Упражнение в групиДата17.11.2023
Размер35.5 Kb.
#119327
Kazus X 2

Казус
Град “Х”  1. Местоположение

Град “Х” е разположен в полупланински регион, като от общата площ от около 60% са планински, а 40% - равнинен терен. Съседната община на север е силно развита икономически. На юг и запад се намира слабо развита община с високопланински характер. На изток, градската граница съвпада с държавната, като в непосредствена близост до границата в съседната страна се изгражда нова икономическа зона.

Население:


Жителите в момента са общо около 25 хил., като прогресивно намаляват. Средната възраст е 45 години. Безработицата в момента надхвърля 30%.

Икономика:


  • промишленост – в град “Х” се откроява един промишлен отрасъл със силен спад и голямо замърсяване на околната среда (минно дело). Съществува и шивашка фабрика, започнато е изграждането на друга такава, но не е завършено,

  • селско и горско стопанство – планинският регион се стопанисва главно от горското стопанство и е богат на дивеч. Има традиции в отглеждането на малини и къпини. Почвата и климатичните условия позволяват смисленото селскостопанско използване на равнинната част за отглеждане на плодове и зеленчуци. Традиционно отглеждани култури са изоставени в резултат на реформата в селското стопанство.

Инфраструктура:


Градът разполага с добре изградена пътна мрежа. Територията се пресича от главна пътна артерия с действащ граничен пункт към съседната страна. Град “Х” е крайна гара на железопътния транспорт.
Нивото на комуникациите отговаря на средното за страната. Всички населени места са електрифицирани. На язовира, построен във връзка с рудодобива се намира водноелектрическа централа.
В градския център се намира болница с 200 легла. Има 3 основни училища, една гимназия и един техникум, където са се подготвяли специалисти по минно дело.

Забележителности:


Три от селата в близост до град “Х” имат интересно историческо наследство под формата на характерна архитектура и обичаи. В близост до държавната граница се намира заслужаващ да се посети манастир. В планината има многобройни неизследвани пещери.

Бюджет:


В последните 4 години, средногодишният бюджет на града е в размер на около 3 милиона лева, като основните приходи са свързани с финансиране на делегираните от централната власт дейности по образование и здравеопазване. Въпреки това, са налице редица проблеми в тези сектори – издръжката на училищата, детските градини и ясли. Недофинансирани са същинските дейности – сметосъбиране и комунални дейности. Състоянието на инфраструктурата на територията на града се нуждае от значително подобряване. В резултат на благоприятното приключване на сделка с терен за 2023 г. се очертават допълнителни приходи в размер на 800 хиляди лева.
ЗАДАЧИ:

  1. Направете SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите) на ситуацията в град Х,

  2. Посочете основните цели, които ще преследвате в краткосрочен план (1 год.) с разработката на бюджета: например: подобряване на инфраструктурата, привличане на туристическите оператори със забележителностите, подобряване качеството на хигиенизирането и т.н.,

  3. Посочете за кои от приоритетите ще насочите средствата в размер на 800 хил.лв., придобити от продажба на терена,

  4. Направете разнообразни предложения за развитието на града с дългосрочен характер – времеви хоризонт: 10-20 години.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница