Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница28/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

Други инвестиционни проекти


 • Пуснахме два нови гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) при Ивайловград и Златоград и в момента работи по пускането на още един при Кърджали. По този начин улеснихме достъпът на туристи и преминаващи чуждестранни граждани през територията на изолирани до сега райони на България.

 • В условията на продължаваща криза бяха предприети мерки за подкрепа на регионални стратегически проекти като пътен възел “Меден рудник”, рехабилитацията на Дунав мост, реконструкцията на моста при гр. Бяла, завършването на 6км от Южната дъга на околовръстния път на София, което доведе след себе си реализирането на мащабния инвеститорски проект на ИКЕА.

Ограничаване на незаконното строителство


През изминалата година бяха извършени множество проверки на дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), както и съвместни проверки с представители на МОСВ за установяване наличието или липсата на незаконно строителство. За първи път бe демонстрирана политическа воля за премахване на констатираните незаконни обекти. Изготвен бe регистър на незаконните обекти, публикуван на сайта на МРРБ. Като резултат за изпълнението на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на България свидетелстват за 1011 премахнати незаконни строежи през втората година от управлението на Правителството.

Н
Изготвени бяха проекти на ЗИД на:

1. Закон за водите;


2. Закон за пътищата;

3. Закон за устройство на територията;


4. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие;

5. Закон за държавната собственост;

6. Закон за кадастъра и имотния регистър.
амаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия


 • Приет бе Проект за национална позиция по Дунавската стратегия, който отчитайки важните за България приоритети, предлага конкретни проекти за изпълнение по Стратегия на ЕС за Дунавското пространство. България беше определена за водеща по приоритетна ос “Туризъм и мултикултурен диалог”, а в оста “Сигурност и опазване на обществения ред” е съкоординатор с Германия.

 • Трансгранично сътрудничество – през изминалата година бяха подписани Меморандуми за разбирателство с Турция, Гърция, Македония и Сърбия, като меморандумът между Румъния и България вече е ратифициран и обнародван в закон.

Програмите за трансграничното сътрудничество с всичките съседни държави имат положителна оценка за съответствие от ЕК – многонационалните и хоризонтални програми на ЕС също отбелязаха значителен напредък след ратифицирането и обнародването на меморандуми и споразумения за разбирателство по Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвместната оперативна програма в Черноморски басейн 2007-2013 г., Оперативната програма за междурегионално сътрудничество Интеррег ІVС, Оперативна програма “УРБАКТ II”.

Законодателна дейност и гражданска регистрация


 • Изготвихме проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за водите, Закона за пътищата, Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за държавната собственост. Разработен бе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, за облекчаване и подобряване на обслужването на гражданите с кадастрална информация.

 • В противодействие на т.нар. “изборен туризъм”, временна парламентарна комисия подготви проект на Изборен кодекс.

Концесии, устойчиво строителство, държавни предприятия

В края на юни 2011 г. действаха 60 концесионни договора и 26 договора за наем на морски плажове.В резултат на засиления контрол по изпълнение на концесионните договори за морски плажове, в т. ч. и извършени внезапни проверки на място, в края на 2010 г. наложихме санкции и неустойки общо на 23 концесионери на морски плажове, в размер на 586 090 лв.

П
Засилен беше контролът по изпълнение на концесионните договори на морските плажове.
рекратихме по реда на Закона за концесиите 7 концесии за морски плажове
– 6 в резултат на осъществения контрол, поради неизпълнение на основни задължения на концесионерите и 1 от страна на концесионера, поради причини, възпрепятстващи ползването на морския плаж. Извършен бе анализ на европейското законодателство и практики в областта на устойчивото строителство и сертификационните системи на страните членки на ЕС, с цел избор на вариант за разработване на национална сертификационна система за устойчиво строителство.


ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Ускоряване изграждането и модернизация на транспортната инфраструктура на Република България, в т.ч. автомагистралите “Тракия”, “Марица”, “Струма”, “Хемус”, Южна дъга на Софийския околовръстен път и други.

 • Ускорено усвояване на средствата по Оперативна програма “Регионално развитие” и публикуване на нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 • Подготовка и одобрение на интегрирани проекти за подобряване градското развитие – подобряване на системата за управление на трафика и цялостния градски транспорт в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

 • Реализиране на схема за обновяване на многофамилни жилищни сгради с участие на гражданите, в условията на създаване на партньорства сред собствениците на жилища и държавната администрация.

 • Създаване на подходящ механизъм за осигуряване на нови достъпни жилища за уязвими, малцинствени и социални слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

 • Продължаване борбата с незаконното строителство, чрез засилени проверки и актуализация на водените от ДНСК регистри (вкл. Публичния регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи).

 • Развитие и повишаване качеството на ВиК услугите. Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за територията на цялата страна за всички обособени територии с изключение на София - град. Регионалните генерални планове ще съдържат анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите, на качеството и цената на ВиК услугите и цели и приоритети за развитието на ВиК системите.

 • Развитие на интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър и предоставяне на нови електронни услуги.

 • Активно участие в процеса на реализиране на основните приоритети на стратегията на ЕС за Дунавския регион.

 • Форсиране изпълнението на програмите за Трансгранично сътрудничество.
Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница