Управлението на бедствията е необходимо повече от всякога, тъй като честотата и интензивността на природните и причинените от човека бедствия нарастват неумолимоДата22.10.2018
Размер88 Kb.
#92151

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 14 май 2014 г.Отбелязване на първата годишнина от създаването на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации

Управлението на бедствията е необходимо повече от всякога, тъй като честотата и интензивността на природните и причинените от човека бедствия нарастват неумолимо. На 15 май миналата година Европейската комисия създаде център за реагиране при извънредни ситуации (КЦРИС). За Европейския съюз това е значителна стъпка напред в осигуряването на по-бърз и предвидим капацитет за реагиране при бедствия, както и в отделянето на много по-голямо внимание на предотвратяването и подготвеността.

След създаването си КЦРИС е бил задействан над 35 пъти по време на кризи. При всеки отделен случай той е изпълнил своята цел, като ефективно е организирал бърза и координирана реакция при извънредни ситуации в Европа и извън нея.

Къде е помагал той?

КЦРИС координира предоставянето на европейска помощ след преминаването на тайфуна Хаян, най-силната буря на сушата в метеорологичната история, която предизвика свлачища и връхлетя Филипините през ноември 2013 г. КЦРИС организира незабавното изпращане на екип от експерти по гражданска защита от Европейския съюз във Филипините и доставката на животоспасяваща помощ, предоставена от държавите — членки на ЕС, и обединена чрез механизма на ЕС за гражданска защита. Тази координация гарантира, че европейската помощ е задоволила най-спешните нужди на засегнатите хора и е била доставена бързо и ефективно в изключително сложна и бързо променяща се ситуация.

През последното лято КЦРИС координира помощта за Португалия и Босна и Херцеговина, когато двете държави се бореха с мащабни горски пожари.

КЦРИС предприе активни действия във връзка с кризата в Сирия — най-голямата хуманитарна криза в света. Йордания и България поискаха подкрепа за приютяването и предоставянето на медицинска помощ за сирийските бежанци. В отговор КЦРИС способства за доставката на материали от жизненоважно значение, вариращи от линейки до отоплители за палатки, одеяла, санитарни принадлежности и комплекти с готварски принадлежности, предлагани от държавите членки на страните, които трябваше да се справят с нарастващия приток на бежанци.

Също така КЦРИС е много активен при мониторинга и анализа на риска, като предоставя на държавите членки и страните, засегнати от бедствия, сателитни изображения на засегнатите райони. По време на рекордните наводнения в Централна Европа през май 2013 г. КЦРИС състави 118 спътникови карти, които помогнаха на националните органи да проследят водните разливи и да вземат правилните решения.

Как КЦРИС допринася за по-бързата и ефикасна съвместна реакция при бедствия?

КЦРИС работи денонощно и може да се справя едновременно с до три извънредни ситуации в различни часови зони. След получаване на искане от засегнатата държава или от ООН той изпраща експерти за оценка и координация в засегнатите от бедствия райони и улеснява транспортирането на помощи от държавите членки при сериозни извънредни ситуации.

В допълнение към обмена на информация и бързата реакция при извънредни ситуации КЦРИС осигурява също така планирането, мониторинга, оперативната координация и логистичната подкрепа.

Центърът осигурява постоянен обмен на информация между органите на гражданската защита и органите, занимаващи се с хуманитарната помощ, като предоставя информация в реално време за исканата помощ и предложенията, направени от държавите — членки на ЕС, и другите участващи държави. Той се занимава също с управлението на предварително установен регистър на стандартните средства за реагиране на държавите членки, които могат да бъдат използвани незабавно при мащабни извънредни ситуации.

КЦРИС подкрепя тясната координация между службите на Европейската комисия, участващи в ответни действия при извънредни ситуации, при които е необходим многосекторен отговор (по време на извънредни екологични ситуации или на ситуации, свързани с енергопотреблението), и обменя информация с кризисните центрове на основните международни партньори на ЕС.

Кой има полза от КЦРИС?

КЦРИС предоставя съвместен европейски капацитет за реагиране както в рамките на Европа, така и в световен мащаб. Чрез контрола и оценката на бедствия, събирането на исканията за съдействие и координирането на транспорта и предоставянето на помощите заедно с партньорите, КЦРИС служи не само на държавите — членки на Европейския съюз, и неговите граждани, но и на уязвимите хора навсякъде по света, изграждайки устойчивост в световен мащаб.Как КЦРИС се вписва в действащото законодателство на ЕС за гражданска защита?

Законодателството, свързано с механизма за гражданска защита на Европейския съюз, беше преразгледано през 2013 г. и осигурява защита от природни и причинени от човека бедствия. В него се разглежда целият цикъл на бедствията: от предотвратяването през оценката на риска, подготвеността и планирането до по-координирани и бързи ответни действия.

Това законодателство е правното основание за работата на КЦРИС, като го поставя в оперативното ядро на механизма на ЕС за гражданска защита. КЦРИС подпомага и съфинансира дейности в областта на предотвратяването и подготвеността — от повишаването на осведомеността до полеви учения и симулации на извънредни ситуации. С инвестирането в предотвратяването на риска и подготвеността преди появата на бедствията се постигат сериозни предимства в сравнение с разходването на средства след това за хуманитарна помощ, възстановяване и реконструкция.

За повече информация:

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Информационна брошура за КЦРИС:http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_en.pdf

Информационна брошура относно законодателството на ЕС в областта на гражданската защита:http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_legislation_en.pdf

Уебсайт на комисар Георгиева:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

MEMO/14/349

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница