Технически изискванияДата09.09.2016
Размер30.97 Kb.
#8573

Технически изисквания


за

Подновяване на поддръжката на ГИС софтуер, използван в ИАОС”


Кандидатите за участие в процедурата по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подновяване на поддръжката на ГИС софтуер, използван в ИАОС” трябва да осигурят актуалните версии и стандартна поддръжка на базов ГИС десктоп софтуер, съвместим с използвания в ИАОС.
Характеристики на планираните за обновяване 3 броя софтуерни продукти


Софтуер, подлежащ на обновяване


Характеристики


Брой

Десктоп ГИС приложение

 • съвместимо с десктоп ГИС приложенията в ИАОС, като съдържа като минимум функционалността на ArcGIS ArcInfo 10;

 • съвместим с ГИС сървърен софтуер, включително ArcSDE 10;

 • да предоставя възможности за генериране на проектни файлове (.mxd), които да способстват създаване на уеб приложения и публикуване на карти, включително на ArcGIS server 10;

 • да генерира събития по линейни обекти (route events);

 • да позволява конвертиране на данни от и към формати като минимум .dwg, .shp, geodatabase-personal, geodatabase;

 • да се създават алгоритмични модели на многостъпкови анализи, както и скриптове за автоматизиране на ГИС процесите;

 • да притежава достъпна функционалност чрез лесен за използване потребителски интерфейс, който може да бъде персонализиран и разширяван посредством модели, скриптове и приложения.

1 бр.

Приложение за анализи и визуализация в 3D

 • съвместимо с ГИС приложенията в ИАОС;

 • да предоставя набор от инструменти за 3D моделиране и анализи;

 • да позволява създаване на динамични и интерактивни карти с три измерения на географската визуализация и анализ;

 • да осигурява интерфейс за преглед на множество слоеве от триизмерни данни;

 • да позволява създаване и анализиране на повърхности.

1 бр.

Приложение за пространствено моделиране и анализи

 • съвместимо с ГИС приложенията в ИАОС;

 • да предоставя инструменти за растер-базирано пространствено моделиране и анализи;

 • да позволява създавяне на повърхнини по резултатите от извършените анализи.

1 бр.


Общи технически изисквания
1. Представената оферта да включва възможност за ползване на актуалните версии на ГИС приложенията в срока на поддръжка, включително чрез надграждане на притежавани лицензи за ГИС софтуер.

2. Инсталационния пакет на новите версии на продуктите да бъде предоставен на DVD и да представлява стандартен и неизползван пакет. Инсталацията да е с възможност за ползване на лиценза на няколко работни места (concurrent use).

3. Инсталациите на софтуера да могат да се извършват като минимум на следните платформи: MS Windows – версия ХР и следващи; MS Windows Server – версия 2003 и следващи.

4. Да бъде извършена първоначална инсталация на новите версии на продуктите в ИАОС, осигуряваща работеща конфигурация на софтуера.

5. При възникване на проблеми в работата на софтуера да бъде осигурена техническа поддръжка със следните срокове:

- за реакция – до 10 часа от уведомяването за възникнал проблем;

- за отстраняване на проблема – до 72 часа.

Изпълнителят да предостави на Възложителя телефонни номера и електронен адрес, на които да се съобщава за възникване на проблеми в работата на софтуера.Място за извършване на услугата (наличност на ГИС продуктите)Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136.

Срок на поддръжка на продуктите – минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора. Услугите да включват отстраняване на неизправности възникнали при експлоатацията на софтуера. По време на периода на поддръжка не трябва да има допълнителни такси за обслужване и отстраняване на неизправности.

Срок на доставка на нови версии – до 1 месец от датата на подписване на договора.

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница