Въведение в базите данни информационни системистраница1/15
Дата24.03.2017
Размер1.01 Mb.
#17636
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИТЕ ДАННИ

         ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

                     ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

                     ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИС

                    ПРОЦЕСЪТ КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ОБЕКТ

                    ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

                    СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

         ДАННИ, СЪЩНОСТ 

                    ДАННИ, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

                    ДАННИ, ФОРМАТИРАНЕ 

                    ТИПОВЕ ДАННИ

                    ЗНАНИЯ (knowledge ). ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

                    ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

         БАЗА ДАННИ. СЪЩНОСТ

                    ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАЗА ДАННИ

                    ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

                    АРХИТЕКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

                    ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БД

          МОДЕЛИ НА  БАЗИТЕ ДАННИ

                    МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

                    ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ 

                    МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

                    РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

                    ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ

         СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ

                    СЪЩНОСТ НА СУБД

                    ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СУБД

                    ЯДРО НА СУБД

                    ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЛАЦИОННА СУБД

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

         СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

                      РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

                     СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

                     ПРИНЦИПИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

                     НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

                     РЕЛАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ

         ДОСТЪП ДО БАЗИ ДАННИ

                     ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ. СЪЩНОСТ

                     ДОСТЪП ДО РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ

                     ДОСТЪП ДО ХРАНИЛИЩА ЗА ДАННИ

          РЕАЛИЗАЦИИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

                     НАСТОЛНИ БАЗИ ДАННИ

                     СЪРВЪРНИ БАЗИ ДАННИ

                     ОСНОВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪРВЪРНИТЕ БД

ПРОЕКТИРАНЕ НА БД

          ПРОЕКТИРАНЕ НА БД. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

                      ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ

                      ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БАЗАТА ДАННИ

                       ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

                       ПОДХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАННИТЕ

         ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА БАЗА ДАННИ

                        ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

                        ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА

                        КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ДАННИТЕ

                        ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ

                        ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ДАННИТЕ

          СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ

                         СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ

                         МОДЕЛ PER 

                         МОДЕЛ PER. ИЗИСКВАНИЯ

                         МОДЕЛ PER. ТИПОВИ КОНФИГУРАЦИИ

                         СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ PER  

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Определение

       Най-общо

Информационна система - система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация.
       По-строго

Дадено е от Международната организация по стандартизация  в документа, определящ Взаимодействие на Откритите Системи.

Информационна система - съвкупност, състояща се от персонала, един или няколко компютъра,  съответните програмни средства, физическите процеси, средствата за телекомуникация и други обекти, образуващи автономно цяло, способно да  осъществява обработка или предаване на данни.


       По-прецизно

Информационна система - взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

       Според автора


Информационна система - система, за съхранение и обработка на данни, отнасящи се до конкретен физически процес, чрез прилагане на съответна организация и технология, с цел получаване на информация, необходима на потребителя. 

Подсистеми:Информационно осигуряване - съвкупност от:

 • Единна система за класификация и координация на информацията;

 • Унифицирана система за  изготвяне и разпространение на документацията;

 • Схема на информационните потоци;

 • Методология за изграждане и развитие на системата.

Апаратно осигуряване - комплекс от технически средства, на които се базира системата.

Програмно осигуряване (ПО) - съвкупност от модели, методи, алгоритми и програми за реализация на целите;

Организационно осигуряване - съвкупност от методи и средства, регламентиращи работата на персонала, осъществяващ развитието и  експлоатация на системата;

Правово осигуряване - съвкупност от правови норми и права, определящи юридическия статус на системата. Регламентира реда за получаване, преобразуване и използване на информацията.
История на развитието на ИС

 • 1950 — 1960г. - начален етап.

 • Ускоряват процеса на обработка и водене на отчет на книжните сметководни документи.

 • 1960 — 1970г. - ИС за обработка на сметководни документи. Опростяват процедурите за извършване на сметки, както и процеса за подготовка на отчетни документи.

 • 1970 — 1980г. - управленски ИС

 • Осигуряват управленчески контрол на реализацията, както и изработването на оптимални решения.

 • 1980 — 2000г. - системи за поддържане приемане на решения. Предназначени са за стратегическото ниво. Подпомагат управлението на стратегическия ресурс, осигуряващ конкурентно преимущество.
СтруктураОперационна система - осигурява функционирането на цялата информационна система.

Платформи - преобразуват интерфейса на операционната система в нужната форма и предоставят необходимите видове информационни услуги.

Приложни програми – изпълняват задачи, които осигуряват функционирането на ИС.

Области на взаимодействие - предоставят услуги за връзка на приложните програми, разположени както в една, така и в група информационни системи.
Взаимодействие

В условията на информационно общество, ИС се явяват най-важния клон в класификационната схема на системите. Те участват и играят съществена роля във всички останали системи.

 

 

 ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИСОбобщеният модел дава най обща представа за същността, структурата и предназначението на една система. Той пояснява входовете, изходите и процеса на трансформация, извършван в системата.

 

               Характерни особености

 • ИС може да бъде анализирана на база общите системни принципи;

 • ИС е динамична и развиваща се система;

 • При анализа, синтеза и оценката на ИС е необходимо да се използва системния подход;

 • ИС включва човешката дейност и в този смисъл тя е социална система и може да включва или да не включва ком­пю­тър­на технология.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница