец

2 330

264


120

120.

ПИ № 73626.503.648

Кв.”М. Малчев”

390

121.

ПИ № 73626.503.649

Кв.”М. Малчев”

336

122.

Имоти по § 4123.

Други – при проявен инвестиционен интерес и след тяхната идентификацияКаталог: economic -> file
file -> 1. профил на общината 4 Основни географски характеристики 4
file -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
file -> За развитието на туризма в Община Търговище
file -> Община търговище
file -> Община търговище обявява
file -> Д о г о в о р за обществена поръчка
file -> Конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № з-оп-92 от 13. 08. 2013 г на кмета на Община Търговище
file -> На общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от зос при проявен инвеститорски интерес през 2012 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница