Участия в научни форуми 2009-2016 г. Конференции/ публикацииДата02.07.2017
Размер32.98 Kb.
Ас. Виктория Христофорова Заевска

Асистент към катедра „Англицистика и американистика”. Тема на дисертацията: „Присвоявания на условностите на елизабетинския романс в Злочестия Пътешественик (1594) на Томас Наш и Джак от Нюбери (1579) на Томас Делоуни”
Участия в научни форуми 2009-2016 г.

Конференции/ публикации:

Съвместна научна конференция на англицистичните катедри в Букурещкия университет и ВТУ с международно участие Comparisons, Interactions, and Contestations within/across Cultures -. Букурещ и В. Търново, 17-20 юни 2010 г. с доклад „The Travels of the Picaro: Entrapment and Freedom of Boundary Crossing in The Unfortunate Traveller by Thomas Nashe” /отпечатан в сборник: Comparisons and Interactions within and Across Cultures. Заглавие на статията: The Travels of the Picaro: Entrapment and Freedom of Boundary Crossing in The Unfortunate Traveller by Thomas Nashe, стр. 246–259. Редактори: Людмила Костова, Йона Сариева, Михаела Иримия, град Велико Търново, Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 2, 2012 г., ISBN 978-954-524/.


Международна конференция “Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting", СУ „Св. Климент Охридски”, София, 5-6 ноември 2011 г. с доклад „Grotesque Images and Picaresque Realism in Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller” /отпечатан в сборник: Peregrinations of the Text: Essays in Honour of Alexander Shurbanov, стр. 259-266. Редактори: Евгения Панчева, Христо Стаменов, Мария Пипева, Георги Няголов, София 2013, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-3500-9/.
Участие в Юбилейна докторантска конференция по случай 20-годишнината от основаването на Филологически факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград на 11-12 май 2012 г, с доклад на тема: Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller: On The Individuality of the English Rogue in Early Renaissance Picaresque Narratives.

Участие в международен симпозиум в университетът в гр. Улвърхемптън, Великобритания, Symposium title: On the Wane: Decadence and Decline in Literature and Culture, 20-22 юли, 2012г., с доклад: De-humanising Reality: the Paradigm of Roguery and the Distortion of the Orderly System of Beliefs in Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller. Ортанизатор: Dr Glyn Hambrook, University of Wolverhampton, Centre for Transnational and Transcultural Research, Department of Humanities.

Международна юбилейна конференция „250-години от История Славянобългарска, Пловдив 2-3 ноември, 2012 г. под надслов „Паисиеви четения“. Участие с доклад на тема: Mapping the Communal Ideology of the Poor: Carnivalesque Techniques of Subversion in Thomas Deloney’s Jack of Newbury, /отпечатан в сборник Научни Трудове, том 50, книга 1, сб.г., 2012г., стр. 23-32. Международна редакционна колегия: проф. д.ф.н. Александър Бондарко, проф. д.ф.н. Сергей Николаев и др.. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ към пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ISSN 0861-0029/.

Участие в юбилейна международна научна конференция 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013 г., гр. Велико Търново, 10 май 2013 г., секция Филологически факултет, с доклад „On the Individuality of the English Rogue in Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller“, /отпечатан в елекстронен сборник „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013“, 2014г., стр. 341-248, Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 2. Авторски колектив 2014г.: проф. д-р Христо Бонджолов, доц. д-р Маргрета Гриторова, проф д-р Людмила Костова и др., ISBN 978-954-524-975-4/.Международен интердисциплинарен научен семинар “Comparative Studies in the Age of Globalization: Interdisciplinary Academic Seminar”, 14-15 ноември 2014 г., Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново. Тема на доклада: Appropriation of the Conventions of Elizabethan Romance in Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller and Thomas Deloney Jack of Newbury, /под печат/.

Специализации 2009-2014 г.:
Участие в двуседмично международно лятно училище за докторанти, GUSS Graz University Summer School, 2011, International Summer School on the Americas, гр. Грац, Австрия, със стипендия по програма CEEPUS. Цел на престоя: посещение на семинарни занятия по литература с цел трупане на теоретични познания в областта на пътеписната литература, запознаване с произведения и научни трудове на с международна значимост.
Едномесечен престой от 01 до 31 април 2012 в гр. Любляна, Словения по програма СEEPUS за студентска мобилност. Цел на престоя: проучвателска дейност към факултета по образованието и ползване на критична литература от библиотечния фонд на университета в гр. Любляна, работата по втора глава от дисертационния ми труд. Регистрационен номер по програма CEEPUS: CPMNr: CIII-AT-0503-02-1213-M-61657.
Други:
Участия и награда от конкурса за превод на поезия и проза, организиран от Сдружението на преводачите, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Нов български университет, СУ „Св . Климент Охридски“ – Новогръцка филология, 2010 и 2011 г.
Участие в провеждането и изготвянето на изпитните материали за кандидат-студентските изпити по английски език за прием във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ всяка година, с председател доц. д-р Гинка Пенакова.
Участие в проверката на националната матура по английски език като представител на ВТУ, извършвана всяка година в гр. София.
Проверка на дипломни работи по английска литература на студенти от бакалавърска степен и магистърска степен по програма Бритнистика.
Изготвяне на изпитни материали и участие в ДИ по превод /практико-приложен изпит и др./ на специалности: английска филология и приложна лингвистика.
Предователска дейност в области: ренесансова литература, специализиран превод, превод на документация, художествен превод и превод на публицистични текстове, практически английски, филмов превод.
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница