Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница30/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43

22.5Задължения по лизингови договори
2006

2005
000 лв.

000 лв.


ANZEV London, Австралия – дългосрочна част

5 905

-

Хипо Груп Алпе Адрия

58

-

Уни Кредит Лизинг

138

-

София Франс Ауто

99

-

Райфайзен лизинг

198

-

Други

357

-

 

6 755

-

(виж Пояснение 9.3)


23Други дългосрочни пасиви

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Задължения по извънсъдебни споразумения

-

2 542

РАИ Банка

851

1 268

Други

173

1 724

 

1 024

5 534


23.1Задължения по извънсъдебни споразумения


Задълженията на Групата по извънсъдебни споразумения е възникнало в хода на банковата дейност на Групата, осъществявана чрез Централна кооперативна банка АД. Тези задължения включват:

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Сегашна стойност на задължението

-

1 111

Начислени лихви

-

1 431

 

-

2 542

В съответствие с извънсъдебни споразумения през 1999 година, ЦКБ е изплатила сумата от 5 милиона долара на САЩ на две дружества, регистрирани в чужбина, в продължение на осем години (с петгодишен гратисен период). Поради това, че ефектът на времето върху стойността на паричните задължения е съществен, тези задължения са дисконтирани с цел да бъдат представени по сегашната им стойност към датата на баланса. Сегашната стойност на горепосочените задължения към 31 декември 2004 е била в размер на 1 339 758 щ.д. През 2005 банката е извършила второто от договорираните три плащания в размер на 1 666 668 щ.д., от които 669 879 щ.д. за сметка на сегашната стойност на задължението и 996 789 щ.д. за сметка на начислените лихви. В резултат на това плащане стойността на горепосочените задължения към 31 декември 2005 е била 669 879 щ.д. с левова равностойност 1111 хил.лв. Към 31 декември 2006 горепосоченото задължение е погасено изцяло.


При изчисляването на дисконтовия фактор и на сегашната стойност на провизиите по дългосрочни задължения деноминирани в щ.д. е използвана норма на възвращаемост от 14%, което води до ефективен лихвен процент 10.7%.
По-долу е представено обобщение на сегашната стойност на разходите за сегашната стойност на задължението и на разходите за лихви, изчислени в щ.д.


Година на признаване на разходите

Разходи за провизии

Разходи за лихви

Общо

 

щ.д.

щ.д.

щ.д.

 

 

 

 

1999

2 009 638

-

2 009 638

2000

-

535 550

535 550

2001

-

535 550

535 550

2002

-

535 550

535 550

2003

-

535 550

535 550

2004

-

446 400

446 400

2005

-

267 850

267 850

2006

-

133 912

133 912

 

2 009 638

2 990 362

5 000 000

Задълженията на Групата по извънсъдебни споразумения са както следва:

Дати на плащане

щ.д.

 

 

24 юли 2004

1 666 668

30 септември 2005

1 666 666

20 декември 2006

1 666 666

 

5 000 000


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница