Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница29/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
ТипОтчет
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   43

22.2Други заеми


Дългосрочни заеми към небанкови институции

2006

2005
000 лв.

000 лв.


"Химойл" АД - дългосрочна част

6 014

-

"Нефтена Търговска Компания" ЕООД

3 201

-

ИНО - инвестиционен кредит - дългосрочна част

945

2 397

Министерство на Финансите

625

-

 

10 785

2 397


"Химойл" АД

Инвестиционният заем с „Химойл” ЕООД е сключен на 17.04.2006 г. и е с падеж 31.12.2011 г. при размер на годишната лихва – 9%. Групата ползва кредита за изграждане на инсталация за биодизел."Нефтена Търговска Компания" ЕООД

Заемът е отпуснат на дата 30 януари 2006 г. за срок от две години. Отпуснатата сума е в размер на 4 000 000 лв., платими при поискване. Към датата на отчета усвоената част е в размер на 3 151 хил.лв. Заемът е отпуснат при годишна лихва от 10%. Погасяването на главницата и лихвите е еднократно, при изтичане срока на договора на 30 януари 2008 г.ИНО
Общият размер на инвестиционния кредит, предоставен от ИНО възлиза на 6 205 хил.лв. по договор от 9 Февруари 2004г. Договореният лихвен процент е 12% на годишна база. Падежът на кредита е 9 Февруари 2009г. Заемът е взет с цел придобиване на самолетни хангари. Хангарите са закупени от АК Балкан – в ликвидация.

Министерство на Финансите
На основание Решение № 697/27.10.2000 г. на Министерски съвет на РБ, министърът на финансите е предоставил временна финансова помощ за ремонт и поддръжка на флота както и за доставка на материали и резервни части за него в размер на 1 000 000 лева. Срокът на възстановяване на сумата е бил до 31.12.2001 г. Срокът не е спазен и със споразумение от 01.04.2004 година между Министерство на финансите и Параходство БРП АД страните се споразумяват дружеството да погаси задължението си за срок от 10 години на равни тримесечни вноски, платими до 30 март, 30 юни, 30 септември, 30 декември на съответната година. Годишната лихва е в размер на ОЛП на БНБ върху неизплатената част от главницата. Дължимите лихви се внасят на равни тримесечни вноски, платими до 30 март, 30 юни, 30 септември, 30 декември на съответната година. За обезпечение на задължението, Параходство БРП АД учредява в полза на кредитора морска ипотека на м/к”Витоша”.

22.3Дългосрочни търговски задължения
2006

2005
000 лв.

000 лв.


ANZ Bank, Австралия – дългосрочна част

2 597

7 265

 

2 597

7 265

Задължението е възникнало въз основа на договор за покупка на три самолета ВАЕ/мод.146-200 на разсрочено плащане на обща стойност от 9 289 680 щ.д.. Сумата е платима на 60 равни месечни вноски в размер на 154 828 щ.д. до 30 април 2009 г. Като обезпечение по договора е предоставена банкова гаранция, издадена от Булбанк АД в размер на 1 000 000 щ.д., която е обезпечена с ипотека на хангар №3, собственост на Хемус Ер ЕАД.22.4Други привлечени средства
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Финансирания от ДФ “Земеделие”

9 658

9 152

Други

10 989

-

 

20 647

9 152

Към 31 декември 2006 другите привлечени средства включват финансиране от ДФ “Земеделие” в размер на 9 152 хил. лв. (вкл. лихвите) за отпускане на кредити на селскостопанския сектор.


Кредитният риск по събираемостта на тези кредити се поема от Групата.


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница