Заповед № от г. На основаниеДата23.07.2016
Размер21.62 Kb.
ЗАПОВЕД

№ ……………… от ………………….2012г.


На основание: На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане закона

за народната просвета във връзка с чл. 111, ал. 2 от ППЗНП и чл. 28 aл.1 , ал. 5 от Наредба № 3 от 15 април 2003 г.за системата на оценяване


относно: втора редовна поправителна сесия – самостоятелна форма на обучениеОПРЕДЕЛЯМ:
Следните дати и комисии за провеждане на изпити за промяна на оценката – поправителни на втора редовна сесия на Тодор Николаев Христов ученик в ХIв клас профил Чуждоезиков - самостоятелна форма на обучение за учебната 2011 - 2012 година:


  1. История и цивилизация - ЗП

Хорариум 72 часа

комисия по организиране на изпита

Генчо ЗаревМариана Петкова

Дата: 11.09.12г. Час: 10.00 Стая: 1

Комисия по оценяване:

Председател: Момчил Кузманов

Член: Надка Ел Ахмад Ел Али


Задължение на комисиите:
Комисия по организиране на изпита
1. Уведомява ученика за изпита.

2. Организира и провежда изпита в деня, часа и стаята посочени в заповедта. Квесторите са длъжни да изготвят протокол по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета

3. След приключване на изпита изпитните работи и протоколите се предават на помощник директора по УД

4. В срок до 3 дни след провеждане на изпита изнася резултатите на дъската пред учителската стая.

5. След обявяване на резултатите предава протоколите и материалите на пом. директора по УД за съхранение.
Комисия по оценяването
1. Да изготви конспект и да го предадат на помошник директора по УД

2. Изготвя изпитните материали и ги предава на помошник директора по УД

3. Получава в деня на изпита изпитните работи от пом. директора по УД

4. Проверява изпитните работи в сградата на 32 СОУ

5. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол съгласночл. 36, ал. 1, и ал. 3 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народнатапросвета, а председателят на комисията да изготви окончателния протокол по чл. 36, ал. 1, и ал. 3от Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.

6. Окончателният протокол по чл. 36, ал. 1, и ал. 3 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г. да бъде предаденна директора на училището в срок заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците в протокола. Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

7. В срок до 2 дни след провеждане на изпита предава на техническата комисия резултатите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ирена Билярска – пом. директор по УВД


гр.София Директор:

/ Н. Костова/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница