Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 гстраница27/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.


През отчетния период бе постигнат значителен ръст в обема на договорените средства по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), както и в реално изплатените средства спрямо периода юли 2009 – юни 2010 г. Това е резултат както на подобрените вътрешни процедури и правила на УО на ОПРР, така и на положените усилия за подобряване на административния капацитет на УО, както и капацитета на бенефициентите по програмата.

През 2010 г. УО на ОПРР насочи своите усилия преди всичко към ускоряване както на процеса на договаряне, така и на плащанията към бенефициентите по програмата. В резултат бяха договорени 1.8 млрд. лв. и разплатени над 550 млн. лв.Сертифицираните разходи през 2010 г. бяха в размер на 115 млн. евро. Темпът на сертифицираните разходи през 2010 г. спрямо сертифицираните през 2009 г. бе увеличен единадесет пъти.

През отчетният период бе одобрен от страна на УО на ОПРР първият голям проект в рамките на приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Това е “Интегриран градски транспорт на Бургас”, на обща стойност 67 млн. евро.

О
Правителството на европейското развитие на България продължи да работи за реализация на реформа във ВиК.
бявени бяха и две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ свързани с “Мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 16.5 млн. евро и “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 20.8 млн. евро. По схема “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” бяха финансирани общо 13 държавни болници на обща стойност 133 млн. лв.

През периода приключи изпълнението на 117 проекта по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разпределени по приоритетни оси.

По съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA до края на месец юли 2011 г. се очаква да се сключат договори и установяване на първите Фондове за градско развитие в България – един за София и един за другите 6 големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.


В
Успешно приключи изграждането и пускането в експлоатация на рискови в миналото проекти за изграждане на пречиствателни станции.
одоснабдяване и канализация


Усилено се работи над проект за реализация на реформа във Водоснабдяване и канализация (“ВиК”) отрасъла за устойчиво развитие и повишаване качеството на ВиК услугите, като вече има изготвен план за действие, в който са описани краткосрочните, средносрочните и дългосрочните дейности за осъществяване на реформата. Дефинирани бяха проекти за повишаване на административния капацитет, които ще бъдат реализирани с финансиране по европейските фондове и международните финансови институции.

Успешно приключи изграждането и пускането в експлоатация на няколко рискови в миналото проекти за изграждане на пречиствателните станции в градовете Бургас, Стара Загора, Димитровград, Хасково, а в Русе проектът бе на финала. Едновременно с реализирането на АМ “Люлин” усвоените средства по ИСПА бяха 95%.


Жилищна политика и енергийна ефективност


През втората година на управление на правителството усилията ни бяха насочени върху Закона за етажната собственост и изработването на програма за обновяване на жилищни сгради, с цел подобряване на енергийната им ефективност.

  • П
    Усилията на правителството са насочени върху Закона за етажната собственост и изработването на програма за обновяване на жилищни сгради.
    одготвихме проект на
    Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

  • През периода продължихме стартиралата през 2007 г. съвместна инициатива на МРРБ и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) – проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Целта на проекта бе да се разработи и тества за пръв път в България пълният цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради, като начин да се придобие практически опит и да се извлекат поуки за бъдещото изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищни сгради, както и добри практики за изпълнението на Операция 1.2 “Жилищна политика” от ОПРР. Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” получи една от шестте награди на EС в конкурса “Устойчивата енергия на Европа” (The Sustainable Energy Europe Awards Competition 2011).

В
Изградени бяха два нови гранични контролно-пропускателни пунктове – при Ивайловград и Златоград, предстои и в Кърджали.
продължителен период от време състоянието на жилищния фонд и правоотношенията в жилищния сектор са политически неглижирани и оставени единствено на регулацията на пазара. Въпреки приетите Национална жилищна стратегия и Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България реални действия в сектора не са провеждани, с изключение на проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Използвайки опита и основните изводи от проекта, бе изготвена Концепция за реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност или т.нар. “енергийно саниране” на жилищни сгради, за което само на един първи етап от страна на ЕС бяха предвидени средства в размер на 63 млн. лв., 50 млн. лв. от които бяха безвъзмездна финансова помощ. Планирана бе мярката “Жилищна политика” по ОПРР да стартира в средата на 2011 г. Успешното й реализиране за около 600 жилищни сгради ще бъде от решаващо значение за създаване на устойчива, мащабна, многогодишна програма за обновяване на съществуващия жилищен фонд.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница