media/filer_public/2017/01/17
  Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
  Дейности в рамките на обществената поръчка
  Министерство на правосъдието агенция по вписванията
  Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
  Обща информация за Възложителя Създаване и правомощия
  Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията
  Наименование на Участника
  Пълно описание и технически спицификации за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”
  Пълно описание и технически спецификации по обществена поръчка с предмет: „осигуряване на универсална пощенска услуга и куриерски услуги за нуждите на агенция по вписванията”
  Министерство на правосъдието агенция по вписванията технически спецификации
  Решение за откриване на процедура Обявление за обществената поръчка
  Приложение №1 министерство на правосъдието агенция по вписванията
media/filer_public/2017/06/23
  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)
media/filer_public/2017/09/25
  Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността
media/filer_public/2017/09/11
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
media/filer_public/2017/01/17
  Пълно описание и технически спецификации на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, принтери, скенери, копири и друга техника”
  Венцислав спирдонов изпълнителен директор министерство на правосъдието
  Образец №8 д е к л а р а ц и я
  Техническо задание предмет на обществената поръчка
  Приложение №2 министерство на правосъдието агенция по вписванията
media/filer_public/2017/11/30
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
media/filer_public/2017/10/02
  Старши експерт – 1 (една) щатна бройка в: Служба по регистрация – София в: Регионална дирекция – София
media/filer_public/2017/01/17
  Пълно описание и технически спицификации за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”
media/filer_public/2017/09/19
  Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на
media/filer_public/2017/09/11
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
directory media filer public  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница