Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014


ОТЛОЖЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА И ВТОРА ИНСТАНЦИЯстраница3/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2. ОТЛОЖЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА И ВТОРА ИНСТАНЦИЯ
2012

2013

2014

Първа инстанция

202

185

187

Втора инстанция

45

61

65

Общо

247

246

252

По този показател има пълно доближаване до резултатите за 2013 година, когато съдиите от наказателното отделение са отложили 20,9% от делата /за сравнение с 2013 този процент е бил 19.6%/.

Пряко отношение към отлагането на делата има тяхната сложност. За пореден път този показател следва да се обвърже с динамиката в процеса на доказване, както и с неявяването на участници в процеса предвид гарантираното право на свободно придвижване в рамките на страните-членки на ЕС.

През 2014 година продължава да е актуален големият брой на възобновени съдебни следствия по второинстанционните дела от общ характер. Последното пряко се отразява на показателя “отложени дела”. За годината по 27 въззивни дела е проведено въззивно съдебно следствие.

Причините за отлагане на делата са в две основни, повтарящи се в годините категории - за събиране на нови доказателства, както и поради неявяване на подсъдими, свидетели и вещи лица или тяхното нередовно призоваване.

Първата категория е и най-честата и тя е свързана усложняването на делата от фактическа и правна страна. Тук е мястото да се отбележи, че значителен брой от отложените дела са във връзка с назначените експертизи. Показателни са сумите, които са присъдени да се заплатят за експертизи от бюджета на съда- само за наказателни дела е 32 585 лева/ от общо 45 000 лева за целия съд/ .

Нередовното призоваване е сведено до минимум, като съдебната администрация извършва необходимото по своевременното и точно връчване на съобщенията, като се използват всички възможни подходи, за да – на първо място установи местоживеенето на едно лице, и на второ- да се връчат своевременно призовките и съобщенията. Като резултат в много малко случаи се пристъпва към обявяване на издирване на подсъдими или свидетели, с мярка ” установяване на местоживеене” . Последното средство е крайна мярка, след положените усилия от страна на служителите по установяване на лицето. Всички съдии следят непрекъснато движението на призовките по делата, а не само дни преди съдебното заседание, като дават изчерпателни и точни указания по извършването на необходимите действия за установяване на лицата. Все пак съществуващата НБД относно настоящ и постоянен адрес на местоживеене, както и непълни и неактуални данни за задгранични пътувания на българските граждани на територията на ЕС са обективни за съда, но дават негативно отражение на срока за разглеждане на делото. През 2014 г. беше възстановена съществуващата преди електронната връзка с ОД-МВР- Варна, чрез която се снабдявахме по електронен път с данни за задгранични пътувания на лицата, което в сериозна степен намали излишната размяна на писма и времетраенето на получаване на информация/ т.нар. система КИАД/ .

Активната работа на съдите и съдебните служители от наказателното отделение за своевременно отстраняване на пречките по хода на делата не може да компенсира все по увеличаващия се брой отложени дела, доколкото основна причина за отлагане е събирането на нови доказателства. Откроява се като тенденция все по-задълбочаващата се необходимост от събиране на нови доказателства в хода на съдебното следствие, с оглед спазване на принципа на обективната истина. Впрочем в последните години е трайна тенденцията съдебната фаза по дела с фактическа и правна сложност да представлява централно място в наказателния процес, съгласно прогласеният в чл. 7 от НПК принцип.

Броя на отложените първоинстанционни дела е 188 , или 20,9%. През 2013 година този процент е бил 21,9 % или и тук се бележи незначително намаление,

3.СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
2012-2014


Инстанция

2012

2013

2014

I

1918

2212

2285

II

505

498

518

Общо

2423

2710

2803

През 2014 година броят на постановените съдебни актове в закрито заседание не бележи сериозен ръст, като увеличението спрямо 2013 година – 73 бр. дела повече или 3,3% повече за 1 инстанция, и за 2 инстанция- 20 бр. дела или 4% повече.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница