Указания за финансов одит


Въведение Обхват на настоящия МОСстраница2/7
Дата25.07.2016
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Въведение

Обхват на настоящия МОС


1. Настоящият Международен одитен стандарт (МОС) разглежда отговорностите на одитора, свързани с измамата при одита на финансовите отчети. По-конкретно той разглежда разширено начина, по който МОС 3155 и МОС 3306 следва да бъдат прилагани във връзка с рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама.

Характеристики на измамата


2. Отклонения във финансовия отчет могат да възникнат в резултат на измама или грешка. Разграничаващият фактор между измамата и грешката е дали извършеното действие, което води до отклонението във финансовия отчет, е преднамерено или непреднамерено.

3. Въпреки че измама е широка правна концепция, за целите на настоящия МОС одиторът се занимава с измами, които могат да доведат до съществени отклонения във финансовия отчет. Два типа преднамерени отклонения са съществени за одитора – отклонения, възникващи в резултат от подправена финансова отчетност и отклонения, възникващи в резултат на незаконно присвояване на активи. Въпреки че одиторът може да подозира или, в редки случаи, да идентифицира възникването на измама, той не прави правни определения за това дали действително е извършена измама. (виж параграф A1-A6)


Отговорност за предотвратяване и разкриване на измами


  1. Основната отговорност за предотвратяване и разкриване на измами е на лицата, натоварени с общото управление, и на ръководството на предприятието. Важно е ръководството, под надзора на лицата, натоварени с общо управление, да наблягат на предотвратяването на измамите, което може да намали възможностите за извършването им, както и да възпира измамите, което може да убеди отделните лица да не извършват измами поради вероятността от разкриване и наказване. Това включва ангажимент за създаването на култура на честност и етично поведение, което може да бъде подкрепено с активен надзор от страна на лицата, натоварени с общо управление. Упражняването на надзор от лицата, натоварени с общо управление, включва разглеждането на възможността за заобикаляне на контролите или за други неподходящи въздействия върху процеса на финансова отчетност, като например усилия от страна на ръководството за управление на печалбите с цел оказване на влияние върху представата на анализаторите относно дейността на предприятието и неговата рентабилност.

    Отговорности на одитора

  1. Одитор, изпълняващ одит в съответствие с МОС, носи отговорност за получаването на разумна увереност , че финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка. Поради вътрешноприсъщите ограничения на одита, съществува неизбежен риск, че някои съществени отклонения във финансовия отчет може да не бъдат разкрити, въпреки че одитът е подходящо планиран и изпълнен в съответствие с изискванията на МОС.7

  2. Както е описано в МОС 2008, потенциалният ефект от вътрешноприсъщите ограничения е особено значим в случаите на съществени отклонения, произтичащи от измама. Рискът от неразкриване на съществени отклонения, произтичащи от измама, е по-голям отколкото рискът от неразкриване на съществени отклонения, произтичащи от грешка, тъй като измамата може да е свързана със сложни и внимателно организирани схеми, създадени за да я прикрият, като например, фалшификация, преднамерен пропуск за отчитане на сделки или преднамерено направени изявления за въвеждане на одитора в заблуждение. Такива опити за прикриване могат да бъдат още по-трудни за разкриване, ако са съпроводени от тайно споразумение. Тайното споразумение може да накара одитора да счита, че одитното доказателство е убедително, докато то всъщност е фалшиво. Способността на одитора да разкрие случай на измама зависи от фактори като уменията на извършителя, честота и обхват на манипулацията, обхват на скритото споразумение, относителен размер на конкретно манипулираните суми и отговорната позиция на замесените лица. Въпреки че одиторът може да е в състояние да идентифицира потенциални възможности за извършване на измами, е трудно той да определи дали отклонение в област, налагаща субективна преценка, както например приблизителните счетоводни оценки, е породена от измама или от грешка.

  3. В допълнение, рискът за одитора да не разкрие съществени отклонения, произтичащи от измама, извършена от ръководството е по-голям от този, свързан с измама, извършена от служител, тъй като ръководството често е в позиция пряко или косвено да манипулира счетоводната документация и данни или да подправя финансова информация, или да заобикаля контролните процедури, разработени с цел предотвратяване на сходни измами от страна на служителите.

  4. При придобиването на разумна увереност одиторът е длъжен да се отнася с професионален скептицизъм през целия одит, да взема под внимание възможностите за пренебрегване на контрола от страна на ръководството и да отчита факта, че одитните процедури, които са ефективни за разкриване на грешка, може да не са ефективни за разкриването на измама. Изискванията на настоящия МОС са предвидени да подпомогнат одитора при идентифицирането и оценката на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама и при разработването на процедури за разкриването на такива отклонения.

Дата на влизане в сила


  1. Настоящият МОС влиза в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.

Цели


  1. Целите на одитора са:

(a) да идентифицира и оцени рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, дължащи се на измама;

(б) да получи достатъчни и уместни одитни доказателства за оценените рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама, чрез разработване и изпълнение на подходящи действия в отговор на рисковете; и

(в) да действа по подходящ начин по отношение на измами или подозирани измами, идентифицирани по време на одита.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
download -> Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница