Химимпорт ад финансов отчетстраница13/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

12Дългосрочни вземания

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Холдинг Нов Век АД

9 004

-

Франчайз Дивелопмънт ООД- дългосрочно вземане

5 682

5 682

СК Итил – гр.Казан

5 205

-

Пиеро 97 МА – цедирано вземане, дългосрочна част

2 000

4 000

Тим Консулт АД

722

895

Слънчеви лъчи Провадия АД

397

397

Интерлийз АД

88

88

Интер Рабър Хеми ЕООД

70

70

Млечен път - дългосрочен заем

-

294

Нефтена Търговска Компания ЕООД

-

421
23 168

11 847

Предоставеният заем на Холдинг Нов Век АД е двегодишен с краен срок на издължаване 31.12.2009 г. и годишна лихва в размер на 9%.


Предоставеният заем на Франчайз Дивелопмънт ООД е петгодишен с краен срок на издължаване 20.10.2013 г. и годишна лихва в размер на 2%. Инвестицията е предоставена за създаване и развитие на магазини тип бърза продажба на офис консумативи. По предоставения кредит няма обезпечения.
Вземането от „Пиеро 97 МА” АД е по силата на Договор за цесия от 06.07.2006 г. възникнал във връзка с вземане на „Химимпорт” АД от „Техностийл” ЕООД по споразумение за поръчка за разработване на търговски марки. Съгласно договора цесионерът се задължава да предостави на Химимпорт АД рекламно време в национална телевизия bTV или други съгласувани между страните медии. Падежът по дългосрочната част на настоящата цесия е 2 000 хил. лв. през 2008 г. и 2 000 хил. лв. през 2009 г. Краткосрочната част на вземането е оповестена в пояснение 17.

13Материални запаси2007

2006

 

000 лв

000 лв


Материали и консумативи

32

32

Стоки

123

270
155

302

През 2007 г. не е признавано възстановяване на предишни обезценки на материални запаси. Материалните запаси не са заложени като обезпечения на задължения на Дружеството.

14Краткосрочни финансови активи

 

Страна на учредяване

2007

участие

2006

Участие

 

000 лв

%

000 лв

%ПФК Черно Море АД

България

4 700

91.67%

1 175

91.67%

Неохим АД

България

3 607

2.38%

-

0.00%

Оловно Цинков Комплекс АД

България

2 746

0.28%

-

0.00%

Давид 202 АД

България

519

99.79%

519

99.79%

МИТ 2003 ЕООД

България

161

100.00%

161

100.00%

Зърнени Храни Варна ООД

България

3

60.00%

3

60.00%

Зърнени Храни Пловдив ООД

България

3

51.00%

3

51.00%

Държавни ценни книжа

България

3

-

3

-11 742
1 864Краткосрочните финансови активи са класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба. Основната част от тях се отчитат по себестойност, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена. ДЦК се отчитат по справедлива стойност.


Към 31.12.2007 г. Дружеството няма заложени краткосрочни финансови активи.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница